a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 28

SZÉKI NÉPMŰVÉSZET

K OCSIS R ÓZSI

HAGYATÉKÁBÓL

A mesterséget lopni kell!

A

ő kellett elvégezze. De sosem panaszkodott, hogy fáradt, vagy éppen éhes. „Menjetek, egyetek, most harangoznak a barátoknál délre. Ott van egy csupor tej, osszátok el, s még adok egy kis szalonnát is mellé. S majd öste, ha szürkül, s már nem látok varrni, akkor főzök vacsorát.” Nagy, zöldeskék szemeivel felnézett, biztatott, hogy együnk. – De édesanyám, ked’ mit eszik? – Ó, gyermekeim, nem nagy emberem sem a szalonna, se a tej, egyétek meg csak tik. S bennem meg úgyse nő a pénz. Ott volt egy darab fekete kenyér a ráma szélin, egyet falt, egyet öltött, így ebédelt. Odaültem hozzá jó közel:

Illusztráció: Juhos Kiss Sándor

nyám az asztalnál ül, a megszokott helyen, ott varrdogál. Bal kéz felől az ablak van, s ő karszéken ül. Az asztal szélin van a ráma egyik széle, s a másik szélit a gyomra szájával tartja. Fehér vászon van a rámán kifeszítve, a tűben piros fejtő fűzve. A jobb keze van felül, azzal öltöget lefelé, s a bal van alul, avval szúr felfelé, ölt, hogy csak úgy pattog a kifeszített vászon a tű alatt. Ő maga kicsi, sovány, a fehér bőre rátapadt finom szép kis ábrázatára. Nem volt ráncos, csak olyan szikkadt, meglátszott rajta a szegénység nyoma. Csak ült, varrt, csak úgy csúszott bé lefelé a tű után a piros fejtő. Ez így ment naphosszat, pláné, ha esett az eső, mert máskor eljárt a mezőre, s még napszámba is ment szívesen, a házi munkát is

28

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2013/1  

A TARTALOMBÓL: Grozdits Károly: Burjánzó kalocsai; Dömötör Tekla: Két varázsló a Dráva mentén; Mesék Mátyás királyról; Fehér Anna Magda: Int...

folkMAGazin 2013/1  

A TARTALOMBÓL: Grozdits Károly: Burjánzó kalocsai; Dömötör Tekla: Két varázsló a Dráva mentén; Mesék Mátyás királyról; Fehér Anna Magda: Int...

Advertisement