__MAIN_TEXT__

Page 43

az első évben. Képzeld el! Szabadkán a legnagyobb magasságot a vasúti töltés jelentette, s én, szabadkai lány létemre fölmásztam a Triglavra, 2864 méter magasra. – Azért akkor te nem ellenkeztél annyira, mint amennyire állítod! – Hogy hol kezdtem én nem ellenkezni, az is érdekes! Egyszer kimentünk Palicsra, persze a bátyám is velünk jött, mert egyedül nem mehettem sehova. Bélával kiúsztunk a mólóra, otthagytuk a bátyámat a parton. A mólón napoztunk és beszélgettünk. Egyszer Béla azt kérdezte: – Hozzám jönnél feleségül? Fölugrottam és azt mondtam neki szerbül, hogy „zsálim szlucsáj”, ami azt jelenti, hogy nagyon sajnálom, vagyis szó se lehet róla! Ő bele is belenyugodott. Abba is, hogy nem engedtem, hogy megcsókoljon. Akkor is jött. Volt egy udvarlóm, aki elment katonának, még annak is írt, még azt is megvárta, hogy a fiú visszajöjjön, találkozott is vele. Akkorra én már elhidegültem attól a fiatalembertől. Találkoztak és Béla azt kérte tőle, hagyja, hogy én válasszak, ne járjanak mind a ketten utánam. Még azon a délutánon egy hatalmas vihar támadt, nekünk vissza kellett úsznunk oda, ahol a vízipólósok játszottak. Bebújtunk a deszkák alá, mert féltünk, hogy belénk csap a villám. Belénk is csapott, mert akkor engem Béla megcsókolt! Amikor kimentünk, a bátyám látta, hogy biztosan történt valami, mert égett az orcám rettenetesen. Egyszer csak befutott hozzánk Béla édesapja Zomborból. Végtelenül kedves volt, eljött megnézni bennünket, meg akart ismerkedni anyámmal, a bátyámmal. Egy szót nem kérdezett a fiáról, mindenféléről beszélgettünk, el voltam tőle ragadtatva, kész enciklopédia volt az az ember. Ezután ők hívtak meg minket egy ebédre. A bátyámmal ketten mentünk el, anyám nem jött velünk. Majdani anyósom megkérdezte tőlem: – Te játszol az én fiammal? Mert nem volt semmi jele annak, hogy én szeretem, hogy hozzá akarnék menni. Inkább azt mutattam, hogy én nem vagyok „Argó leves” (levespor), nem fog ő engem öt perc alatt megfőzni. Én tulajdonképpen tényleg nem akartam hozzámenni, nem hittem neki. Túl jó volt, túl becsületes volt, annyi mindent tudott, olyan nagy tudása volt, annyira imádta a szakmáját, annyi minden újdonságot kitalált, olyan sokat segített az embereken, hogy mindez számomra egyszerűen hihetetlen volt. Aztán 1957. július 13-án mégis megesküdtünk, ötvenegy évet éltünk együtt boldogan. Kóka Rozália (folytatása következik)

XV. ÉLŐ NÉPMŰVÉSZET PÁLYÁZAT Az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Hagyományok Háza, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Debreceni Művelődési Központ pályázatot hirdet az országos, illetve regionális népművészeti kiállításokon való részvételre. Pályázni lehet a tárgyalkotó népművészet, népi kismesterségek következő ágaiban: történeti és paraszti hímzés, csipke, kékfestő, viselet, népi ékszer, szőttes, nemez, faművesség (használati tárgyak, bútorok, játékok), csont- és szarufaragás, kovácsmesterség, fazekasság, bőrművesség, szalma-, csuhé-, gyékényés vesszőfonás, mézeskalács és gyermekjáték. A pályázaton egyéni alkotók és alkotóközösségek egyaránt részt vehetnek. Olyan alkotásokat várunk, melyek a hagyományos népművészetből merítenek, de mai környezet-, lakás- és viseletkultúránkba beilleszthetőek, különös tekintettel a funkcionálisan összetartozó tárgyegyüttesekre (lakókörnyezet, gyermekszoba, konyha, étkező, szoba berendezése, falusi vendéglátás, öltözékek stb.). Nagyméretű alkotások (épületdíszek, településbútorok, játszóterek stb.) fotódokumentációit tudjuk majd kiállítani, melyek anyagát a zsűrire már CD-n kérjük. Hagyományos cserépkályhával pályázók fotódokumentációval, illetve hagyományos kézműves technológiával készült alkotóelemek (kályhaszemek, párták stb.) mellékelésével pályázhatnak. Pályázni lehet új művekkel, a 2005 óta megrendezett országos szakági pályázatokon szerepelt alkotásokkal, valamint népi iparművészeti zsűri által számmal ellátott alkotásokkal is, hiszen célunk az elmúlt öt év legszínvonalasabb népi kézműves alkotásainak reprezentatív bemutatása. A Békéscsabai Textiles pályázatra, a Kis Jankó Bori Hímzéspályázatra, valamint a Kapoli Antal Fafaragó pályázatra beérkezett és ONK-ra javasolt alkotások egyenesen a pályázatról kerülnek a budapesti zsűri elé. A pályázat lebonyolítása az eddigi gyakorlatnak megfelelően két lépcsőben, régiósan és országosan zajlik. Minden alkotó csak egy régióban pályázhat. A pályázók részvételi szándékukat 2010. március 31-ig szíveskedjenek jelezni a Debreceni Művelődési Központ honlapjáról (http://www.debrecenimuvkozpont.hu/?page=hir&hid=40) letölthető jelentkezési lapon. A pályázat regionális lebonyolítója az Észak-Alföldi régióban: a Debreceni Művelődési Központ (DMK), 4024 Debrecen, Kossuth u. 1. (levelezési cím: Debrecen, 4001 Pf. 419); tel.. 52/413-939 Együttműködő partnerek a régióban, ahol be lehet adni a pályamunkákat: ARANYKAPU NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET dr. Puskásné Oláh Júlia egyesületi elnök Helyszín: 4400 Nyíregyháza, Arany J. u. 33.; tel.: 42/786-141 e-mail: ica.vajda@gmail.com Az alkotások átvételének időpontja: 2010. június 20. BIHARI NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET Török Istvánné egyesületi elnök Helyszín: 4100 Berettyóújfalu, Nádor u. 5.; tel.: 544/402-194 e-mail: torokne.marika@freemail.hu Az alkotások átvételének időpontja: 2010. június 20. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI VERSEGHY FERENC KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI INTÉZET Bukor Irén közművelődési intézetvezető Helyszín: 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.; tel.: 56/510-110 e-mail: kozmuvelodes@vfmk.hu Az alkotások átvételének időpontja: 2010. június 20. A pályázati alkotásokat régiós együttműködő partnereink gyűjtik össze, majd 2010 júniusában a Debreceni Művelődési Központban szakmai zsűri értékeli a munkákat. A zsűri által kiválasztott tárgyakat 2010. július 16. és augusztus 25. között mutatjuk be a DMK Belvárosi Galériájában. Ezt követően a régiós szakmai előzsűri által kiválogatott, illetve kiállításon bemutatott tárgyak a budapesti országos zsűri elé kerülnek. Az így kiválasztott alkotások 2010 őszén a Néprajzi Múzeumban rendezett Élő Népművészet című kiállításon tekinthetők majd meg, várhatóan 2011. április 30-ig. A pályázat régiós koordinátorai: dr. Tar Károlyné, e-mail: tar.karolyne@debrecenimuvkozpont.hu Szőnyi Sándorné, e-mail: szonyi.sandorne@debrecenimuvkozpont.hu

43

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2010/1  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Gyöngyfüzér; Szász Lőrinc – Kelemen László: „Eresszed, hogy menjen!”; Czilli Balázs: A sepsiszentgyörgyi találk...

folkMAGazin 2010/1  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Gyöngyfüzér; Szász Lőrinc – Kelemen László: „Eresszed, hogy menjen!”; Czilli Balázs: A sepsiszentgyörgyi találk...

Advertisement