Page 2

Sebestyén Márta csodamadara A Kölcsey Társaság idei megemlékezésén a Kölcsey-emlékplakettet Sebestyén Márta vehette át ökumenikus istentisztelet keretében. A helyi református templomban Beer Miklós római katolikus és Bölcskei Gusztáv református püspök hirdetett igét. Immár hagyományosan működött közre a rendezvényen Varnus Xavér orgonaművész, valamint a Hymnust szavaló Csikos Sándor. Idén a Canticum Novum Kamarakórus előadását is meghallgathatta a közönség. A Debrecenből érkezett kórust Török Ágnes Artisjus-díjas karnagy vezette. * „Az éneket nem lehet megláncolni... A népköltészet a legrejtelmesebb ellenállás mindenütt, ahol idegen hatalom rendelkezik. Az anyanyelvet megőrző, tehát a megmaradást szolgáló erő.” Ezeket a sorokat a költő Nagy László írta le, de szóról-szóra érvényesek Sebestyén Márta művészi küldetésére is. Akinek a puszta dallamnál egy sokkal mélyebb eszme: a „lánctalan ének” volt a legnagyobb öröksége. Ezen az örökségen Sebestyén Márta egy csodálatos madarat repített fel a lelkéből. Bartók is ezt a madarat csodálta. Kodály Zoltán is ezt a madarat ébresztgette. Az ő szárnycsapásaik nyomán alkotta tovább zenei küldetéstudatát Sebestyén Márta is. A dallá tett magyarságát szárnyaltatta fel az egész világban. A dalokat szülő Kárpát-medencei falvaktól távoli országokban is. Ezt tudatosította a spanyol király, a japán császár, a brit trónörökös előtt. Hogyan ragyognak, idegen földön is gyönyörűen, magyarul a dalok, ezek a nyers gyöngyszemek: a pásztordalok, altatók, népi imák, balladák, zsoltárok, históriás énekek. Hogyan fotó: Perger László sír, vágyakozik az „Elindultam szép hazámból, / híres kis Magyarországról” dallamsora akár az északi, akár a déli sark közeléből, lakható hazára vágyva idegen földrészeken is. Hogyan gyöngyözik a népdalokból az igazság. A csitári hegyek alól – üzeni Sebestyén Márta – nemcsak a hó, hanem az életösztön szivárványa is ráragyog az emberiségre. Szivárvány havasán felnőtt rozmaringszál ez az ének és az énekese is. Az énekes egy politikai havaktól eltorlaszolt Magyarországon kezdte megformálni pályáját. S egész eddigi életművével igazolta, hogy Kodály Zoltán éneklő Magyarországa nem csupán kottaolvasás, hanem a népet a jövőbe ölelő gondolat. A nyelvet, a tradíciót és az országot megtartó eszme. A szivárvány havasán is, a fagyos ormokra menekült, bujdosni kényszerült eszmék, a kifakított szivárványok országában is. S hogy mindezt világszínvonalon igazolta, erről szólnak nagy, egyetemes kitüntetései: köztük filmzenei Oscar-díja, az eMeRTon-díj, a Grammy-díj vagy a Premio-díj. Sebestyén Márta azt mutatta fel a világnak, hogy egy történelemtől folytonosan megostromolt hazában nemcsak a szenvedést és a bűntudatot lehet hegyvidék nagyságúra emelni, hanem a nemzet létbizalmát jelképező szivárvány tündöklését is. Az a csodálatos madár, amit az énekművész a világnak ajándékozott, ezt a kulturális erőt testesíti meg. Egyszerre önértelmezés és megmaradás-eszme. A magyarság éneke a mindenséghez. Sebestyén Márta Kölcsey-díja ma annak a művészi teljesítménynek az elismeréséről beszél, amely ezer szállal kötődik a csekei magányában a népdal hangütését próbálgató, a magyar népdal ritmusát, képeit verseibe és teoretikai munkáiba építő Kölcsey Ferenc szelleméhez. Aki a Nemzeti hagyományok gondolataival nemcsak Petőfit, Aranyt ösztönözte, hanem elemi módon jelölte ki az utat Bartók és Kodály számára is. Azon a napon, amelyen 189 éve a Hymnus megszületett, s itt, a szatmárcsekei református templomban, ahonnan szemközt a falról a Kölcsey család címere néz ránk, ezért nyújtom át most tisztelettel a Kölcsey Társaság nevében Sebestyén Mártának a Melocco Miklós által készített Kölcsey-plakettet. Hadd szárnyaljon Kölcsey hitével is tovább az a csodálatos madár! Adjon Kölcsey Ferenc üzenete is sok erőt a művész számára alkotói és emberi törekvéseihez! Szatmárcseke, 2012. január 22

Jánosi Zoltán

a Kölcsey Társaság elnöke

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2012/2  

A TARTALOMBÓL: Jánosi Zoltán: Sebestyén Márta csodamadara; Iancu Laura: Tisztelet Lakatos Demeternek; Kővágó Zsuzsa: Elhunyt Györgyfalvay Ka...

folkMAGazin 2012/2  

A TARTALOMBÓL: Jánosi Zoltán: Sebestyén Márta csodamadara; Iancu Laura: Tisztelet Lakatos Demeternek; Kővágó Zsuzsa: Elhunyt Györgyfalvay Ka...

Advertisement