Page 27

Timár Sándor nyolcvan éves 2010. október 4-én a Művészetek Palotájában rendezték meg Timár Sándor 80. születésnapi gálaestjét, ahol a Csillagszemű Táncegyüttesen kívül felléptek a Mester tanítványai Japánból, Brazíliából és az Egyesült Államokból.

A

mikor a 80 éves Timár Sándort a nyilvánosság előtt köszöntjük, akkor elsősorban a koreográfust és táncpedagógust látjuk benne, akinek szakmai pályafutása bő hat évtizedet tesz ki. Ezt a – főleg fiatalok számára – beláthatatlanul hosszú időt sűrűn töltik ki az események, külföldi utak, elismerések, díjak, amelyeket felsorolni is nehéz lenne.

E

gyetlen szempontot emelnék ki ezen az ünnepen, amely talán fényt vet a mester egész munkásságának lényegére, és amely túlmutat a szakmai, művészi távlaton is. Ez pedig az, hogy Timár Sándor a nemzet és a világ közkincsévé tette a magyar néptáncot. A néptánc eredeti szerepében tömegkultúra volt, a szó legnemesebb értelmében. Ám azok a közösségek, amelyek hordozták és fejlesztették, lassú átalakulásnak, majd bomlásnak indultak. Magyarországon – hála a nemzetközi összehasonlításban is kimagasló folklorista szakembereknek – ez nem jelentette a hagyományos paraszti kultúra és benne a néptánc elvesztését, hiszen a gondos gyűjtés és rendszerezés nyomán hatalmas anyag halmozódott fel. Ez az anyag múzeumainkban, illetve a Magyar Tudományos Akadémia szakintézeteiben fellelhető.

D

e nem csak ott. Táncházakban, rangos hazai és külföldi színpadokon, ma már sok iskolában és óvodában is. A néptánc ismét a tömegeké. Más társadalmi és kulturális környezetben, mint hajdan, de mindenki számára elérhető. Ezt a váratlan művelődéstörténeti fordulatot pedig az a robbanásszerű táncpedagógiai és táncművészeti megújulás tette lehetővé, amely nem más, mint a hetvenes években útjára induló táncházmozgalom és a színpadi néptánc vele szorosan összefüggő újfolklorista szemléletű átalakulása. Ahhoz, hogy egy valódi – nem a hatalom által indított – mozgalom elinduljon, óriási szellemi impulzusra volt szükség, ez az impulzus pedig Timár Sándor személyiségéből fakadt.

A

nagy elődökkel és munkatársakkal együtt felhalmozott tudást fáradhatatlanul továbbadni akaró, mindig új terveket szövő, saját lendületét munkatársaira és tanítványaira is átsugárzó Timár Sándor személyiségéből. Aki nem tett és nem tesz különbséget helyszínek és személyek között, ugyanazzal a lelkesedéssel tanít kezdőket, mint hivatásos táncosokat, ugyanaz a munkakedv fűti egy kis település tánccsoportjánál dolgozva, mint a kiotói egyetem hallgatói között. Pályájának legfőbb állomáshelyein, a VDSz Bartók Béla Táncegyüttes alapítója és vezetőjeként, az Állami Balett Intézet, majd a Magyar Táncművészeti Főiskola tanáraként, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetőjeként, számtalan külföldi útján, jelenleg pedig a Csillagszeműek között mindig ugyanazon dolgozik, 80 évesen is töretlen munkakedvvel: táncanyanyelvet adni mindenkinek. Továbbvezetve a táncanyanyelv metaforáját, hadd köszöntsük Timár Sándort kortársa, Kányádi Sándor soraival: Játszva magyarul aki megért s megértet egy népet megéltet

Timár Sándor széki táncokat tanít a Táncháztalálkozón – fotó: Kanyó Béla

Timár Mihály

27

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2010/6  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Barozda mindörökké; Megjelent a teljes Új Pátria sorozat; Németh G. István: Rost Andrea népdalokat énekel; Mi...

folkMAGazin 2010/6  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Barozda mindörökké; Megjelent a teljes Új Pátria sorozat; Németh G. István: Rost Andrea népdalokat énekel; Mi...

Advertisement