__MAIN_TEXT__

Page 40

Szólótáncfesztivál Baranyában Középpontban a helyi hagyományok A folkMAGazin egyik előző számában a baranyai magyar tánchagyományra fókuszáló konferenciáról és oktatássorozatról számolhattunk be. A néptáncszakma berkeiben kevéssé ismert megye gazdag öröksége ezúttal az I. Baranyai Szólótáncfesztiválon csillogtatta sokszínűségét. A március 3-án, Pécsett rendezett esemény másfélszáz táncos színpadra lépésével a baranyai tánchagyomány igazi ünnepévé vált. pécsi Néptánccal a Gyermekekért Ala- táncok, valamint a baranyai Duna men- és frisst pedig Czigány Tamás dudamuzsikápítvány a komlói Pöndöly Néptánc és te két katolikus településéről – Dunaszek- jára járhatták a táncosok. Hagyományőrző Egyesülettel karöltve hív- csőről és Dunafalváról – színpadra vitt öszA kötelező táncok bemutatója így – mind ta életre az I. Baranyai Szólótáncfesztivált, szeállítások reprezentálták. Színfoltot hoz- a látottak, mind a hallottak terén – rendkímelynek a Pécsi Kulturális Központ Szi- tak a programba a közép-baranyai Ócsárd vül gazdag palettát jelenített meg. Ehhez várvány Gyermekháza adott otthont. Bár a táncai, valamint a néprajzi szakirodalomban társult a szabadon választott produkciók soszervezők felsorolása ezt sugallhatná, még- már régóta ismert, táncairól eddig mégsem ra, amely a Felvidék és a Tisza-vidék mellett sem gyermek-seregszemléről van szó. A elhíresült Ormánság csárdása és kanásztán- az erdélyi tájak dominanciáját hozta – talán fesztiválon bármilyen korú táncos megmé- ca. A Somogy felé hajló motívumkincs és érthető módon. E sokféle táncanyag megrethette magát, a feltétel mindössze annyi táncstílus jelent meg a Sziget-vidékről (Szi- formálását szakértő szemekkel a háromtagú volt, hogy a jelenlegi vagy a történelmi Ba- getvár környékéről) bemutatott vásárosbé- zsűri kísérte figyelemmel: Radák János hiranya megye valamely vidékéről, települé- ci produkciókban. A Baranya és Tolna ha- dasi-pécsi táncoktatótól elsősorban a nagyséről mutassanak be improvizatív táncot a tárvidékére a második világháborút követő- számú bukovinai székely produkció részlerésztvevők. Emellett egy szabadon válasz- en betelepített bukovinai székelyek táncai tes értékelését várhattuk, a székesfehérvári tott táncanyag is szerepelt a kiírásban – en- pedig egyedi karakterükkel gazdagították a Tombor Bea az Örökös Aranygyöngy birnek hiánya azonban nem volt kizáró ok, a fesztiválprogramot – a hidasi, kakasdi és te- tokában a lányokat láthatta el hasznos tánchagyományőrző műhelyek bevonása érde- veli székelyek előadásában. technikai és előadói tanácsokkal, a Szegekében. Akik szerencsére éltek is a lehetőA baranyai táncok zenei kísérete a fenti, di Tudományegyetemen oktató Varga Sánséggel, és elhozták a fesztiválra saját falu- terjedelmes felsorolásnak megfelelően több- dor táncfolklorista pedig a baranyai kutajuk táncait. Jelentkezők tehát akadtak szép féle felállásban zajlott. A hetényi, egregyi, tásai során szerzett tapasztalatait oszthatta számmal, nagy örömünkre jócskán a vára- mislenyi és várkonyi produkciók muzsiká- meg a résztvevőkkel. kozásokon felül: a gyermek korosztályban ját a komlói Vörös Rezesbanda szolgáltatA fesztiválprogram reggel a gyermekek 33 produkciót láthatott a közönség, az if- ta, míg a Duna menti, közép-baranyai és baranyai, majd szabadon választott bemujúságiak között 10 páros illetve legényszóló ormánsági táncokat a Tenkes Zenekar vo- tatójával kezdődött, délután pedig az ifjúállt színpadra, a felnőtt kategóriában pedig nós kíséretével mutatták be a résztvevők. A sági és felnőtt korú táncosok léptek szín26 nevezés érkezett. A döntően párosokból Kakasdról nagy számban érkező székelyek a padra. A résztvevők tizenkét baranyai táncverbuválódó mezőnyben összesen 123 tán- Csurgó zenekart hozták magukkal a buko- együttest és művészeti iskolát képviseltek, s cos lépett színre. vinai táncok kíséretére, a vásárosbéci ugróst emellett Tolna megye három települését. A A tág kereteket nyújtó, és a résztvevőknek nagy szabadságot adó fesztiválkiírás a „Baranya kiváló gyermek táncosa” díj: baranyai táncdialektusok valódi szintézisét Krausz Piroska – Donovál Márton (Pöndöly Néptáncegyüttes – Komló) eredményezte, hiszen a nevezések nyomán Kruzsely Gina – Katona Bálint (Hosszúhetényi Hagyományőrző Egyesület) tízféle (!) baranyai néprajzi csoport illetve Medjesi Róbert (Misina Néptáncegyüttes Csikók csoportja – Pécs) falu hagyománya elevenedett meg a színpaOrsós József (Berze Nagy János AMI Ifjú Mecsek csoportja – Pécs) don – nem kis feladat elé állítva ezzel a táncosok talpa alá muzsikáló zenekarokat, va„Baranya kiváló ifjú táncosa” díj: lamint a zsűrit (akikről a későbbiekben bőSzalóki Dorina – Mészáros Dávid (Pöndöly Néptáncegyüttes – Komló) vebben is esik még szó). Az a tény mindenesetre látványosan nyert bizonyságot, hogy „Baranya kiváló táncosa” díj: a sárközi és a somogyi tánc- és zenei kultúCsokona Roland, Ökrös Kata – Bischoff Ádám, Tóth Réka – Biszak Dénes, ra metszéspontjában elhelyezkedő, s a törTörök Erzsébet – Juhász Barnabás (Mecsek Táncegyüttes – Pécs) ténelmi viszontagságok és etnikai folyamaRuzsinszky Emma – Jusztin Levente, Simon Fruzsina – Ignácz György Krisztián tok következményeképp tucatnyi magyar (Pöndöly Néptáncegyüttes – Komló) néprajzi dialektusra szabdalt Baranya maEismann Gyuláné – Eismann Gyula, Horváth Gáborné – Horváth Gábor gyar lakossága kivételesen sokszínű és sajá(Józsa Gergely Hagyományőrző Népi Együttes – Kozármisleny) tos kultúrát hagyott az utókorra. Ebből a sokszínűségből csillant meg – a A zsűri tagjai voltak: hagyományőrző együtteséről ma is ismert – Radák János – táncoktató, a pécsi Magura Táncegyüttes, a Hidas Néptáncegyüttes és a Hosszúhetény és Magyaregregy tánchagyoBukovinai Székelyek Országos Szövetsége Bukovina Együttesének művészeti vezetője mánya, az egyetlen baranyai táncos NépTombor Bea – táncpedagógus, Örökös Aranygyöngyös táncos, művészet Mestere, Józsa Gergely emlékét a székesfehérvári Táncol”KODO” Táncegyüttes vezetője őrző Kozármisleny táncai, s az igen virtuóz Varga Sándor– néprajzkutató, a Szegedi Tudományegyetem birjáni ugrós. A sárközi kultúra baranyai kiNéprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszékének oktatója sugárzását a Zengővárkonyból bemutatott

A

40

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2012/2  

A TARTALOMBÓL: Jánosi Zoltán: Sebestyén Márta csodamadara; Iancu Laura: Tisztelet Lakatos Demeternek; Kővágó Zsuzsa: Elhunyt Györgyfalvay Ka...

folkMAGazin 2012/2  

A TARTALOMBÓL: Jánosi Zoltán: Sebestyén Márta csodamadara; Iancu Laura: Tisztelet Lakatos Demeternek; Kővágó Zsuzsa: Elhunyt Györgyfalvay Ka...

Advertisement