__MAIN_TEXT__

Page 12

EGYSZER VOLT, HOGY IS VOLT?

K ÓKA R OZÁLIA

GYERMEKROVATA

Mondák István királyról stván, a magyarok első királya bejárta az ország valamennyi tartományát, hogy hazája minden népével, itt élőkkel, vendégekkel megismerkedjék. Bölcs és istenfélő ember volt, királynak a legnagyobb, országa megszervezőjének a legkiválóbb. És mert már életében Istennek tetsző életet élt, holta után pedig emlékezetét csodák kísérték, a római pápa később szentté is avatta. Országát azonban nem szentként járta, hanem jóra-rosszra örökké figyelő, a derék embereket jó szívvel jutalmazó, a gonoszakat érdemük szerint büntető uralkodóként. Mindenütt hódolattal, s tisztelettel fogadták. Omladékos vár volt ez idő tájt Nyitra, sok harc viselte meg, évszázadok rombolták. Régi hírét-nevét azonban most is emlegették. Egykor nagy Szvatopluk fejedelem itt hagyta örökül három fiára a birodalmát, itt tanította őket összetartásra.

E hajdani erős várat jött újraépíttetni István király, hogy a falakat újra emelvén, fiának, Imre hercegnek adja hercegi várként. Úgy rendelkezett, hogy Nyitra ezen túl mindig a király elsőszülött fiáé, a trón várományosáé legyen, s a vár parancsnokául ispánt jelölt ki. Az omladékos várfalak között még omladékosabb templomot talált a király. Szent Emeránról nevezték el ezt a templomot egykor. Vándor hittérítő volt valaha Emerán, francia földről indult a Duna mellé, Pannóniába, hogy itt megtérítse az avarokat. Sohasem ért azonban szép Pannóniába, bajor földön érte vértanúhalál. Templomot szenteltek neki Nyitrán is, kilenc szerzetes pap dicsérte itt az Urat a kolostorban, kilenc jámbor bencés. Szegény barátok voltak és igen jámborak, két kezük munkájából éltek. Többet énekeltek, mint jóllakhattak. Meglátogatta hát őket István, a király. – Nem tudunk mással szolgálni – fogadta őt a perjel –, csak az énekünkkel. De azzal aztán igen szívesen! A kilenc pap érces hangja felzengett, énekük az ég trónusáig harsant. Mind a király, mind a kísérete elámulának a gyönyörűséges zengzet hallatán, a király szeméből a könny is kicsordult. – Mintha angyalok szava szólt volna – mondta a király, és közibük ülvén, majd térdepelvén, velük együtt énekelt és imádkozott. Három napig énekelt a kilenc pappal együtt István király – írta a krónikás deák –, velük vallotta Isten előtt bűnösnek magát, s vezekelt alázatosan. Gyócsi Gábor rajzai

12

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2011/4  

A TARTALOMBÓL: Valter Linda: Spanyolországi hiedelmek és szokások (I. rész); Kiss Ferenc: Tánclánc; Bolya Mátyás: Koboz ÉS/VAGY iskola?; Ném...

folkMAGazin 2011/4  

A TARTALOMBÓL: Valter Linda: Spanyolországi hiedelmek és szokások (I. rész); Kiss Ferenc: Tánclánc; Bolya Mátyás: Koboz ÉS/VAGY iskola?; Ném...

Advertisement