__MAIN_TEXT__

Page 15

KOVÁCS ISTVÁN: PRÓBATÉTEL Ha Székre gondolok, látképét egy villanásra mindig eltakarja hozzá vezető utam kezdete: a világháborúban kirabolt bonchidai kastély, „az erdélyi Versailles” tehetetlenül vicsorgó romprotézise, légifotókon felnyitott kriptakolosszus... Egyetlen saroktornya volt ép, amelyet egy nyugati filmstáb kedvéért és pénzén hoztak rendbe nemsokkal azelőtt, hogy először arra jártam. Újkori rémfilmet forgattak a hatalom folytonosságának bizonyítékaként örökéletű Drakuláról. 1968 reményekkel ijesztő nyarán e kísértet-torony tövéből indultam el abba a községbe, amelynek városi rangját elnyelték hajdani sóaknái, de viselete, zenéje, táncrendje újra és újra ismertté teszi a mit sem sejtő nagyvilágban. Többször feldúlták a tatárok, s fűzték rabszíjra életben maradt lakóit – hallhattam én is nemegyszer az asszonyok ruhaszínének mindennapi magyarázatát.

Gyász és vér. Hegedűhúrba font fekete-piros dallama a mindegyre közeledő halálnak, s hajnalköszöntő lassúi azoknak, akik a holnapot megérik. Felértem az első domb háromszögelési pontjához, amely egy botjára támaszkodó juhász fehérsubás szelleme volt. Köszöntem illőn, s szólítottam őt, mint a mesében: öregapámnak. Végtelenbe hullámzó dombveretek óvták a Mezőséget, mint alig elhantolt óriás-vitéz vértezete, aki a feltámadás kürtjelére vár. Parázsló lármafa-pecsétektől sistergett a föld egész a láthatárig... Rajtuk lépkedve ki ér bűntelen előbb Felszeg, Forrószeg, Csipkeszeg lebonthatatlan égi táncházába? Úgy ropják, hogy beleremeg a felhő-vakolat... Próbatételem az örök úton-lét... Oda. (Megjelent a Székelyföld 2011. augusztusi számában.)

Fotó: Henics Tamás

15

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2011/5  

A TARTALOMBÓL: Török Ferenc: Harmincöt éves a Téka; Misi Gábor: „Élete pontja”; Valter Linda: Spanyol udvarlási szokások; Kóka Rozália gyerm...

folkMAGazin 2011/5  

A TARTALOMBÓL: Török Ferenc: Harmincöt éves a Téka; Misi Gábor: „Élete pontja”; Valter Linda: Spanyol udvarlási szokások; Kóka Rozália gyerm...

Advertisement