__MAIN_TEXT__

Page 28

SZÉKI DEKAMERON

K OCSIS R ÓZSI

HAGYATÉKÁBÓL

A féltékenység egy külön fajta nagy betegség Hát persze, a szép menyecskét mindenki szereti, de ezt a Marit még a jó Isten is megáldotta kedvességgel, szépen szóló beszéddel. „Aranyos Máriskó néni, drága kicsi szomszédasszonyom, lelkem komámasszonyom!” – és így tovább. Mindenkinek a nevéhez fűzött egy ékes szót, mintha egy szál mezei virágot nyújtott volna afelé, akivel szóba állott. De nem is volt nyugta a sok bóktól. Igen szerették az utcabeli emberek, csak úgy néztek utána. Még az idősebbeknek is vásott rá a foguk. A szomszédbeli fiatal fiú is sokat kötődött, viccelt vele, feni rá a fogát. Mari komoly akar lenni, de ez sehogy’ sem sikerül neki. Máskülönben is vicces, kacagó teremtés, de ő nem lesz senki surgyéja, ő szereti az urát. – Nem vesznek le a lábamról! – így gondolkozik. Vannak még ilyen szép menyecskék a faluban, de bezzeg, ha észreveszik, hogy már élt mással is az urán kívül, már nem kellős. Már csak legyintenek utána: – Ez már sokat megkóstolt, ez már nem lenne újság! A menyecske ura nem féltékeny, de azért ijesztgeti Marit: – Ha észrevenném, hogy félrelépsz, azt nem bírnám ki, felakasztanám magam, de elébb szíjat hasítanék a hátadból! Máskor így mondogatja: – Én nem tartak másnak asszonyt. Én szeretlek, de úgy elvernélek, hogy rostának sem lenne jó a bőred. Ügyes, derék falusi ember a Mari ura. Úgy tartják, hogy a féltékenység egy külön fajta nagy betegség. Azt beszélik róla, hogy bezárta a feleségét a házba és elment a mezőre: – Itt üljél és szőjél, én elmegyek a mezőre! Mari sírva kérdezte: – És a budi? Az ura megfogott egy mocskos vedret és bedobta: – Nesze, itt van! Végezd ebbe a dolgodat. Ha hazajövök, kiviszem. Az asszony sző, sző, szaporán csapódik az isztováta. Még ki is hallik az udvarra. Átment hozzá a szomszédasszony: – Mari, eressz be! Mi van veled? Mari sírva kiálta ki: – Bezárt az uram, de el ne mondd senkinek, drága kicsi szomszédasszony, mert megöl a szégyen! – Á, dehogyis mondom! – de alig várta, hogy átmenjen a szomszédba. – Na, hallottatok ilyent? Marit bezárta az ura a házba! Már ki is találták, hogy egész biztosan megfogta az ura a szomszéd fiúval a szép asszonyát. Már nem szégyellték a szomszéd ismerős emberek mondani a Mari urának: – Te, szomszéd, ne zárd be többet a házba Marit, inkább csináltassál neki egy szép kalitkát! Jaj annak, koma, akinek út mellett van a földje és szép asszony a felesége, az mindig veszélyben van. Az út melletti föld a határon nincs elkerítve, és ha már be tud menni az állat, lelegeli a búzát vagy kukoricát. Az út melletti földet letapotják, a szépasszonyt megkívánják. Nem könnyű a falusi szép menyecskéknek, mindig hírbe’ vannak. Mari sír és esküdözik, hogy csak az urával izélt, és senki mást nem ismer: – Hidd el, drága jó uram, én soha nem teszem meg. Le is sülne az arcomról a bőr. Most az ura próbálja tisztázni az ügyet. Ki szeretné húzni a feleségét a csávából, de nem nagyon sikerül: – Én nem azért zártam bé, mert megfogtam űket. Csak azért, hogy ne tudjan hozzá menni senki. Szeretem. Mind a magáét fújta, hogy ő nem akar másnak asszanyt tartani. – Na, itt a bibi – mondták egyszerre a menyecskék, akik irigyelték a szépségét. – Ha nem kikapós, nem kell bezárni! – Hát ingem

28

Illusztráció: Juhos Kiss Sándor

nem kell bezárjon az uram! – Hát engem sem! – hegykelődtek a menyecskék. Mari előtt is elmondták. Mari sokat sírt, már ő maga is megunta: – Ha már kikapósnak tartanak, és nem igaz, hát legyen az! Kileste, amikor a szomszéd legény egyedül volt és átsomporgált a fiúhoz. – Ha kurvának tartanak, legyek az! Így többet nem bánt a lelkiismeretem. És többet nem sírt. Négyes dud: Dicsérj babám fűnek, fának, s mondd meg a te jó anyádnak, hogy az egész Szamos mentén nincsen olyan leány, mint én. Kocsis Rózsi (1996. szeptember 26.) Közreadja: Juhos Kiss Sándor és Juhos-Kiss János

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2013/3  

A TARTALOMBÓL: Berán István: Húsz és száz; Dénes Ida: Bujdosók és útkeresők; Grozdits Károly: Magyar? Székely! – Rovás? Írás!; Százötven éve...

folkMAGazin 2013/3  

A TARTALOMBÓL: Berán István: Húsz és száz; Dénes Ida: Bujdosók és útkeresők; Grozdits Károly: Magyar? Székely! – Rovás? Írás!; Százötven éve...

Advertisement