{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

Négy ember, négy történet Egy táncelőadás laudációja

fotó: Nagy Ferencné

Ünnepváró műsor zajlott a szegedi Milleniumi Kávéházban 2009. december 14-én, amelyen közreműködött Deák Veronika és Varga Sándor, Kiss Ilona és Lajkó Levente, Patyi Erika és Patyi Zoltán, Varga Vera és Papp László tánccal, énekkel és prózával, valamint Lipták Dániel, Nagy Gábor és Králik Gusztáv zenével.

N

éprajz szakos egyetemi hallgatóként és táncosként sokszor elgondolkodtam azon, vajon mitől válik egy táncelőadás értékessé. Ilyenkor általában a technikai tudásra, látványra és a koreográfia megszerkesztettségére, a mondanivalóra gondolunk. Ez utóbbit érzem a legmeghatározóbbnak, tudatában annak, hogy az értékelés, a véleményalkotás nagyban függ szubjektív tényezőktől, ugyanúgy, mint a mű-

vészetek és még számos dolog, amit érzékelünk és értelmezünk környezetünkben. Ennél többre jelen írás sem vállalkozhat, csak saját élményeimet, a kapott impulzusokat szeretném röviden kifejteni, a kritikai nézőpontot háttérbe szorítva. Tulajdonképpen ezen a zimankós hétfő estén varázslatnak lehettünk tanúi a Milleniumi Kávéház adventi táncelőadásán, amelyben a muzsika, tánc, szöveg és kép

egy egységként érintette meg a jelenlévőket. Magas szintű tánc- és zenetudás mellett az előadók kisugárzásukkal teremtették meg a zsúfolt kávéházban üldögélő közönségnek azt az élményt, melyet autentikus néptáncműsoron ritkán tapasztaltam. Hortobágyi pásztortáncok, kalotaszegi, illetve mezőségi magyar és román táncok közepette elhangzottak az adott tájra jellemző énekek, nagyszerű előadásmódban, megfűszerezve egyéni (élet)történetekkel. Négy, a tradicionális kultúra egy-egy szeletét kiválóan ismerő és képviselő ember (és párjaik) személyes történetei, élményei szólaltak meg a közel másfél órás műsor alatt, prezentálva azt, hogyan kerültek kapcsolatba kultúránk ezen oldalával. Emberekről, történetekről, értékekről hallhattunk, melyek példát mutattak, elgondolkodtattak. Ilyenformán összetett élményben volt részem, mely mögöttes tartalmával vált igazán kifejezővé és mélyrehatóvá. A műsor esetleges jellege apróság volt csupán, az előadók lendületes, improvizált teljesítménye túllendített a zötyögősebb helyzeteken; az érett táncstílus, a párok öszszeszokottsága a példaértékű hagyományról való gondolkodással párosult, melynek hátteréből elővillantak a korábban szerzett tapasztalatok, emlékek. Érdemes volt megtekinteni az előadást, amely – nagy valószínűséggel nem csak nekem – meggyőző volt és gyönyörködtetett, egyben értékessé vált, elsősorban mondanivalója miatt. Négy ember-négy (élet)történet: őszinte műsorban volt részem. Köszönet érte. Kukár Barnabás Manó

„A NÉPMŰVÉSZET IFJÚ MESTERE” Pályázati felhívás Az Oktatási és Kulturális Minisztérium ösztönözni kívánja a fiatalok népművészeti előadói, tudományos és alkotótevékenységét; a magyar nemzeti és a magyarországi nemzetiségi hagyományok ápolását, továbbéltetését. Ezen szándéka kifejezéseként az érintett szakmai szervezetekkel és állami intézményekkel egyetértésben minden évben pályázatot ír ki a „Népművészet Ifjú Mestere” cím elnyerésére. Az elismeréseket az augusztus 20-i ünnepségek során nyújtják át az arra érdemes pályázóknak. * Pályázni előadóművészeti és tárgyalkotói kategóriákban lehet. A részvétel alapfeltétele minden kategóriában a 15 és 35 év közötti életkor, az írásban benyújtott szakmai önéletrajz és egy legalább 10 oldal terjedelmű dolgozat. A pályázatokat (az önéletrajzot és dolgozatot, tárgyalkotóknál a pályázatra benevezett tárgyakat is) 2010. április 19-ig beérkezően kell eljuttatni a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének címére (1011 Budapest, Corvin tér 8.) postai úton, vagy személyesen. Mellékelni kell továbbá egy, a pályázó adatait tartalmazó pályázati adatlapot

is (amely a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon letölthető formátumban megtalálható, a pályázatok címszó alatt). * A tárgyalkotók pályázatainak nyilvános értékelése május közepén-végén várható. Az értékelés pontos időpontjáról a Hagyományok Háza értesíti a pályázókat. Az előadóművészeti kategóriában a színpadi megmérettetés valamennyi pályázónak egy időben, közös műsor keretében lesz. Ezt követi még azon a napon az összetett értékelés. A színpadi megmérettetés és az értékelés pontos – várhatóan május végi – időpontjáról a Hagyományok Háza a dolgozatok értékelése után értesíti a pályázókat. * A részletes kiírás a Hagyományok Háza honlapján található, az ennek tanulmányozása után esetleg felmerülő további kérdésekre készséggel válaszolnak a Hagyományok Háza Népművészeti Módszertani Műhelyének munkatársai a 225-6086–os (népzene, néptánc), a 225-6053-as (népmese) illetve a 225-6065-os (kézművesség) telefonszámon.

13

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2010/1  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Gyöngyfüzér; Szász Lőrinc – Kelemen László: „Eresszed, hogy menjen!”; Czilli Balázs: A sepsiszentgyörgyi találk...

folkMAGazin 2010/1  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Gyöngyfüzér; Szász Lőrinc – Kelemen László: „Eresszed, hogy menjen!”; Czilli Balázs: A sepsiszentgyörgyi találk...

Advertisement