__MAIN_TEXT__

Page 12

Táncház – Népzene 2013 A Hagyományok Háza évente ír ki lemezpályázatot hivatásos és műkedvelő népzenei együttesek, hangszeres és énekes szólisták, illetve énekegyüttesek részére. A felhívás célja, hogy a népzenei mozgalom különféle előadóinak színvonalas produkciói egy igényes válogatás keretében CD-n megjelenhessenek. Pályázni hagyományhű népzenei felvétellel lehet. (A pávakörök, a citerazenekari mozgalom együttesei, a hagyományőrző előadók, továbbá a népies műzenét játszó zenekarok és a hivatásos zeneszerzők felvételeit nem áll módunkban fogadni.) A beküldött pályázati anyag – legfeljebb három műsorszám – öszszesített időtartama együtteseknél maximum 15 perc, szólistáknál 10 perc lehet. Egy-egy műsorszám időtartama lehetőleg ne haladja meg az öt percet. A pályázatban csak olyan összeállítások szerepelhetnek, amelyeket az előadók korábban CD-n még nem jelentettek meg, illetve párhuzamosan futó pályázatra (pl. Új Élő Népzene) a tárgyévben nem adtak be. Kérjük, hogy a zenei anyag mellett egy kísérőlevélben tüntessék fel a műsorszámok címét, földrajzi eredetét (tájegység, falu), időtartamát, az előadók nevét. Feltétlenül adják meg továbbá postai, e-mail és telefonos elérhetőségüket! Minden pályázót értesítünk szereplése eredményéről, sőt az illetékes zsűritagok személyre szólóan is megfogalmazzák észrevételeiket, amenynyiben erre igény merül fel. A nyertesek útiköltség-térítésben részesülnek és tiszteletpéldányt kapnak a hanghordozókból. A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Mohácsy Albert, Hagyományok Háza Népművészeti Műhely 1011 Budapest, Corvin tér 8. Beérkezési határidő: 2012. november 9. Információ: Folklór Osztály, Mohácsy Albert, tel./fax: (1) 225-6086 mohacsy.albert@hagyomanyokhaza.hu

12

Üzenet a múltnak

fotó: Vucic Zsigmond

Üzenetemet Nektek küldöm, falusi muzsikusoknak, kik elhagyva világunkat a lélek égi szintjén muzsikáljátok már azt, amit itthagytatok nekünk, hogy táplálkozzunk és éljünk belőle. Kedves Muzsikusok! Régóta nem írtam Nektek, de most egy olyan eseményről szeretnék beszámolni, amelyről fontosnak éreztem, hogy első kézből tudjatok. A hetedik alkalommal megtartott Erdélyi Táncházzenészek Találkozóját 2012. május 17. és 20. között tartották a Gyimesközéplok völgyében található borospataki skanzenben. A szinkópás ritmusú, gardony szaggatta gyimesi dombok között megnyugodó völgyben csángóvidék különböző helyeiről átmentett falusi házak pihennek, amelyek a múlt finom illatával fogják meg az idelátogatót. Békésen hallgatják a gyimesi hegyekre jellemző, hirtelen megszólaló és halkuló hegedűzenét, beidomulva a táj zordnak tűnő hajlataiba. A szigorú külső a külvilág – néha fülsüketítő – zajától véd meg, belül viszont nyugalomtenger árasztja el az idetévedt ember zaklatott belső énjét. Ebbe a világba költözött be egy hosszú hétvégére Erdély más tájainak bekéredzkedő zenéje. Különböző korú, különböző helyekről jövő erdélyi táncházzenészek töltötték meg a gyönyörű házak közti légteret a Ti hangszereitekből származó, hosszú utat megtett élő zenével. Ez a zene, bár nem közvetlenül Gyimesben fogant, mégis gyorsan helyet talált itt magának. Minden egyes zenész hozott magával a népzene hegyi levegőjéből. Volt, akinek tudása már a csúcstámadásra jogosított fel, volt, aki e meredek lejtőn valahol középen kereste a felfele vezető ösvényt, és volt, aki éppen első lépéseit keresgélte a népzene szent hegyének aljában. Nagyszerű volt látni, hogy bárhol is helyezkedjenek el a hegy oldalában, minden egyes lépés erőt adott a másiknak. A tapasztaltabbak kötelet nyújtottak a kevésbé tapasztaltaknak, az alacsonyabban lépkedők pedig örömmel,

meghatódva fogadták a segítséget. Egy biztos, ide mindenki hozott és mindenki vitt haza értéket. Távozáskor mindenkinek több volt a batyujában, mint érkezéskor. Ezt mind Nektek köszönhetjük, akik felépítettétek eme gyönyörű, kiismerhetetlen, minden zegzugában örök élményt nyújtó hegyet. Az összecsiszolódás mellett az értelemre ható előadások is voltak: Mihály Pál hangszer-gyorssegélynyújtó tanfolyama, Könczei Csongornak a magyarpalatkai zenészekről szóló előadása, a Szász József Árpád moderálásával megtartott szabad beszélgetés, Kelemen Lászlónak az „Utolsó óra program” népzenegyűjtésről tartott előadása, valamint Könczei Árpádé a tánc és zene kapcsolatáról. Az előadások zárásaként zenekarommal (Üsztürü) húszéves barangolásainkról számoltunk be, koncertbe zsúfolva. Tudom, hogy ott, a Ti világotokban minden vonóhúzásnak helye van, amit nem kell magyarázni, de itt szükség van tudatos mivoltunkat is igénybe venni, hogy a hangok megszólalása visszaadja a gyimesi, mezőségi, kalotaszegi, székelyföldi ízeket. Hét évvel ezelőtt Borospatakán forrás tört fel, amely minden évben csermelyekkel gyarapodik és mostanra patakká fejlődött, amelynek vize szétfolyva Erdély területén, más patakokkal egyesülve folyóvá duzzad. Ez az életet adó víz táncházaknak, újabb és újabb mulatni, táncolni, énekelni óhajtó palántáknak fog zamatos táplálékot adni. Zárásként megkérnélek egy dologra Benneteket, bár tudom, hogy egyre többen bombáznak titeket, hogy gyorsabban, eladhatóbban muzsikáljatok. Maradjatok meg annál a nyugodtságnál, amelyet csak e harmonikus táj adhat, ahol nincs egyetlen felesleges hegy, völgy vagy patak sem! Még egy dolog. Szóljatok Zerkuláéknak, Halmágyiéknak és a többi gyimesinek, húzzák egy kicsit hangosabban, mert ebben az évben itt lent kissé halk és kevés volt a befogadó gyimesi táj zenéje! Szász Lőrinc

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2012/4  

A TARTALOMBÓL: Gebauer Hanga: A Fekete-Körös völgye lakói; Mihályi Gábor: Erdélyi Tibor köszöntése; Sebő Ferenc: A sóvidéki táncokról; Törté...

folkMAGazin 2012/4  

A TARTALOMBÓL: Gebauer Hanga: A Fekete-Körös völgye lakói; Mihályi Gábor: Erdélyi Tibor köszöntése; Sebő Ferenc: A sóvidéki táncokról; Törté...

Advertisement