__MAIN_TEXT__

Page 16

V. Kárpát-medencei Vőfélytalálkozó Földes, Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ, 2009. november 27-28. „Fogadják maguk is örömmel, mosollyal, Vigyen haza innen sikert egy tarsollyal. Nem csűröm-csavarom, görcsöt kötök szómra, Forduljék maguknál még a baj is jóra! Jó szívvel kívánom!” (földesi vőfélyhívogató)

I

mmár az ötödik alkalommal számolhatok be a Földesen megrendezésre kerülő nagyszabású találkozóról. A jubileum már a szervezőket is arra inspirálta, hogy a bevált programok mellett a résztvevők összegezhessék az eddigi találkozók tanulságait. A kétnapos találkozó lelkes szervezője és „motorja” ezúttal is Gyönyörű Zsigmond volt, s idén a házigazda szerepét Kovács Norbert „Cimbi” töltötte be. Már hagyomány, hogy a találkozót megelőzően, mintegy kísérőprogramként, kiállítást rendeznek. Az előző találkozók fotóanyaga mellett a „csigacsináláshoz” szükséges eszközöket mutatták be. A tárgyak nagy része Makoldi Sándorné Pap Gizellának, a kiállítás rendezőjének magángyűjteményéből származott. De a helyben gyűjtött, illetve a vőfélyek által hozott darabok is kiegészítették az anyagot, melyek nagyrészt az Alföld különböző vidékeiről kerültek elő. Emellett a debreceni Déri Múzeum és a hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum idevonatkozó anyagát bemutató fotókat is kiállították. A találkozó november 27-én emlékezetes eseménnyel kezdődött, ugyanis megjelent a korábbi archiválások, kutatások eredGyönyörű Zsigmond, főszervező

16

ményeképpen a „Kárpát-medencei vőfélyek könyve” sorozat első kötete, „Az alföldi vőfélyek hagyományai”. A könyv kiadója a földesi Karácsony Sándor Művelődési Központ, de megyei segítséget is kaptak a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ által. A kötet a bevezető tanulmányok – többek között Béres András debreceni vőfélycéhekről szóló írása – mellett alföldi rigmusokat mutat be a lakodalmi szertartások rendjében. Értékes része a kötetnek a zenei fejezet is. Olyan, már részben elfeledett da-

ból való válogatás. Szintén újdonság a hasonló kiadványokhoz képest a hangzó melléklet, amelyen a vőfélyrigmusokat ízes előadásban hallhatjuk. A publikált anyag remélhetően segítséget jelent a gyakorló vagy újonc vőfélyek számára is. A könyv bemutatása alkalmából a CD-n közreműködő vőfélyek elismerésben részesültek. Természetesen a már hagyományos portrékészítés és archiválás az idén is folytatódott. A megnyitó ünnepség alkalmat adott az elmúlt négy év emlékezetes eseményeinek felelevenítésére is.

Gömöri vőfélyek

lokat mutat be, amelyeket lakodalmas dallamokként tartottak számon. Az anyag az eddig megjelent idevonatkozó publikációk-

Péntek délután a helybéli asszonyok, vőfélyfeleségek, a Szélrózsa Táncegyüttes tagjai, valamint érdeklődő vendégek részvételével elkezdődött a „csigacsináló”. A munkához a Bárándi Citerazenekar és Széles András biztosította a jó hangulatot. Az összesereglett vőfélyektől Gyönyörű Zsigmond szakmai irányításával válogatták a másnapi bemutatóra a találkozó leghumorosabb, legérdekesebb történeteit, legjobb előadóit és borral kapcsolatos dalokat, rigmusokat. A vacsora előtt vitafórumot is rendeztek a résztvevőknek. A felvetődő kérdések egy megelőző közvélemény-kutatás alapján kerültek terítékre. Az egyes témakörökkel kapcsolatos beszélgetés összegzése a következő: - Jelenjen-e meg a nemzeti viselet a lakodalmakban? Ha igen, csak a vőfélyeknél, vagy az ifjú párnál, esetleg a vendégeknél is? – Más országokban, még ha szegényesebb is a viselet, mégis büszkén viselik ünnepi alkalmakkor. A tapasztalat az, hogy a fiatalabb generáció szívesen használja eze-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2010/1  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Gyöngyfüzér; Szász Lőrinc – Kelemen László: „Eresszed, hogy menjen!”; Czilli Balázs: A sepsiszentgyörgyi találk...

folkMAGazin 2010/1  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Gyöngyfüzér; Szász Lőrinc – Kelemen László: „Eresszed, hogy menjen!”; Czilli Balázs: A sepsiszentgyörgyi találk...

Advertisement