__MAIN_TEXT__

Page 3

Valóság és lelkiség

A TARTALOMBÓL:

Kunkovács László „adománya”

4. Halmos Béla búcsúztatása MTI, EMMI, Nagymarosy A., Henics T. 6. Paprikás kalács Washingtonban Diószegi László 8. Sanyi bá’ határátlépése Grozdits Károly 10. EGYSZER VOLT, HOGY IS VOLT? Kóka Rozália rovata Mátyás király és az okos lány 11. A varsányi mesemondó Kóka Rozália 12. Folkfesztivál Norvégiában Fehér Anikó 16. Népdalok Biharból Bolya Mátyás 18. ELHIVATOTTAK A VÉGEKEN Egy magyar család Chicagóban – II. Kóka Rozália 22. Beszélgetés Éri Péterrel Kovácsy Tibor 23. A „Muzsikás 40” koncert fotói Klebercz Kriszta és Klebercz Gábor 28. SZÉKI DEKAMERON Kocsis Rózsi: Ne hallgatózzatok... 30. MAGTÁR Rafi Lajos cigány költő halálára Farkas Wellmann Endre 32. TÁNCHÁZAK, TANFOLYAMOK... 36. TALLÓZÓ Pásztorélet, pásztorsors (részlet) Veres Péter 38. ÉTELEK – HAGYOMÁNYOK Juhász Katalin: Savanyó, de jó... 42. Kulturális anyanyelvünk eróziója – I. Agócs Gergely 44. Radzsasztáni kígyóbűvölők Ábrahám Judit 46. Sue Foy angol nyelvű ismertetője

Hanti asszony dorombon játszik (fotó: Kunkovács László)

V

annak könyvek, amelyeket szeret maga mellett tudni az ember. Hogy este, amikor lehuppan az ágya szélére, és fölsóhajt, hogy „ez a nap is végetért már”, mielőtt félálomban elmormolná, hogy „Én Istenem, jó Istenem...” még belelapozzon, hogy lelke ne a nap terhével, hanem valami szép élményével térjen nyugovóra. Ilyen könyv Kunkovács László Képet adok (Könyvesműhely, 2013) című albuma. Ezt a könyvet nem lehet egyszerre elolvasni, megnézni, befogadni. Cseppenként adja magát, minden egyes kinyitásnál valami meglepetést tartogatva. Pedig csak ízelítőt nyújt Kunkovács több mint fél évszázados „képírásából”. A könyv öt fejezetre tagolódik. Először Kunkovács életútját vázolja föl személyes hangon, amelyhez szervesen kapcsolódik a Szeged szülte képeim vallomás. A huszonegy tematikus kiállítását bemutató rövid szövegeket gyönyörű fekete-fehér képei hitelesítik. Egyik „értő” recenzense ezekre a fotókra mondta, hogy „milyen jó archív képeket válogatott a szövegek mellé”. Az olvasó-képnézegető álmélkodva figyeli, mennyi tudatos és véletlen elem szerencsés egybeesése hozza létre a jó, megismételhetetlen képet. Az éber szem, amely észreveszi azt, ami felett a rohanó ember könnyedén átsiklik, a türelmes figyelem, amely kivárja az ihletett pillanatot, a felhők vihar előtti rohanó játéka, a tehénkét simogató asszony szeretete, a révészek, pásztorok, juhászok méltóságteljes beleegyezése a fotóba. A szerző úgy örökíti meg a pillanatot, hogy a képben életek, évszázadok, emberek, nemzetek, őstudás és nemzedékek re-

ménye egyszerre van jelen, összekötve múltat, jelent és jövőt. Néprajzi, kultúrtörténeti dokumentumaihoz nevek, sorsok tartoznak. Hitelesen és nagy szeretettel mutat be egy-egy elfeledett tudást, életformát. Alapvető törekvése, vágya, hogy az idő ellen dolgozzon. Marasztalja, rögzíti az általa szépnek, értékesnek, fontosnak tartott pillanatot, szembesít bennünket, bizonyító erejével dokumentál, tanít, vágyat ébreszt. Őseink szintetizáló tudása egyesül benne. Portréiról az ember méltósága, a munka szeretete, az ünnep szakralitása, a küzdelmes élet szépsége és értelme sugárzik. Munkásságát a vizuális antropológia kategóriájába szokás sorolni, egybefonódik benne a szakmai igényesség, a néprajzi hitelesség és a művészi kifejező erő. Könyve talán legizgalmasabb fejezete az a néhány önelemző vallomás, amelyekkel bepillantást enged munkamódszerébe, vall a jó fénykép erejébe vetett hitéről, s azok a róla szóló értő elemzések, amelyek egy-egy korábbi kiállítás, könyv megjelenése kapcsán születtek. Az adattár gazdagságán már csak álmélkodunk, s úgy érezzük, hogy Kunkovács László valóban egyszemélyes intézmény. Kunkovács László első végzettsége szerint tanító. Mai méltatói iskolateremtő egyéniségnek nevezik. De jó lenne, ha minél többen járnának az iskolájába, néprajzosok, tudósok, kutatók, érdeklődők! Jó társ és kalauz ő az általa meghirdetett zarándokúthoz. Mert bár nehéz és egeket ostromló a kunkovácsi út, ha jól megnézzük Korpusz című képét-önarcképét, megláthatjuk a segítségül adott létrát is. Tüskés Tünde

Címlap: Kecskés István parasztember (Balmazújváros, 1980) – fotó: Kunkovács László Belső borító: „Kenyérsütő kemence” (Bugac, 1983); „A lakodalom másnapján” (Boldog, 1985)

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2013/4  

A TARTALOMBÓL: Tüskés Tünde: Valóság és lelkiség; Halmos Béla búcsúztatása; Diószegi László: Paprikás kalács Washingtonban; Grozdits Károly:...

folkMAGazin 2013/4  

A TARTALOMBÓL: Tüskés Tünde: Valóság és lelkiség; Halmos Béla búcsúztatása; Diószegi László: Paprikás kalács Washingtonban; Grozdits Károly:...

Advertisement