Page 9

Észrevételek egy műbírálathoz Bolya Mátyás: Koboz ÉS/VAGY iskola? A Hagyományok Háza által kiadott Koboziskola két éven át tartó munkálatait szerkesztőként irányítottam. Az alábbiakban Bolya Mátyás recenziójából idézett néhány részlethez fűztem megjegyzéseimet. Fontosnak tartom, hogy a folkMAGazin olvasói teljes képet kapjanak a népzenei revival mozgalomban a koboz körül kialakult helyzetről. Ezt a célt szolgálja írásom.

Milyen egy jó népzenei tankönyv? ... Körülhatárolható tananyagot fogalmazzon meg... Ezzel tökéletesen egyetértek. Ez az oka, amiért csak a tánczenekísérettel és csak két kobzos felvételeivel, játékával foglalkoztunk. Ez egyben válasz az erre vonatkozó későbbi kérdésre is. ...egységes, közérthető – de szakmailag támadhatatlan – nyelven. Horváth Gyula a közérthetőséget képviselte maga alkotta, szemléletes fogalmaival, amelyeket többéves kobozoktatói gyakorlata során alakított ki. Pávai István lektori véleményében a szakmaiságot elősegítő javaslatokat tett. A szerző didaktikai okokból több olyan jelenséget is meg kívánt nevezni, amire nem sikerült a szaknyelvben megfelelő kifejezést találnunk. Ez elkerülhetetlenné tette új fogalmak alkotását. A végső nyelvezet kompromisszum eredménye, mely a lektorral történt többszöri egyeztetés után született meg. Amennyiben valaki írt volna már elemző cikket a moldvai gyűjtéseken hallható kobozjátékról, akkor számon kérhető volna, hogy mi is a már bevezetett fogalmakat

használjuk. Sajnos, ebből a szempontból nem tudtunk semmilyen előzményre hagyatkozni. ...konkrét korosztály számára készüljön, komoly kitekintéssel az általános tantervekre, rokon hangszercsoportok tematikájára... A Hagyományok Háza „Népzenei füzetek” sorozata kétféle kiadványtípust tartalmaz: az egyes korosztályok számára készült tankönyvek mellett elég sok olyan kottás kiadvány látott már napvilágot, amely egy-egy kisebb tájegység, avagy egy-egy hagyományőrző zenész mester repertoárját, technikáját mutatja be. Koboziskolánk ebbe a sorba illeszkedik, annyiban több gyűjtések publikációjánál, hogy a gyűjtések elemzése során feltárt technikát részleteiben is ismerteti és tanítja. Erre azért van szükség, mert ez a technika nagymértékben eltér attól, amit az eddigi táncházi és színpadi kobzos gyakorlatban láthatunk. Újabb feladat lesz a kötet anyagának feldolgozása az intézményes népzeneoktatás tantervei számára. Vagyis ez a kötet forrásként használható a művészeti iskolák tanárai számára. A pedagógus aztán bármely

korosztály koboz-tantervét felépítheti a könyv alapján. A könyv másik célközönsége a felnőtt korosztály, az önállóan tanuló zenészek, akik számára a könyv anyaga, a DVD-mellékleten található gyakorlatokkal és gyűjtésekkel kiegészítve önálló tanulást tesz lehetővé. Előzze meg szakmai konzultáció az ilyen úttörő jellegű tankönyv kiadását... 2005-től kezdve folyamatos műhelymunka előzte meg és készítette elő a kötet megjelenését. A szerzők kezdeményezésére megrendezett kobzos mesterkurzusokon [2006. február és 2006. december - Hagyományok Háza, valamint 2009. szeptember - Kecskeméti Népzenei

Találkozó], különösen az első alkalommal széles szakmai körben történt konzultáció Antim Ioan játékáról. Az intézményes népzeneoktatás tapasztalatainak beépítése érdekében kértük fel a kötet pedagógiai szempontú lektorálására Fábri Gézát, az egyik legeredményesebb koboztanárt. Kérdés, hogy lehet-e két adatközlő játéka alapján rekonstruálni a hagyományos moldvai tánckíséretet? ...milyen jövője lehet egy ilyen hangszernek... Válhat-e belőle kortárs hangszer vagy marad múzeumi illusztráció? Nem kívántunk semmit sem rekonstruálni. Célunk a két hagyományos tánczenekíséretet játszó kobzos – felvételeiken hallható – technikájának leírása, részletes bemutatása és megtanítása. Azt, hogy ez a technika valóban hagyományos volt Moldvában a gyűjtési adatokból, az adatközlők által elmondottakból, valamint Antim Ioan játékának alapos megfigyeléséből szűrtük le. Megállapíthatja ezt bárki, aki alaposabban megvizsgálja a fellelhető gyűjtéseket, ám ezen felül ezt a kijelentésünket dr. Pávai István népzenekutató szakmai véleményére is alapoztuk. Erre vonatkozó előadását 2006 februárjában a recenzió írójával és a kobzos szakma többi jeles képviselőjével együtt hallgathattuk meg a Hagyományok Házában megrendezett első kobzos mesterkurzuson. Más esetekben – mint például a bonchidai cimbalomjátéknál – egyetlen adatközlő felvételei alapján muButák György lujzikalagori kobzos, 1975. Archív fotó Stuber György: Moldvai csángómagyar „síposok” zsikál az egész táncházmozgalom. A című kötetéből. (Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2010.) Hagyományok Háza „Népzenei füze-

9

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2011/4  

A TARTALOMBÓL: Valter Linda: Spanyolországi hiedelmek és szokások (I. rész); Kiss Ferenc: Tánclánc; Bolya Mátyás: Koboz ÉS/VAGY iskola?; Ném...

folkMAGazin 2011/4  

A TARTALOMBÓL: Valter Linda: Spanyolországi hiedelmek és szokások (I. rész); Kiss Ferenc: Tánclánc; Bolya Mátyás: Koboz ÉS/VAGY iskola?; Ném...

Advertisement