__MAIN_TEXT__

Page 4

Gerendkeresztúr Egy erdélyi vegyes lakosságú falu táncai Az alábbi írást abból a szomorú alkalomból közöljük, hogy Pálfy Gyula folklorista, a legendás Bartók Együttes hajdani táncosa, később Martin György gyűjtéseinek segítője, az MTA Zenetudományi Intézet munkatársa 2012. február 12-én elhunyt.

G

erendkeresztúr (Grindeni) az egykori Torda-Aranyos megye keleti felének marosludasi (Luduş) járásában található zsákfalu. Az 1913-as helységnévtár szerint 1910-ben 1341 lakosa volt (román többség, magyar kisebbség), a cigányok nincsenek föltüntetve, pedig szinte bizonyos, hogy már akkor is voltak – mármint helyben lakók –, valószínűleg a felekezeti hovatartozás szerint készült a statisztika. Azt a filmfölvételt, amelyből az előadáson részleteket láthattunk, 1986. augusztus 9-én készítettük. (E tanulmány korábbi változatában előadásként elhangzott Kolozsvárott 2009-ben, majd nyomtatott formában megjelent a kolozsvári Művelődés 2009/9. számában.) Martin György halála után közel három évvel ez volt az első olyan film, amely reliktumterületen [reliktum: régies elemeket őrző, archaikus maradványokkal rendelkező – a szerk.] készült, sőt még pénz is volt a „meghangosítására”. A korszak politikai légköréből fakadó sajátos ellentmondás, hogy végeredményben az akkori román hatóságok kényszerítettek bennünket a film elkészítésére, mégpedig azáltal, hogy lehetetlenné tették a filmezést a Marosvásárhelyt zajló „Öreg Táncosok – Öreg Táncok” fesztiválján. Mint-

Forrás: terkep.jacsa.net

4

hogy Könczei Csilla, gyűjtőcsoportunk központi tagja – részben más társasággal – két évvel korábban már gyűjtött Gerendkeresztúron, kézenfekvő volt, hogy alighanem itt tudjuk a legkisebb kitérővel hasznosítani az időnket az – egyébként nemkívánatos – előkészítetlenség ellenére is, a „kis befektetés, nagy haszon” reményében. A gyűjtőcsoport tagjai voltak még Fülöp Hajnalka és Teszáry Miklós. A helybéli prímást egy falubeli tangóharmonikás szokta kísérni. Őt – mármint a harmonikást – egy Marosludason megfogadott kontrással helyettesítettük a régiesebb hangzás érdekében. A két zenész még soha nem muzsikált együtt. Számomra külön érdekesség volt ezzel összefüggésben, hogy az öntudatos városi kontrás mélyen lenézte a falusi prímást. Nem a mi kedvünkért, hanem a gázsiért volt hajlandó „leereszkedni” hozzá, olyannyira lekezelte, hogy a forgatás egész ideje alatt rá sem nézett. Ezek a körülmények ugyanakkor nem befolyásolták károsan az együtthangzást. Az akkoriban általános közhangulat ellenére ebben a faluban egyáltalán nem jelentett gondot a helybéli románok rábeszélése, beszervezése, legalábbis a férfiaké. Lélekmelengető volt, hogy a más-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2012/1  

A TARTALOMBÓL: Dsupin Pál: Mátraalja a hazám; Pálfy Gyula: Gerendkeresztúr; Pétër László: Al-dunai székely történetek; Németh György: Mi a t...

folkMAGazin 2012/1  

A TARTALOMBÓL: Dsupin Pál: Mátraalja a hazám; Pálfy Gyula: Gerendkeresztúr; Pétër László: Al-dunai székely történetek; Németh György: Mi a t...

Advertisement