Page 3

A TARTALOMBÓL: 6. Meghalt Mandache Aurel moldvai hegedűs Bolya Mátyás 8. EGYSZER VOLT, HOGY IS VOLT? Kóka Rozália rovata Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc 10. Szentségtörés vagy sem? Süveges Gergő 18. ELHIVATOTTAK A VÉGEKEN Nyisztor Tinka küzdelmei – I. rész Kóka Rozália 22. Fényerdőktől a kék hálókig Grozdits Károly 23. FOTÓGALÉRIA Molnár Zoltán bretagne-i képei 28. „Elment a madárka” Kóka Rozália 29. Felütés (Muzsikás 40) Jávorszky Béla Szilárd 30. A tudós, aki a táncot írja – II. rész Misi Gábor 28. SZÉKIEK SZIBÉRIÁBAN Apám mesélt Kocsis Rózsi 35. Néptáncaink a korai mozgóképeken Dóka Krisztina

„Egymásra, apránként” A Cigány Néprajzi Tanulmányok tizenhatodik kötete „Távolodó világaink: A cigány–magyar együttélés változatai” címmel jelent meg a Magyar Néprajzi Társaság kiadásában. A szerkesztő, Szuhay Péter bevezetőjében az „együttélés pozitív és negatív, egyedi és konkrét” eseteinek megismerését ígéri, ennél azonban sokkal többet kap az olvasó. A kötetben szereplő huszonhárom tanulmány olyan sok oldalról, olyan sokszínű kutatói és emberi attitűddel – bátor kérdésfeltevésekkel és személyes tapasztalatokkal – mutatja be a téma egy-egy szeletét, hogy a társadalmi kérdések iránt érdeklődő olvasó a megismerésen túl inspirációt nyer a továbbgondolásra és példamutatást a részproblémák megoldására is. [A képek Molnár István Gábor újpesti privát fotógyűjteményéből valók.]

A

tanulmányok között jelentős csoportot képeznek a kifejezetten történeti témájú írások, illetve azok, amelyek egy közösség jelenlegi helyzetének magyarázatához a múlt feltárását is fontosnak tartják. Ide tartozik Binder Mátyás írása, aki az eddigi történeti kutatások alapján tekinti át a cigány–magyar együttélést. Az elemzés a XIV. és a XX. század közötti időszakot öleli fel, a megszokott szenvedés-, illetve politikatörténeti paradigmák helyett azonban a gazdasági és társadalmi összefüggésekre helyezi a hangsúlyt. Molnár István Gábor tanulmányában Újpest cigány lakosságának százhetven éves történetét mutatja be a közösségre jellemző két foglalkozáson, a szegkovácsoláson és a muzsikus léten keresztül. Külön érdekesség a szerző családi fotógyűjteményéből származó, a kötetben látható sorozat, amely az újpesti roma családokat polgári miliőben ábrázolja, nagy kontrasztot mutatva a megszokott (szélsőségesen szegény vagy gazdag) ábrázolásmódokkal. Hiánypótlónak mondható Máté Mihály dél-dunántúli colári házaló cigány kereske-

dőkről szóló tanulmánya, hiszen a colárik csoportja iránt eddig kevesen mutattak tudományos érdeklődést. A szerző a Kaposváron és Dombóváron élő, valamint az innen kitelepült házaló kereskedő cigányok történetét ismerteti, személyes megfigyelései, interjúk és a kereskedők munkájához nélkülözhetetlen hivatalos okiratok, a házalókönyvek alapján. Lengyel Gabriella tanulmányából a tiszavasvári romák történetébe nyerünk betekintést. A szerző a városban elkülönülten élő és eltérő életstratégiát követő két roma csoport helyzetének alakulását írja le az 1920as évektől napjainkig. A jövedelem, képzettség és akkulturáció szempontjából is különböző közösségek párhuzamos bemutatása izgalmas és tanulságos, a jelenlegi helyzet problémáinak artikulálása pedig előremutató azok megoldása szempontjából. Igazi történeti és jelenkori nyomozómunka eredményét kapja kézhez az olvasó Nagy Pál Érpatakról szóló tanulmányában. Az aprólékos (levéltári, szociológiai, néprajzi, antropológiai) kutatómunkát bemutató írás történeti

37. Forrásvidéken (Könyvajánló) Fekete Réka 38. MAGTÁR Follinus Anna versei 40. TALLÓZÓ Védik a magyar népdalt! Balázs Béla 42. ÉTELEK – HAGYOMÁNYOK Juhász Katalin: Köll-e köles? 44. Előadás a Kecskeméti Találkozón Berán István 46. Sue Foy angol nyelvű ismertetője

Id. Jónás József prímás (bal oldalt) orosz hadifogságban, az I. világháború éveiben.

Címlap: „Nagyapám, Kaszap István és családja” (Nyisztor Tinka archívumából)

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2013/6  

A TARTALOMBÓL: Morvay Judit - Tompos Krisztina: „Egymásra, apránként”; Bolya Mátyás: Meghalt Mandache Aurel moldvai hegedűs; Móra Ferenc: Sz...

folkMAGazin 2013/6  

A TARTALOMBÓL: Morvay Judit - Tompos Krisztina: „Egymásra, apránként”; Bolya Mátyás: Meghalt Mandache Aurel moldvai hegedűs; Móra Ferenc: Sz...

Advertisement