__MAIN_TEXT__

Page 12

„Múzeumtáncház”

Az újjáépített forrószegi táncház felavatása és Korniss Péter állandó kiállításának megnyitója

Ö

tvennégy éve, 1958-ban gyalogoltam fel Bonchidáról Székre. Akkor még nem volt „kursza” [járat], semmi nem volt. Bonchidáról gyalogoltam, át a Cigánydombon, és a Zólyomi igazgatónak a karjába estem. Életre szóló barátság lett, amíg meg nem halt. Azóta, ötvennégy év alatt soha nem estem el Széken, de tegnap este akkorát estem, hogy most sem tudom, hogy’ álltam fel, és azért nem tudok kezet fogni, mert így megpróbáltam fogózkodni. Na jó, hát ez mondjuk nem tartozik az ünnephez. Csodálatos dolog, hogy ez a ház megnyílt. Köszönhetjük egy „bolygó hollandinak”, egy „Fliegende Holländernek”, aki beleszeretett ebbe a fantasztikus kultúrába. Nem csak ő, nagyon sokan szerettek bele. Ennek köszönhető az, hogy egyáltalán itt állunk, és azt mondhatjuk, hogy a forrószegi táncház felköltözött a Csipkeszegre. Teljesen mindegy, hogy a Csipkeszegen van, Holland Mihály – alias Michel van Langeveld – a megnyitó előtt, kezében Korniss Péter igaza van „Misinek” [Michel van Langeveld], „Elindultam világ útján...” című kötetével, amely Hollandiából idevezette Székre. az a fontos, hogy végre van egy emlékház, és mindenki tekintse ezt ettől kezdve falumúzeumnak. Az, amit én ban már az első gyerekünkkel, felkapaszkodhatott egy ilyen teherakkor, 1958-ban itt találtam, csodálatos kultúra volt, társadalmi- autóra, hogy ne kelljen felgyalogolnia Székre. lag is. Mondom ezt azoknak, akik nem székiek. Akkor egy XVIII. Korniss Péterhez hosszabb barátság fűz, a hatvanas évek elejétől. századi társadalmi és kulturális szellemi kincset lehetett itt megta- Csodálatos színházi fotós volt, imádtuk a fotóit, főleg a táncos tárlálni. Azok közül, akiket rávettem, hogy jöjjenek el velem Székre, gyúakat. Azt mondtam neki egyszer borozgatás közben, hogy „ide nem volt senki, akit ugyanúgy ne érintett volna meg ez a csoda. figyelj, megyek megint fel Székre, gyere velem!”. Akkor én már túl Majd meglátják bent. Még pedig én sem láttam a kiállítást, de biz- voltam a szakdolgozatomon, mivel néprajz szakos voltam. A tutosan lesznek majd fotók, az első képek Székről, ahol még petró- dománytól, hogy is mondjam, csak később „prostituálódtam” koleumlámpás táncházat láthatunk. Nem volt villany, ezért nem volt reográfusnak. Száz szónak is egy a vége, néprajzot végeztem és a telekommunikáció, és nem volt semmilyen közlekedési járat sem a szakdolgozatomat Székről írtam. A széki hangszeres népzenei köfaluba. Csak 1962-től indult egy-egy teherautó a szamosújvári állo- tetben [A széki hangszeres népzene. Szerk. Virágvölgyi Márta – Felmásról, amikre padokat tettek fel. A feleségem 1964-ben, pocakjá- földi László, Planétás Kiadó, Budapest, 2000] ez meg is jelent. Tehát, rávettem Kornisst, hogy jöjjön el veNovák Tata átvágja a szalagot, megnyitja a táncházat és az állandó kiállítást. lem. Első este Zólyomi igazgatóék házában ültünk. Aztán elindultunk „Kali néni” [Filep Istvánné Győri Klára] felszegi táncházába, ahol akkor Dobos Karcsi bácsi zenekara játszott. A fiatalok talán már nem is emlékeznek rá, pedig nagyszerű muzsikus volt. Pont akkor léptünk be, mikor összeálltak a legények és elkezdték ordítani a „Le is szállnak, fel is szállnak a fecskék” kezdetű lassút. A Kornisst ugyanúgy mellbe vágta ez a kultúra, ez a csodálatos szellemi vagyon. Ha én legalább a szegfű voltam ebben a randevúban, ahogy ő evvel a csodálatos kincscsel találkozott, akkor boldog vagyok. Hiszem és nem túlzok, hogy a fotózási hullám a népművészetről, ami őt világhírűvé tette, itt kezdődött Széken, és világhírűvé tette Széket is. Valaki mondhatja azt, hogy igen, egy profi fotográfusnak ez a dolga. Mert nem olyan nagy dolog lefényképezni, mikor kijönnek a lányok a templomból, és

12

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2012/5  

A TARTALOMBÓL: Beszprémy Kata: Volt egyszer egy TÉKA-újság; Nagy Zoltán: Jubileumok jönnek, mennek; Széll Jenő: Emlékezés Martin Györgyre; Á...

folkMAGazin 2012/5  

A TARTALOMBÓL: Beszprémy Kata: Volt egyszer egy TÉKA-újság; Nagy Zoltán: Jubileumok jönnek, mennek; Széll Jenő: Emlékezés Martin Györgyre; Á...

Advertisement