__MAIN_TEXT__

Page 3

A TARTALOMBÓL: 6. Levélváltás a viseletpályázatról Rimóczi Hajnalka Beszprémy Katalin 8. Ágoston Béla és Frank London CD-je K. Tóth László 10. EGYSZER VOLT, HOGY IS VOLT? Kóka Rozália gyermekrovata 12. Margittai Gábor: Mi a madzsar? (Könyvismertető) 13. Új csillagnak új Királya F. Tóth Mária CD-ajánlója 14. Interjú Papp István Gázsával K. Tóth László 17. Vadvirágokkal beszegett úton Széki Soós János 18. Rábai Miklósra emlékezve Erdélyi Tibor 18. Beszélgetés Sík Ferenccel... Budai Katalin 20. MAGTÁR – Simó Márton: [Miháj] 23. Jubileumi táncház Krasznán Antal Dóra és Antal Roland

Két arcképvázlat Ez a néhány bekezdés a folkMAGazin felkérésére íródott. Amikor ezeket a sorokat a papírra vetem, talán már csitult valamennyire a fájdalom, amit az elmúlt másfél évben két zenészbarátom elvesztése okozott. Jómagamnak talán eszembe sem jutott volna ilyenfélét írni, mert igazi, hiteles arcképüket megrajzolni nagyon nehéz feladat lenne. Mindkettejük életéről, amelyben úgy van benne az elmúlt hatvan esztendő, mint cseppben a tenger, egész regényt is lehetne írni. S mert teljes arcképet rajzolni róluk nem tudok, így ez az írás csak rövid vázlatnak sikerülhet. Azért is nehéz róluk írnom, mert nem tudok rájuk azzal az objektív, hűvös távolságtartással tekinteni, amely egy-egy ilyen pályaút megrajzolásához szükséges lenne. Túl közelről láttam, ismertem, szerettem őket. Egyikük kollégám volt 36 éven keresztül, cimbora és „haver”, másikuk talán a legközelebbi barátom. Ha az ember 36 évig egy zenekarban, először a Mákvirágban, majd a Kalamajkában muzsikál valakivel, ha hetente több próbán, fellépésen együtt „bazseválnak”, ha a vidéki haknik és külföldi turnék során napi huszonnégy órában fizikailag is együtt vannak egymással, együtt esznek, alszanak, utaznak, beszélgetnek, akkor az „rosszabb, mint egy házasság”, főként ha – barátok lévén – tán még a szabadidejük egy részét is együtt töltik. Ezért sikerült ilyen szubjektívre ez az írás – én ilyennek láttam őket. Ánti (Nagymarosy András) Petrovits Tamás (-) Ha Tamásra gondolok, a válla fölött mindig átkandikál anyukája, Ida néni. Nekünk Ida néni, a „külvilágnak” Tarjáni Tóth Ida cimbalomművésznő, a Zeneművészeti Főiskola egyetemi tanára (1918-2000). Valóban nagy zenész volt, világhírű muzsikus. Nagy élvezettel hallgattuk történeteit arról, hogyan „különbözött össze” Kodály Tanár Úrral a Háry János cimbalomszólama miatt, hogyan tanította Bartók Bélát a cimbalom hangolására és játéktechnikájára, hogyan ismerkedett meg Lajtha László révén még az 50-es évek elején Tendl Pállal és az azóta eltűnt nyugat-dunántúli népi cim-

balommuzsikával. (Azt szinte senki nem tudja, hogy Igor Sztravinszkij „Ragtime”ját, amelyet a Mester Rácz Aladár magyar cimbalomművésznek írt, Ida néni népszerűsítette külföldi turnékon, mert Rácz Aladár – hihetetlen virtuozitása mellett – nem tudott kottát olvasni, minden művet „filhallás” alapján tanult meg.) Ida néni olyan örökséggel látta el fiát, amely Tamás egész életpályáját meghatározta: a zene szeretetével, művelésével, biztos zenei ízléssel, hittel és hazaszeretettel. Pedig nem volt könnyű élete. Korán megözvegyülve egyedül nevelte fiait (Tamás bátyja huszonévesen, balesetben váratlanul

24. Ifjúsági kézművesek Beszprémy Katalin 29. A Vadrózsák 60 éves jubileumára Novák Ferenc 32. A győri tamburásokról Barvich Iván 36. A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN Jolika (IV., befejező rész) Kóka Rozália 40. Lajtha László, a népzenekutató – VI. Pávai István 42. Kortárs Néptánc B. Koltai Gabriella; Diószegi László 46. Az erdélyi táncfolklorisztikai filmek Karácsony Zoltán 50. Sue Foy angol nyelvű ismertetője

A Kalamajka együttes a Molnár utcában. A színpadon Fábián Éva, Halmos Béla, Petrovits Tamás, Dövényi Péter és Nagymarosy András.

Címlap: Lajtha László – Kertész Gyula felvétele (ld. Lajtha László, a népzenekutató... – 42-43. o.)

3

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/6  

A TARTALOMBÓL: Nagymarosy András: Két arcképvázlat; Rimóczi Hajnalka – Beszprémy Katalin: Levélváltás a viseletpályázatról; K. Tóth László:...

folkMAGazin 2009/6  

A TARTALOMBÓL: Nagymarosy András: Két arcképvázlat; Rimóczi Hajnalka – Beszprémy Katalin: Levélváltás a viseletpályázatról; K. Tóth László:...

Advertisement