__MAIN_TEXT__

Page 3

A TARTALOMBÓL: 6. Jubileumok jönnek, mennek Nagy Zoltán 7. Emlékezés Martin Györgyre Széll Jenő 8. A minőségi koreográfiazenék... Árendás Péter 10. EGYSZER VOLT, HOGY IS VOLT? Állatmesék Kóka Rozália válogatása 12. „Múzeumtáncház” Novák Ferenc 14. Kell ilyen bor? Grozdits Károly 16. Magyar citerás antológia II. Bolya Mátyás 18. A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN Asszony a hatalom vasmarkában – I. Kóka Rozália 22. ETNOFOLK PROJEKT 23. FOTÓGALÉRIA Nemes Zoltán ’mettor’ 27. Az elkerülhetetlen Nagy Zoltán

Volt egyszer egy TÉKA-újság

M

ost, amikor a negyvenéves táncházmozgalmat ünnepeljük és előveszszük a sárguló dokumentumokat, tudatosul még inkább bennünk, szervezőkben, résztvevőkben, hogy milyen nagy erő volt ebben a mozgalomban, milyen volt a szellemisége, amely napjainkig minden részletében érvényesen vállalható, milyen hatalmas lehetőséget jelentett számunkra, hogy abban a korban élhettünk és tevékenykedhettünk. Kiemelve néhány gondolatot Szász János Beköszöntő-jéből (1983-at írtunk akkor): „A kultúra egyik legfőbb feladata ma, hogy az ember gerincét egyenessé tegye, méltóságot és önbizalmat adjon. Tartást, szemben a mindennapi élet jó néhány elkedvetlenítő pillanatával. Célunk az egyéni és közös öröm. A cél maga az élet, az életöröm, a közös munka és játék. Nem bezárkózni, hanem érzékennyé válni, kinyitódni szeretnénk. A táncház, ha élete a belső érdeklődésből szervesen bontakozik ki, gyűjtőmedencéje lehet mindannak, ami a népművészet és az élet mai szükségleteinek egymást átható tereiben, mint érték jelenik meg. Fontos tehát, hogy a közösség otthont teremtsen magának. Létrehozhassa az öntevékenységnek, önirányításnak és önszerveződésnek mindennapi életbe (életvitelbe és életmódba) is átnyúló sokoldalú baráti-emberi és alkotói formáit, alkalmait, lehetőségeit. A kultúra és a művészet sem arra való csupán, hogy értelmes »beosztottat«, vagy kiváló »vezetőt« neveljen belőlünk, ha-

nem, hogy szabad, érzelemgazdag, szeretni és alkotni képes személyiséggé váljunk általa.” Nagyon komolyan gondoltuk, hogy a táncházmozgalom nem csupán szórakozási forma, hanem ennél sokkal több, szellemi közösség, amelynek gyökere a hagyománytisztelet, de nem merül ki a múltba merengésben, hanem aktuális életünket igenis aktuális értelemmel és érzelemmel tölti ki. De hogyan is jött létre az újság maga? Az egész történet a Téka-klubbal kezdődött, ahol minden alkalommal előadásokat, kiállításokat, beszélgetéseket szerveztünk, és a táborral, amely az első olyan táncházas tábor volt, ahol a népművészet minden műfaja helyet kapott. És volt a lakásomon a „fonó”, ahol hetente népes társaság gyűlt öszsze a közös alkotómunka, beszélgetések, élménybeszámolók, és a szervezőmunka – klub, majd táborszervezés, szerkesztőségi ülések – és az örömteli együttlét kedvéért. A tábor után Koczpek Irén barátnőnk, aki az egyik legaktívabb ember volt minden ügyünkben, felvetette, hogy ha Nemes Nagy Ágneséknek lehet újságjuk, nekünk miért nem. Milyen fontos lenne egy fórum, ahol kicserélhetjük gondolatainkat, beszámolhatunk az alkotó műhelyek, csoportok munkáiról, kitárhatjuk szellemi értelemben vett kapuinkat szélesebb körben, az egész táncházas mozgalom előtt. A Téka-újságot kezdetben információs jelleggel készítettük, nem véletlenül volt a

„Fonó” Beszprémy Kata lakásán (jobbról szemben az első a szerző, mellette Nagy Zoltán).

32. MAGTÁR Csender Levente: Fehér Oltcit 34. Erdélyi magyar népművészek Halász Péter 36. ÉTELEK – HAGYOMÁNYOK Mindennapi kenyerünk Juhász Katalin 38. TALLÓZÓ Népi gyógymódok és hiedelmek Szabó Márton 40. Életrajzom Nagy Lajos 44. SZÉKI HAGYOMÁNYOK A kocsánmuzsika Kocsis Rózsi 46. Sue Foy angol nyelvű ismertetője Címlap és belső borító: Nemes Zoltán ’mettor’ Gyimesben, 1977-ben készült fotói (www.nemesfoto.gportal.hu)

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2012/5  

A TARTALOMBÓL: Beszprémy Kata: Volt egyszer egy TÉKA-újság; Nagy Zoltán: Jubileumok jönnek, mennek; Széll Jenő: Emlékezés Martin Györgyre; Á...

folkMAGazin 2012/5  

A TARTALOMBÓL: Beszprémy Kata: Volt egyszer egy TÉKA-újság; Nagy Zoltán: Jubileumok jönnek, mennek; Széll Jenő: Emlékezés Martin Györgyre; Á...

Advertisement