{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 18

M AGTÁ R

FÁBIÁN GYULA ANDRÁS

HAIKUFÜZÉR Körbejárt, zúgó szekértáborok, utak Fölboronganak. Kit kergettem én majd’ húsz éven át az örvények felé, magam szenteltem minden nap a papoddá isteni tavasz! Mert ki úton járt és onnan nézett vissza, tiszta, fényes az.

Vén halas kofák közül rikácsolt vissza a némaságig. 5. Gót lepedõdet terítsd rá e tiszta barokkra faragvány, ki templomi homályból kikacsintasz a mámor tüzébe... Szálljatok le új angyalokként, ti kocsmák angyalai, mert esõ pereg már a bádogon, a várban, s halkul az emlék.

PRÁGAI HAIKUK 1. Kilépett elém arany toronysisakban, serszínû vértben. 2. Moldva-parti szép szerelmes esték, testek, Megistenültök. 3. Arcokat árul a Károly-hídon, ülve: egyebe sincs már. 4. Egyszer fölrepült egy asszony, talán épp a pályaudvaron.

18

6. Kicsapongó halál, életet vajúdtál, vissza naponta! S a nagy dóm zárókövét felzengõ dalainkból emelted! 7. Tovább fehérben! Ha elhívnak a mélység sötét dalai, mielõtt elnyel végleg a vysehradi szent asszony szeme! Tovább fehérben! Veszett vizekbe bukva, s égve napokban.

CREDO Hozzád megyek azért is, a hátamon csúszva, mint a felfordított bogár amelybõl fáradt olaj csöpög: Bûneim fáradt olaja. Hozzád megyek azért is, az éhezés örvényein repülve, árván, szárnya-szakadtan, elhajított repülõ, ha kizuhog belõle minden zuhanás. Hozzád megyek azért is, rátapadva a fagyra, mint lyukas katonaköpeny az orosz hómezõkön. Hazahúz valami hûség. Hozzád megyek azért is, hûtlen, hazug híved, ki meglopott, bánatcsuhába bújva: mint elhagyott pojáca: Talpig tövisbe öltözötten. Hozzád megyek legvégül, mert másképpen itt nem lehet remélni. Istenem, tárd ki templomod érckapuját ziháló bordáim boltívei között...

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2010/2  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Miqueu és Baltazar; Bába Imre: Az erdőn túli Transylvania; Csider István Zoltán: Újbuda Muzsikása; Gorácz Józ...

folkMAGazin 2010/2  

A TARTALOMBÓL: K. Tóth László: Miqueu és Baltazar; Bába Imre: Az erdőn túli Transylvania; Csider István Zoltán: Újbuda Muzsikása; Gorácz Józ...

Advertisement