__MAIN_TEXT__

Page 12

Jelenti magát Jézus

Kerek egy ég alatt...

Válogatás a magyar népzene keresztény szellemiségű anyagából – Joób Árpád szerkesztésében

Dalok, mondókák az esztendő jeles napjaiból

2009 decemberében jelent meg a Luther Kiadó gondozásában a Joób Árpád által szerkesztett kötet, melynek célja olyan dallamanyag közzététele, amely minden korosztály számára kínál énekelnivalót. A dallamtárat az evangélikus egyház felkérésére, egyben személyes indíttatásból állította össze a szerkesztő. „Tizenéves kamasz lehettem, amikor az evangélikus lelkész édesapám előtt kifakadtam, bírálva egy-egy gyülekezeti énekünk szövegét. Bizonyára akkori versélményeimből következően az énekversekben is az egyszerűbb, természetesebb, irodalmilag igényesebb hangot hiányoltam. Több évtizede volt ez, ő is régen-régen elment már, pedig de jó volna most megkérdezni, hogy erről a válogatásról mit gondol. Vajon el tudná-e képzelni, hogy ifjúsági órákon, konfirmandus találkozókon, konferenciákon hangszerkísérettel vagy anélkül, egyedül vagy csoportosan teli torokból dalolják a fiatalok ezeket az ősi, keresztény szellemiségű magyar népdalokat? – De jó lenne, ha ez így lehetne...” – olvashatjuk a kötet előszavában. A gyűjtemény száz dallamát hét tematikus csoportban mutatja be a szerkesztő (Ünnepekre való dalok; Keserves és bujdosó dalok; Tanító énekek; Szerelemről, párosodásról szóló énekek; Mondókák, játékok; Esti és virrasztó énekek; Köszöntők). A válogatást így indokolja: „A száz dallam kiválasztásában az elsődleges szempont a vallásos élményvilághoz fűződő kapcsolat volt. A vallásosság, a keresztény hit megnyilvánulásainak különböző fokozatait hallhatjuk ki a dalok szövegéből, melyeket játék közben, hétköznap és ünnepnap, az élet könnyebb és nehezebb időszakaiban énekeltek az előttünk járók. A dalokhoz népi bölcsességek, imádságok és a lejegyzésükre, megszólaltatásukra, eredetükre vonatkozó magyarázatok, feldolgozásukat jelölő ismeretek kapcsolódnak.” A közölt dallamok a könyvhöz mellékelt CD-ken meg is hallgathatók. Ez segítség lehet azok számára, akik nehezen olvasnak kottát, de irányadó lehet a természetes, jóízű, stílusos megszólaltatás is. A kiadvány különlegessége, hogy a Nyíregyházi Főiskola Ének Tanszékének tanárai, jelenlegi és végzett, nappali és levelező tagozatos hallgatói vettek részt a hangzó anyag elkészítésében, több mint húszan. Tehetséges képviselői ők egy közel két évtizede népzenetanári diplomát adó képzésnek. Juhász Erika

12

Könyves Zsuzsa éppen tíz éve tart „népzeneovit”, azaz népzenei foglalkozásokat a Debreceni Református Kollégium Óvodájában. Ebből a jeles alkalomból határozta el, hogy hangzó formában is megörökíti az elmúlt tíz esztendő élményeit. A lemezen az ovisoké a főszerep, de ami talán még inkább emeli a lemez értékét, hogy nem válogatott képességű gyermekek szerepelnek rajta, hanem a teljes jelenlegi csoport – mintegy 44 gyermek – vett részt a felvételeken. Igazi, eleven, jóízű, élő előadásban hallhatjuk a gyermekjátékokat, mondókákat, szokásdalokat, meséket. Talán arra is ragyogó példa e lemez, hogy bebizonyítsa, mennyi lehetőség, milyen élményvilág rejlik a magyar népzenében, népi kultúrában. Éppen alkalmas arra, hogy mindenki részt vegyen benne, átélje az együttes éneklés, játék örömét. A lemez anyagának válogatása, szerkesztése Könyves Zsuzsa munkáját dicséri. Az apróságok mellett Könyves Zsuzsa, az óvoda pedagógusai, valamint meghívott zenészként Dsupin Pál és a Szeredás együttes szerepelnek. Az óvodai, iskolai, családi körben egyaránt jól használható kiadványt Berkesi Sándor egyházzenei igazgató, Liszt-díjas karnagy méltató szavaival ajánljuk minden érdeklődő szíves figyelmébe: „A nép életéből lassan, de kérlelhetetlenül irtja a hagyományt maga az élet. Ezzel szembeszállni, természetes folyamata elé gátat vetni, hiábavaló törekvés volna. Most a művelt rétegen a sor, hogy felkarolja, hogy élete cselekvő része legyen.” Napjainkban fokozottan igazak Kodály Zoltán szavai. Egyre többen vannak a hamis próféták, a globalizáció kulturális szószólói, nagyhatású megmondó emberei, akik a nevelés két kulcsműhelyében, a templomban és az iskolában, mi több, az istentiszteleten az éneklést a könnyűzenére építenék. Meg is ideologizálják: haladni kell a korral. Kodály Zoltán hosszú tanulmányban fejti ki a magyar óvoda kulcsfontosságú szerepét. „Óvodáskorban a magyarság tudat alatti elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése a feladatunk. Magyar mivoltunk épületének mintegy föld alatti alapjait kell itt lerakni. Minél mélyebbre épül a fundamentum, annál szilárdabb az épület. [...] Az óvó munkája nélkülözhetetlen, nemcsak az egyéni, hanem a nemzetnevelés szempontjából is. A leggondosabb családi nevelés sem adhatja meg, amit az óvó nyújt: az emberi közösségbe való beilleszkedést. [...] Az óvó nemzetnevelő hatása röviden: jó és magyar gyermekszobát nyújtani az egész nemzetnek.” Nem mindennapi ajándékot kaptunk a tíz éves születésnapon. Illesse köszönet a CD létrejöttében közreműködtek (Juhász Erika)

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2010/1  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Gyöngyfüzér; Szász Lőrinc – Kelemen László: „Eresszed, hogy menjen!”; Czilli Balázs: A sepsiszentgyörgyi találk...

folkMAGazin 2010/1  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: Gyöngyfüzér; Szász Lőrinc – Kelemen László: „Eresszed, hogy menjen!”; Czilli Balázs: A sepsiszentgyörgyi találk...

Advertisement