__MAIN_TEXT__

Page 33

I. Zórándi Mária Találkozó

A

Magyar Táncművészeti Főiskola – a Zuglói Önkormányzat anyagi támogatásával – 2012 őszén szakmai találkozót rendezett fiatal néptáncosok részére. Az I. Zórándi Mária Találkozót október 26-án tartottuk, amelyre a magyar néptáncot magas színvonalon oktató művészeti szakközépiskolákat hívtuk meg. A rendezvényen így a nyíregyházi Szakközépiskola és Kollégium, a békéscsabai és fóti Művészeti Szakközépiskola, valamint a budapesti Burattino Művészeti Tanoda, és természetesen a Magyar Táncművészeti Főiskola táncművész szak néptánc szakirány hallgatói vettek részt. Szándékaink szerint ez a találkozó némiképpen utódja lehetne a Nemzeti Táncszínházban, a korábbi években tartott bemutatkozásoknak, ahol az iskolák megismerhették egymás munkáját, és az érdeklődőkkel is találkozhattak. A Találkozó célja egy olyan fórum megteremtése, amely alkalmat ad az intézményeink közötti kapcsolatok erősítésére, a tanulók személyes találkozására, eredményeink kölcsönös bemutatására. Ugyanakkor, az iskolai kereteket meghaladva, kezdeményeztünk egy kerekasztal-beszélgetést a jelenlegi hivatásos együttesek vezetőivel. A beszélgetés a „felvevőpiac” igényeiről, a tananyag esetleges módosításának lehetőségeiről szólt, hiszen célunk nem lehet más, mint hogy végzett növendékeink minél gördülékenyebben találják meg helyüket a hivatásos együttesekben. A rendezvény házigazdái a Néptánc Tanszék oktatói, valamint a néptánc szakirány előképzős növendékei voltak. A délelőtt színpadbejárásokkal kezdődött, amelyek alatt a vendég iskolák megismerkedtek a színpadi lehetőségekkel. A bejárás után a vendéglátók a campus épületeiben vezették végig a meghívottakat, ennek során a szakmai termekben folyó munkát is megismerhették. Az ebéd az intézmény ebédlőjében, mindenki megelégedésére történt. Házi-színpadunk, sajnos, csak részben állt rendelkezésre, mert a felújítási munkákat rövid időre a rendezvény miatt függesztették fel, ennek ellenére az iskolák nagyon magas színvonalú produkciókat mutattak be. Az előadás 13.30-kor Szakály György rektor úrnak és dr. Jakab Bélának, a 2010ben elhunyt Zórándi Mária férjének megnyitó beszédével kezdődött. [A találkozó névadója, a főiskola egykori tanszékvezetője, majd rektora – a szerk.] A szakmai bemutatkozás a Főiskola néptánc szakirányon tanuló hallgatóinak műsorával indult. Ezután a Burattino Művészeti Tanoda, majd a békés-

csabai művészjelöltek következtek. Őket a fótiak és a nyíregyháziak műsora követte. A Burattino iskola növendékei a néptánc mellett magas óraszámban színpadi táncokat is tanulnak, míg a fóti, nyíregyházi és békéscsabai Művészeti Szakközépiskola tanulói kifejezetten néptánc irányultságúak. A bemutatót követően Harrach Péter képviselő (Zugló Önkormányzata) és jómagam a Főiskola megbízott tanszékvezetőjeként emléklapot adtunk át az iskolák képviselőinek. A programot megtisztelte jelenlétével Zsuráfszky Zoltán, a Honvéd Együttes művészeti vezetője, Juhász Zsolt, a Duna Művészegyüttes igazgatója, Roboz Ágnes koreográfus, balettmester, Vári Bertalan, a Varidance vezetője, valamint Timár Sándor, a néptánc tagozatok „Mestije”. A szakmai kerekasztal-beszélgetésre a bemutatók után került sor. A beszélgetés az együttesvezetők és az iskolai vezetők számára hasznos információcsere volt, amelyen a szakmai-pedagógiai program és az együttesek igényeinek közelítése volt a fő téma. A hivatásos „felvevőpiac” vezetői elmondták, milyen képzettségű táncosokra van szükségük. Erre reflektálva alakult ki az a párbeszéd, amelynek következtében – azt gondolom –, mindenki elégedetten ment haza, és folytatja munkáját. A növendékeknek ezalatt a táncházban „örömtáncot” jártak, melyen a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzene szakos hallgatói muzsikáltak. A Főiskola Néptánc Tanszéke és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzenei Tanszéke szorosan együttműködik egymás programjain, előadásain. Az I. Zórándi Mária Találkozó végkicsengése mindenki számára nagyon pozitív volt. A meghívott vendégek részéről az az óhaj fogalmazódott meg, hogy hagyományteremtő legyen ez az első találkozás. A Főiskola vezetősége ezt a kívánságot természetesen komolyan veszi, és jövőre újra teret ad a rendezvénynek. A házigazdák nevében ezúton mondunk köszönetet a vendégegyüttesek felkészítő tanárainak: Varga Lászlónak (Burattino Művészeti Tanoda, Budapest), Balla Zoltánnak (Népművészeti Szakközépiskola, Fót), Szilágyi Zsoltnak (Művészeti Szakközépiskola és Kollégium, Nyíregyháza), Szarka Zsoltnak (Művészeti Szakközépiskola, Békéscsaba). A következő találkozásig sok jó táncolást kívánunk! Hortobágyi Gyöngyvér

Nyíregyházi reflexió Fontos, hiánypótló rendezvényt álmodott és valósított meg a Magyar Táncművészeti Főiskola, amikor 2012. október 26-án megrendezte az I. Zórándi Mária Találkozót. Egyrészt fontos tapasztalat, hogy a táncművészet iránt érdeklődő fiatalok idáig jószerivel csak a felvételi vizsgák során kerültek kapcsolatba a Főiskolával, s sokszor a táncművészeti képzés fellegvára iránti tiszteletből adódó stressz erősen csökkentette bemutatkozásuk színvonalát. Ennek a rendezvénynek a közvetlen hangulata, a hallgatók és oktatók segítőkészsége, a színvonalas lebonyolítás, úgy gondolom, teljesen meggyőzte a leendő növendékeket a szakmai és az emberi támogatás szándékáról. Másrészt a táncművészeti képzésben résztvevő tanulók számára kulcsfontosságú az, hogy művészetüket a lehető legtöbb alkalommal azon a helyen gyakorolják, ahol majd életük jelentős részét eltöltik, vagyis a színpadon. A művészképzésben részt vevő intézmények mindent megtesznek, hogy a lehető legtöbb megmutatkozási lehetőséget biztosítsák növendékeiknek. Ezért például rendszeresen részt veszünk a néptáncmozgalom versenyein, bemutatóin. A mozgalomban keringő téves eszmék, információk miatt viszont gyakran szembesülünk azzal a ténnyel, hogy például egy tizenhat-tizenhét éves növendéktől felnőtt, kiforrott technikai és előadói megjelenést várnak el és eszerint értékelik a látottakat. Mindez nagyon nehezen orvosolható pedagógiai helyzetet teremt számunkra. Ezért is rendkívül jó az ötlet, hogy a rendezvény bemutató, s nem verseny volt. A harmadik fontos dolog a kerekasztal megrendezése. E fórum lét- és kulcsfontosságú rendezvénye lehetne a művészképzésnek, hiszen a folyamatosan változó igényeket – s itt nem csak a profi lét, hanem a táncpedagógus képzés is lényeges – csak úgy lehet követni, ha közös gondolkodással megosztanánk egymással hasznos ötleteinket, ugyanakkor lehetőségeinkről, problémáinkról is tudnánk tájékoztatni a „felvevőpiacot”. Legvégül, de nem utolsósorban rendkívül szimpatikus az a törekvés, hogy a Főiskola ebben a formában kíván emléket állítani a néptáncmozgalom egyik karakteres alakjának, Zórándi Máriának. Gratulálok a rendezőknek, s kívánom, hogy a rendezvény tovább éljen, s ezzel egy új szakmai és pedagógiai, művészeti fórumot teremtsen a művészképzésben. Szilágyi Zsolt

33

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2013/2  

A TARTALOMBÓL: Busai Norbert: Jaskó István „Pitti” emlékére; Andrásfalvy Bertalan: Martin György laudációja; Novák Ferenc: Szőllősy Szabó La...

folkMAGazin 2013/2  

A TARTALOMBÓL: Busai Norbert: Jaskó István „Pitti” emlékére; Andrásfalvy Bertalan: Martin György laudációja; Novák Ferenc: Szőllősy Szabó La...

Advertisement