Page 6

Székely verbunk

egy magyarországi tudományos kutatóintézetben dolgozó szakember könyvét magyarul Romániában is kiadják. Ezért az ottani fiatalok egyik legtehetségesebbike, Könczei Csilla azt találta ki, hogy saját erdélyi gyűjtéseit felhasználva, de Lányi Ágoston módszerét alapul véve, ír egy, a Néptáncolvasókönyvhöz hasonlóan a Lábán-kinetográfiát tanító, népszerűsítő könyvet. Guszti bácsi első szóra beleegyezett a tervbe, sőt három alkalommal Kolozsvárra is kiutazott Csillához, hogy egy-egy hétvégi kurzuson segítse őt könyve elkészítésében. Sajnos a rezsim bukása maga alá temette e könyv megjelentetését is, és csak majd’ tizenöt évvel később, 2002-ben látott napvilágot a Kriza János Néprajzi Társaság és a Hagyományok Háza gondozásá-

6

ban. Erénye a műnek, hogy példáit kizárólag a romániai magyar tánchagyományból meríti. Ebbe, a kinetográfiát oktató és népszerűsítő magyarországi hagyományba illeszkedik be a most bemutatandó kötet. A szerző nemzetközileg is elismert szaktekintély, a rendszer kutatója és fejlesztője, a néptáncok lejegyzését és rendszerezését végző akadémiai kutató intézet alkalmazottja, a táncírást hazai és külföldi intézményekben oktató tanár. Fügedi János a Lábán-notáció rendszerelméletét Szentpál Máriától tanulta meg. Általa kapcsolódott be a kinetográfia nemzetközi szervezetének munkájába. Lányi Ágostontól egy ideig közvetlenül sajátította el az eredeti folklórtáncok filmről történő lejegyzésének rejtelmeit. Guszti bácsi halála után pedig a Néptánc Osztály Táncarchívumának és Táncírástárának kezelőjeként mérhette fel a „Lányi-hagyaték” jelentőségét és gyarapíthatta lejegyzéséivel ezt a nemzetközileg is jelentős anyagot. Pedagógiai tevékenységének köszönhetően felnőtt a keze alatt egy olyan táncírás iránt érdeklődő fiatal generáció, amelynek tagjai a gyerekektől kezdve a felnőttekig tanítják, terjesztik a Lábán-kinetográfiát. E csoport által szervezett rendszeres konferenciákon ismerkedhetünk a kinetográfia legújabb hazai és külföldi eredményeivel. A Tánc – Jel – Írás című kötet a Nemzeti Kulturális Alap Táncművészeti Kollégiuma, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA) és Magyar Táncművészeti Főiskola támogatásával a L’Harmattan Kiadó és az MTA Zenetudományi Intézet kiadásában jelent meg. A lektor Misi Gábor volt, a könyvben szereplő fotókat Szöl-

lősi Mihály készítette. A képeken Németh Gabriella és Juhász Zoltán táncosok láthatók. A táncírás-grafikák a szerző által kifejlesztett, az AutoCAD számítógépes tervezőprogramhoz illesztett LabanGraph alkalmazás segítségével készültek. Hasonlóan Lányi Ágoston Néptáncolvasókönyvéhez, az író az e könyvben szereplő példákat is kizárólag a Kárpát-medencei, főleg magyar folklórból válogatta ki. A közreadott anyag elsősorban a szóló (ugrós, legényes, verbunk stb.) és a kör (karikázó, körcsárdás) formákat tartalmazza. Az eszközös és páros táncok lejegyzési bonyolultságuk miatt kimaradtak. Újdonság, hogy a néptánc-példák a kötet végén található forrásjegyzék segítségével beazonosíthatók, mivel feltüntetésre kerültek a filmek és táncírástári egységek leltári számai. A rendkívül részletes tárgymutató is megkönnyíti az olvasó dolgát. Ennek segítségével mind a tanítás, mind a lejegyzés során felmerülő problémák könnyen visszakereshetők. A különböző mozdulatkoncepciókat jó minőségű fotókkal és grafikai ábrákkal illusztrálta a szerző. A fejezetek végén található szótárszerű táblázatok pedig egy-egy oktatási egység összefoglalását tartalmazzák, elősegítve ezzel az utólagos megértést, avagy egy-egy probléma visszakeresését. A kötet elsődleges tartalmi koncepciója, hogy egyszerre vezesse be az olvasót a mozdulatelemzés alapjaiba, ismertesse az ehhez használt jeleket és megértesse a tanulóval

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2011/6  

A TARTALOMBÓL: Szabó Zoltán: Gadányi Pál dudás; Rangyák József: Erdélyi Prímások 14. Találkozója; Karácsony Zoltán: Fügedi János Tánc – Jel...

folkMAGazin 2011/6  

A TARTALOMBÓL: Szabó Zoltán: Gadányi Pál dudás; Rangyák József: Erdélyi Prímások 14. Találkozója; Karácsony Zoltán: Fügedi János Tánc – Jel...

Advertisement