__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 48

A Hagyományok Háza programjából Magyar Állami Népi Együttes: Kincses Felvidék március 2., szerda, 15.00 Műsorában a Magyar Állami Népi Együttes a magyarországi hivatásos együttesek közül először foglalta össze a Felvidék etnikailag sokszínű tánc- és zenekultúráját. Kiindulásként azon tájegységek anyagából merített, ahonnan Bartók népzenekutatói munkássága is elindult (Gömör, Zoborvidék, Felső-Garam mente stb.), ám az igazi szándék nem egy leltár bemutatása volt, hanem Bartók Kárpát-medence koncepciójának érzékeltetése. Magyar Állami Népi Együttes: Verbunkos március 11., péntek, 19.00 Az előadás a nemzeti tánc kialakulásának és a szájhagyományban való továbbélésének állít emléket. A forrásként felhasznált régies ugrós, vonulós páros táncok, a katonai sorozás alkalmával használatos lassú, nemes veretű verbunk, az ebből kialakult főúri társastánc, a palotás és a csárdás különböző táji változatai mind a magyar romantika nemes korszakát idézik. Magyar Állami Népi Együttes:  év Thália Színház, március 22., kedd, 19.00 Az együttes múltja és jelene három nagy korszakra tagolható, melyeket karizmatikus és meghatározó alkotók fémjeleznek. Az első: az alapítás és a dicsőséges első évtizedek.

E korszak szellemi irányítója Rábai Miklós volt. A második: a táncházmozgalom és az ebből táplálkozó újfolklorista szemlélet térnyerése – Timár Sándor irányításával. A harmadik: a jelen, a korszerű színpadi megfogalmazás, a sokszínű és gazdag repertoár Sebő Ferenc, majd Mihályi Gábor vezetésével. A 60 év című előadás e három korszak jellemző műveinek részleteiből nyújt válogatást a társulat bemutatásában. A Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvénye. Virágok Vetélkedése koncertsorozat március 3., 19.00 Népzene és historikus zene: Sebő Együttes, Bognár Szilvia, Kátai Zoltán március 30., 19.00 Népzene és jazz: Szalóki Ági, Dresch Quartet, Borbély Mihály Liszt Ferencz Pest-Budán március 24., 19.30 Magyar Állami Népi Együttes zenekara Zongorán közreműködik Zsoldos Bálint A Budapesti Tavaszi Fesztivál rendezvénye. „Egy gyékényen árulunk” március 26. 10-12 óra: Gyékényfonók Mezőfelén Előadó: Kerekes Ibolya 13-15 óra: Poczók Gyuláné Fekete Jolán gyékényfonó bemutatója Kapcsolat: Kerekes Ibolya, tel.: 225-6066, kerekes.ibolya@hagyomanyokhaza.hu

A Kárpát-medence táncos öröksége március 19-20. Galga menti táncok A 60 órás akkreditált továbbképzést olyan gyakorlott, néptáncot oktató pedagógusoknak ajánljuk, akik tudásukat szeretnék bővíteni, kiegészíteni, újabb és elmélyültebb komplex tudás birtokába kívánnak jutni. A tanfolyam négy tájegységet ölel fel, a hallgatók a kiválasztott táncok néprajzi hátterét, az adott területre jellemző etnográfiai, történelmi, társadalmi, környezeti hatásokat, a paraszti öltözetet, táncfolklorisztikai és népzenei vonásokat ismerhetik meg. Elsajátítják a választott területen megtalálható régi és új stílusú táncok alapmotívumait, díszítéseit, jellegzetes motívumfűzéseit, valamint a táncszerkesztést, táncrendet, stílusjegyeket és népdalokat. Tanfolyamon kívül, egy-egy hétvégére is lehet jelentkezni. Táncegyüttesek táncosainak 4 fő felett 50 %-os csoportos kedvezményt adunk. Aprók tánca március 4., 11., 18., 25., 17.00 Szeretettel várjuk azokat a játszani, táncolni, énekelni, kézműveskedni vágyó gyerekeket és szüleiket, akik szeretnének megismerkedni az évkörhöz tartozó ünnepeink és jeles napjaink szokásaival! Minden héten más hangszerből (duda, tekerő, furulya, hegedű, kontra, bőgő, koboz, gardon) szól a talpalávaló. Kapcsolat: Legeza Márta (225-6067, legeza.marta@hagyomanyokhaza.hu)

Földvári tánc Szilágyi Annával Új CD az Eszterlánctól Melegföldvári dalok és buzai muzsika az Eszterlánc zenekar előadásában. A zenekar tagjai: Juhász Réka – ének; Komáromi Márton – hegedű; Juhász Dénes – hegedű, furulya; Császár Attila – brácsa; Bankó Sándor – bőgő. Közreműködik Szilágyi Anna melegföldvári énekes és Dresch Mihály (furulya, szaxofon). Az Eszterlánc elsősorban hagyományos mezőségi népzenét játszó zenekar. Műsoraikban és hangfelvételeiken gyakran közreműködnek mezőségi énekesek és zenészek. A korábbi években rendszeres vendégeik voltak Buza községből Takács Anna, Takács Piroska, Eke Mária, Vigh Teréz, Ripa Alexandru Miku, Vigh József és Mihaiu Emil. 2011-ben az Eszterlánc együttes melegföldvári dalokra épülő műsort állított össze Szilágyi Anna helyi énekes közreműködésével, akivel az elmúlt tíz évben szintén számos közös műsoruk volt. A melegföldvári énekek mellett a buzai zene továbbra is a zenekar repertoárjának középpontjában maradt. A vendégzenészek közül ki kell emelni Dresch Mihály dzsessz-zenészt, akivel a most megjelent Eszterlánc CD-n újra találkozhatunk. (Forgalmazza a Fonó.)

48

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2011/1  

A TARTALOMBÓL: Diószegi László: Remények és aggodalmak; Paluch Norbert: Táncoló cirkusz, 2010; Barvich Iván: Tizenöt éves a Söndörgő; Ádám V...

folkMAGazin 2011/1  

A TARTALOMBÓL: Diószegi László: Remények és aggodalmak; Paluch Norbert: Táncoló cirkusz, 2010; Barvich Iván: Tizenöt éves a Söndörgő; Ádám V...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded