__MAIN_TEXT__

Page 18

Néprajz, néphagyomány Sándor Ildikó és Benedek Krisztina új kötete

Igen örvendetes, hogy a Képzőművészeti Kiadó a Nemzeti Kulturális Alapprogram Népművészeti Kollégiumának támogatásával néprajz tankönyvet jelentetett meg. A magyar tankönyvpiacon ilyen jellegű munkával alig-alig találkozhatunk. Ha találunk is néhány tankönyv-jellegű munkát, sok esetben hiányos alapismeretekkel íródott, hiszen a megírója vagy tanárember, és akkor a néprajzi kérdések megközelítései hiányosak, vagy néprajzos szakember, és akkor a pedagógiai kérdések sikkadnak el. Mindkét esetre tudnék példákat említeni. Jelen munka szerzőpárosa viszont mindkét feltételnek megfelel. Sándor Ildikó a Hagyományok Háza osztályvezetőjeként, a Magyar Táncművészeti Főiskola tanára-

18

ként jelentős eredményeket mutathat fel. Benedek Krisztina szintén végzett néprajzos szakember, de mellette majd’ egy évtizedig a Néprajzi Múzeum raktárkezelője is volt, ahol jelentős és pótolhatatlan tárgyi tudásra tett szert. Jelenlegi munkahelyén szintén a továbbképzésekkel foglalkozik, így a néprajzi ismeretek tanítási részével is napi kapcsolatban áll. Nem könnyű egy olyan tankönyv megírása, amelynek nagyon szerteágazó témát kell összefoglalóan és tömören elfogadtatni a tanulókkal. A néprajz ajánlott tananyagának az egyes főtantárgyakhoz (történelem, ének-zene, rajz, művészettörténet, magyar nyelv és irodalom stb.) is kapcsolódnia kell. Az is fontos, hogy a könyv világosan és élvezetesen mutassa be az adott tényanyagot, hiszen nem kötelező jellegű tananyaggal van dolgunk. A kötet átolvasása után úgy ítéltem meg, hogy a szerzőpáros a fenti követelményeknek eleget téve olyan munkát tett le az asztalra, amelyet évekig haszonnal forgathat a tanulóifjúság és a tanári gárda, a néprajz iránt érdeklődők egyaránt. Igen átfogó, alapos és arányos a tankönyv szakmai felépítése, közérthetőek a magyarázatok és a példák egyaránt. Jól súlypontoz a lényeget emeli ki. Külön örültem az egyes fejezetek végén található feladatoknak, feladatsoroknak. A könyvet kiegészítő CD-ROM-on található fejtörő feladatok segítik az önálló tanulást, a további ismeretszerzéshez, tájékozódáshoz pedig bőséges archív fényképanyag, rövid filmrészletek, gazdag népzenei hangzómelléklet nyújt segítséget. Szabó Zoltán

Czidráné Bodza Klára a Magyar Kultúra Lovagja 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján, a népdalkultúra ápolása érdekében kifejtett életművéért Czidráné Bodza Klárát a Magyar Kultúra Lovagjává avatták. Földes Imre, a zagyvarékasi Kékibolya Műkedvelő Művészeti Csoport művészeti vezetője, a Magyar Kultúra Lovagja laudációja: „Czidráné Bodza Klára énekművész, tanár, a népdaléneklés titkainak egyik legjobb ismerője és továbbadója. Négy évtizedes népdaléneklési és tanári pályáját ennek az ügynek szentelte, generációkat vezetett el a népdal szeretetéhez, munkálkodása nyomán egyre több fiatalhoz jutnak el a népzene emberformáló értékei. Klári a magyar népzenei élet kimagasló egyénisége, a népdalok csodálatos világát bemutató könyvek szerzője, oktatási programok kidolgozója. A Magyar Népi Énekiskola címmel megjelent négy kötetének sikerét bizonyítja, hogy sok ezer példányban fogytak el, széles körben használják őket nem csak Magyarországon, hanem határainkon kívül is. Pályájának negyvenéves jubileumára készült el a Lélekvirágok című, archív és új felvételekből szerkesztett DVD, mely – mintegy számvetésként – bepillantást nyújt művészetének fontos eseményeibe, életének ünnepi pillanataiba. A fent leírtak alapján, Czidráné Bodza Klára méltó a Magyar Kultúra Lovagja kitüntetésre.”

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2011/1  

A TARTALOMBÓL: Diószegi László: Remények és aggodalmak; Paluch Norbert: Táncoló cirkusz, 2010; Barvich Iván: Tizenöt éves a Söndörgő; Ádám V...

folkMAGazin 2011/1  

A TARTALOMBÓL: Diószegi László: Remények és aggodalmak; Paluch Norbert: Táncoló cirkusz, 2010; Barvich Iván: Tizenöt éves a Söndörgő; Ádám V...

Advertisement