Page 3

A TARTALOMBÓL: 4. Erdélyi Tibor köszöntése Mihályi Gábor 5. A sóvidéki táncokról Sebő Ferenc 8. EGYSZER VOLT, HOGY IS VOLT? Az Úrjézus Krisztus, Szent Péter... Kóka Rozália 12. Üzenet a múltnak Szász Lőrinc 13. Muzsikaszótól zengett a Szigetköz Henics Tamás 14. Magas a tavankúti templom tornya Szávai József 16. A néptáncmozgalom irányzatai – II. Novák Ferenc 18. A radzsasztáni langáknál – III. rész Ábrahám Judit 19. A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN Magdolna... Kóka Rozália 22. Falusi Káin – Trifusz Péter képeihez Grozdits Károly 28. Új stílusú népdalok Erdélyben Almási István 30. MAGTÁR Zordok, a székely szamuráj Murányi Sándor Olivér

A Fekete-Körös völgye lakói Kiállítás Dr. Györffy István 1911-es fotóanyagából „Van Bihar vármegyének egyik félreeső zugában Belényestől nyugatra oláhság [románság] közé beékelve egy érdekes magyarlakta vidék, mely úgy nyelvben, mint néprajzi sajátságokban nagyon sok ősi elemet őriz éppen ezen elzártsága miatt.” (Györffy István: A feketekörösvölgyi magyarság viselete. In: Néprajzi Értesítő, XIII. évfolyam, 1912. Budapest, p. 1.)

G

yörffy kolozsvári egyetemi évei befejezése után, első kutatóútjai egyikén kereste fel a Fekete-Körös völgyét. Mint a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának gyakornoka, jelentős szerepet vállalt Magyarország néprajzi szempontból még ismeretlen területeinek felkutatásában és dokumentálásában. Az akkortájt a nagyszalontai gimnáziumban tanító Viski Károly ösztönzésére először 1910 decemberében látogatott meg a fiatal kutató néhányat a Fekete-Körös völgyének települései közül, átfogó gyűjtőútra azonban csak a rákövetkező év augusztusában és szeptemberében került sor. A Néprajzi Múzeum Adattárában őrzött úti elszámolásban részletesen nyomon követhető, hogy a negyvenöt nap során Györffy végiglátogatta Belényest, Köröstárkányt, Tárkánykát, Dragánfalvát, Henkerest, Várasfenest, Körösjánosfalvát, Belényessonkolyost, Magyarcsékét, Magyarremetét, Gyantát, Kisházát, Tenkét, Tenkegörbedet, Belényesújlakot, Vaskóhot, Rézbányát, Kisnyégerfalvát, Tenkeszéplakot és Bélfenyért. Számos településre többször is visszatért, több alkalommal tett egy-két napos csillagtúrát leginkább Köröstárkány és Belényes központtal. Pontos feljegyzései maradtak ar-

ról is, hogy mely települések között volt lehetősége vonattal utazni, melyek között lovaskocsin, hány kilométert tett meg és hány koronát fizetett az adott útért. Elszámolásában még azt is rögzítette, hogy a budapesti, nagyváradi vagy belényesi állomáson mennyit fizetett a hordárnak, aki nagyméretű fényképezőgépeit és a hozzájuk tartozó több tíz kilónyi üvegnegatív lemezeit tartalmazó nehéz csomagját szállította. A későbbi tanszékalapító néprajztudós munkásságának már ebben a korai periódusában megmutatkozik az a történeti-néprajzi megközelítés, amely később is alapvető jellemzője. Kutatási és gyűjtési módszereiben, valamint eredményeinek publikálása során már kirajzolódik az általa képviselt újító szemlélet. „Györffy István jelentősége elsősorban abban áll, hogy a földrajzi, az antropogeográfiai-emberföldrajzi stúdiumokon nevelődött, a természettudományi gondolkodásban iskolázott etnográfusoknak példát adott arra, hogy a történettudomány fegyverzetével is közeledjenek a hagyományos közösségek kultúrájához.” [Filep Antal: Györffy István élő öröksége. 125 éve született, 70 éve hunyt el a magyar néprajz klasszikus mestere. In: Széphalom, a Kazin-

Körösjánosfalva – fotó: Györffy István, 1911. (Néprajzi Múzeum – F 13481)

33. TÁNCHÁZAK, FOLK-KLUBOK 36. ÉTELEK – HAGYOMÁNYOK Tarhó, lebbencs, fordított kása Juhász Katalin 38. A kanásztánc-ugrós stílus... Karácsony Zoltán 40. Ezer Székely Leány Napja Kóka Rozália 43. SZÉKI HAGYOMÁNYOK Kié lesz a bokréta? Kocsis Rózsi 46. Sue Foy angol nyelvű ismertetője Címlap: Körösjánosfalva – fotó: Györffy István, 1911. (Néprajzi Múzeum – F 13493)

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2012/4  

A TARTALOMBÓL: Gebauer Hanga: A Fekete-Körös völgye lakói; Mihályi Gábor: Erdélyi Tibor köszöntése; Sebő Ferenc: A sóvidéki táncokról; Törté...

folkMAGazin 2012/4  

A TARTALOMBÓL: Gebauer Hanga: A Fekete-Körös völgye lakói; Mihályi Gábor: Erdélyi Tibor köszöntése; Sebő Ferenc: A sóvidéki táncokról; Törté...

Advertisement