__MAIN_TEXT__

Page 36

A Tápió mente zenekarai

A

Tápió mente a Duna-Tisza köze és az Északi-Középhegység, illetve a Tisza síkja találkozásánál lévő átmeneti területnek tekinthető, egyben összekötő kapocs Monor, Cegléd környéke, a Közép-Tiszavidék, a Jászság, a Gödöllői dombvidék és a fővárosi agglomeráció között. A Tápió mente sokarcú táj. Erdők, ligetek, nádas-mocsaras területek, folyóvizek és tavak teszik változatossá és különlegesen széppé. A Tápió és Hajta folyók által körülölelt táj központja Nagykáta, amelynek látványosságai közül figyelemreméltó a népi építészet emlékeit őrző Tanyamúzeum. Ezen a vidéken rengeteg gyűjtés történt. Kodály Zoltán és Bartók Béla az elsők között voltak, akik a XX. század elején a korabeli Tápió mente népdalait lejegyezték, de fonográf-felvétel nem készült. E gyűjtések támlapjait a mai napig őrzik az MTA Zenetudományi Intézetben, illetve a Néprajzi Múzeumban. Őket követte – Kodály megbízásából – Ádám Jenő 1928-ban, később pedig Paulovics Géza (1958, 1964, 1965, 1967), Sárosi Bálint (1961-62), Kerényi György (1967), Manga János (1974), Borsai Ilona (197576), Martin György (1978, 1983), Pálfy Gyula (1978), Lázár Katalin (1981), Vadasi Tibor (1983), Németh István (1983), valamint Olsvai Imre. Felvételeik, lejegyzéseik alapján összegeztem az eddigi gyűjtések anyagát, mintegy 550 népdalt. 2009 januárjában jómagam is elkezdtem a gyűjtőmunkát. Tápiószelei származású vagyok, eddigi életem nagyobbik részét

A Tápió mente földrajzi elhelyezkedése (dr. Török Zsolt munkája)

ott töltöttem a Tápió mente szívében, így szívügyemnek tekintem e vidék népzenei és népdalkultúrájának megismerését és megismertetését. A huszonegy település újragyűjtése a vártnál sokkal jobb eredményt hozott, hiszen közel 500 újabb népdalváltozat került elő. Új és régi stílusú népdalok, katonadalok, siratók, balladák, szerelmes dalok, gyerekdalok, kiszámolók egyaránt találhatók a Tápió-mentén. Ki gondolta volna, hogy napjainkban még érdemes Buda-

Tápióbicskei fiú és lány az 1930-as évekből; dédnagymamám az 1910-es években, Tápiószelén

36

pest környékén gyűjteni?! Idős nénik, bácsik, nyugdíjas klubok segítették munkámat, énekeltek nekem gyönyörű népdalokat. A gyűjtés teljes anyaga megtalálható a Zenetudományi Intézetben. Az ötvenes évektől már hangszeres népzenei felvételek is készültek. Ezek közül Paulovics Géza 1958-as tápiószentmártoni gyűjtésén a harminchat éves Palovecz Jánost hallhatjuk citerázni és furulyázni. Sárosi Bálint 1962-es tápiószecsői felvételén

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2010/1  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Gyöngyfüzér; Szász Lőrinc – Kelemen László: „Eresszed, hogy menjen!”; Czilli Balázs: A sepsiszentgyörgyi találk...

folkMAGazin 2010/1  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Gyöngyfüzér; Szász Lőrinc – Kelemen László: „Eresszed, hogy menjen!”; Czilli Balázs: A sepsiszentgyörgyi találk...

Advertisement