{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 4

Ez pedig abszolút ellentéte a táncházmozgalom értékeinek, ami inkább a példakép művészetének minél hűbb, alaposabb elsajátításáról, a hagyomány továbbviteléről, a közösségi élet élvezetéről szól. Itt nem sztárokról és rajongókról, nem egyéni tündöklésről, hanem egyenértékű emberekből álló aktív közösségek létrehozásáról és fenntartásáról van szó. Végeredményben attól félek, hogy a hagyományőrző zenei mozgalom – ha elmozdul a popsláger irányába – könnyen elveszítheti ragyogó erényeit; tagjai a sikerhajhászattól megmételyeződnek, átváltoznak, a hagyomány alázatos művelőiből önző, sikervadász versenyzők, a közösségi zenészekből mini-sztáregyéniségek lesznek. (Mondja nekem valaki, hogy ezt a tendenciát nem lehet észlelni!)

Mi a teendő? Rá kell jönni, hogy a táncházmozgalom az uralkodó üzleti zenei világ ellenpólusa. Hogy ide tartozni nem csak hobbi, nem csak egy a sok szórakozási lehetőség között, hanem egy alapvető etikai álláspont. Ugyanúgy, mint a kezdet kezdetén. Csak akkor könnyebb volt érezni ezt a kihívást. Evidens volt az ellenség: az otromba-ostoba rendszer a maga nemzetközi-szocialista, nyugatellenes elvével, aminek gyanús volt az erdélyi magyarság hagyományai felé forduló, ugyanakkor a nyugati hippi szemlélettel szimpatizáló táncházmozgalom. Jött a változás. A szocializmussal együtt sikerült kidobni a közösségi szellemet is, és hidat építettünk, illetve kaput nyitottunk a Nyugatnak. De sajnos nem a ’60-70-es évek idealista szelleme jött be rajta, hanem

a globalizáció és a tolakodó-kizsákmányoló kapitalizmus, ami aztán egy-kettőre átképezte társadalmunkat fogyasztói „egyéniségek” tömeghadává. S mivel látszólag önszántunkból álltunk be ebbe a seregbe, észre sem vettük a nagy változás etikai veszteségeit. Így zeneileg is a fogyasztói tömegkultúra önkéntesei lettünk. Épp ideje tehát, hogy evvel az uralkodó, kultúrkizsákmányoló üzleti világgal szemben álló táncházmozgalom ráébredjen elit etikai értékeire és vállalja az ezzel járó ellenzéki felelősséget: ne kacérkodjon a „mainstream”-mel, és ne kössön alkut az ellenséggel! De ha már egyszer felült az elinduló vonatra? Hát szálljon le! Dreisziger Kálmán

Karsai Zsigmond emlékezete (1920–2011) Kedves gyászoló család, tisztelt gyászoló közönség, kedves barátaim! Mély megrendüléssel állok e ravatalnál, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézete, a Nemzetközi Népzenei Tanács Etnokoreológiai Kutatócsoportja, a Magyar Etnokoreológiai Társaság és sok más intézmény, szervezet nevében elbúcsúzzam Karsai Zsigmondtól, a széles világ Zsiga bácsijától. Karsai Zsigmond a XX. századi egyetemes magyar kultúra különleges, reneszánsz sokoldalúsággal megáldott alakja. Sokféle tehetséggel bíró, örökké tevékeny ember, akiről a lexikonok természetelvű festőként, a népművészet táncos-énekes mestereként, a Művelődési Intézet Vizuális Szőkéné Károlyi Annamária felvétele Művészeti Osztályának munkatársaként, a Tokaji Művésztelep egyik veDrága Zsiga bátyánk, mindannyiunk Zsiga bácsija, föstője! zetőjeként, számos művészeti és közművelődési díj tulajdonosaA halálod okozta hiányt még nem volt időnk felfogni. Csak ként emlékeznek meg. A lexikon-címszavak gondosan összeválogatott életrajzi adatai egy tevékeny életről tanúskodnak. De Karsai sejtjük, nélküled már más lesz ez a világ. Hálásak vagyunk Neked Zsigmond megalkuvásoktól mentes, igazságosságra, becsületesség- ezért az érzésért, s mindazért, amire tanítottál. Köszönjük a sorsre, megelégedettségre és természetes egyszerűségre épülő életfelfo- nak, hogy kortársaid lehettünk. Sajnáljuk, hogy ezután majd nélgásáról a lexikonok mit sem fognak tudni. Erre csak azok emlékez- küled idézzük Berzsenyi szép sorait a táncról: „Nézd a tánc nemeit, nek majd, akik kortársként, testközelből ismerték, s a képeiből, mint festik játszi ecsettel / A népek lelkét s nemzetek ízleteit. / [...] táncából, dalaiból áradó erőként tapasztalták ezt meg. S még ez Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe, / Csak maga szab törsem minden. Mert Karsai Zsigmond szellemiségét csak azok tud- vényt, s lelkesedése határt. / Ember az, aki magyar tánchoz jól terták-tudják igazán megismerni, s megperzselt lélekkel a lángot to- me, örüljön! / Férfierő s lelkes szikra feszíti erét.” vább vinni, akik az ő kezével tudnak festeni, az ő dalait tudják éneVallani fogjuk, amit tanítottál nekünk: „Ajándékba kaptuk az kelni, s az ő figuráit el tudják táncolni. De Karsai Zsigmond embe- életet, s azzal érdemeljük ki, hogy odaadjuk. [...] Ismerjük és szeri és alkotói nagyságához még ez sem ér fel. Mert Karsai Zsigmond retjük a jót, és azokat az embereket tiszteljük, akik életükben, éleecsetvonásai, táncfigurái és dallamai mögött a kincseivel játszó al- tükkel ezt fel is mutatják.” kotó ember, a lét előnyeit készséggel kihasználó „élőlény” öröme feBúcsúzunk Tőled, nyugodj békében! dezhető fel. Örömet lelni a muzikalitásban, a harmonikus emberi Felföldi László mozgáskészségben, a színekben, vonalakban és arányokban. Ennek (Elhangzott Karsai Zsigmond festőművész, a Népművészet megélése az igazi Karsai-lecke. Mestere, Pécel díszpolgára temetésén, 2011. március 26-án.)

4

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2011/3  

A TARTALOMBÓL: Dreisziger Kálmán: Hídépítő vagy ellenzéki elit?; Felföldi László: Karsai Zsigmond emlékezete; Tóth Melinda: „Világzene ittho...

folkMAGazin 2011/3  

A TARTALOMBÓL: Dreisziger Kálmán: Hídépítő vagy ellenzéki elit?; Felföldi László: Karsai Zsigmond emlékezete; Tóth Melinda: „Világzene ittho...

Advertisement