{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

„Üzenetünk van, melyet tovább kell ada legegyenesebb beszédűek, ugyanakkor a nunk, szomszédainknak, városainknak, az legtapintatosabb módon látják el az „ismeegész világnak. Örökségünk van, melyet át retátadás” felelősségteljes feladatát. A két kell élnünk, és hirdetnünk kell minden újkitűnő előadóművész – Terescsik Eszter és onnan születőnek.” Károli Gáspár BibliaNavratil Andrea – tehetségük legjavát adfordításának részletét idézi fel bennem Teva énekmondókként mesélik és dalolják el rescsik Eszter és Navratil Andrea meghatóa kis Jézus születésének történetét úgy, ahoan szép közös alkotói munkája. gyan a Parasztbiblia gyűjtései őrzik a mesz„Édes Jézuskám, csak most segíts meg, szi időkre visszavezethető emlékezet szerint. Uram, Jézusom vigyázz reánk, Istenem Ha becsukott szemmel hallgatjuk az egynézz le ránk és segíts” – ilyen és hasonló olmásba fűződő, időrendbe szedett gyönyötalmazó, segítséget, védelmet kérő mondarű dallamokat és eseményeket, egy nagyon tok gyakran hagyják el az emberek ajkát. különleges hangulatú, nagyon szép, színes Amikor bajban vagyunk és segítséget remévilágba csöppenve követhetjük az „Új csillünk, akkor ilyen gondolatok megfogalmalagnak új Királya” születését. Nem a különzódnak hívő és nem hívő emberek fejében leges fantáziával bírók élvezhetik csak így egyaránt. a megindítóan szép történetet, hanem vaA keresztény egyház talán legtöbb szeretetet lamennyien, mivel a két tehetséges előadó sugárzó ünnepére készülődve is – elsősorolyan átéléssel játszik saját előadói színskában advent idején – gyakran esik szó Máláján, hogy szinte repítik a hallgatóságot az riáról, a Szent Családról, a kis Jézusról, a angyalok szárnyán, Mária szeplőtelen focsöppnyi gyermek élete első napjainak, hógantatásán, a kisded születésén, köszönténapjainak megpróbáltatásairól. seken, Heródes katonái általi üldözésen, a A XXI. század gyermekeinek, fiatal felnőttnépek megváltójának megmenekülésén át, jeinek egy része a karácsonyi játszóházakaz emberek öröméig. Ebben a szárnyalásban vagy az édeskés, „cukormázzal leönban, az összehangolt előadásban nagysze„Ó Jézus csillaga fénye, tött” hangulatú karácsonyi kirakatokban rű és méltó társra talált a páros a Kobzos bűnösöknek egy reménye, találkozik a kis Jézus születésével kapcsolaegyüttesben. Legyen e háznak őrzője, tos betlehemi jelenetekkel, figurákkal. VaŐszintén hiszem, hogy az „Új csillagnak új minden rossznak elűzője.” jon a levegőben vibráló ünnepi hangulaton Királya” összeállítással az alkotók teljesítet(25. dal – részlet) túl ismeri-e minden gyermek és felnőtt a ték a Károli Gáspár Biblia fordításából idékirakatban látott betlehemi jelenetek, az ajándéktárgyakban felis- zett gondolatot, s ezzel a CD-vel sok gyermeknek, felnőttnek, csamerhető bibliai alakok valós történetét, vagy elegendő számára az, ládoknak adnak lehetőséget a felebaráti, a családi szeretet, a hit örökségének átadására. hogy ezek a karácsony tartozékai szoktak lenni? Az „Új csillagnak új Királya” című CD fátyolszerű finomsággal, az A Parasztbibliából összeállított nagyszerű szerkesztés utolsó éneőszinte, a természet szabályai szerint nevelkedett, tisztalelkű, egye- kének részlete legyen az alkotóknak és hallgatóknak köszönet és nes észjárású emberek gondolatait adja át korunk hallgatóságának. jókívánság. F. Tóth Mária A Parasztbibliából vett, a kis Jézus születéséről szóló történetek

Új csillagnak új Királya

Cimbalomduó A tehetősebb polgárcsaládokban általános volt a cimbalom a múlt században. A ház asszonya gyakran cimbalmozott – a zongora mellett vagy helyett találta meg helyét a hangszer. A hangszer hajdani népszerűsége ellenére ritkaság, hogy cimbalomduókat hallhassunk. Bár Balogh Kálmán és Lukács Miklós külön-külön gyakran szerepelnek duóban, együtt azonban csak mostanában, a kiadó kezdeményezésére kezdtek játszani. A lemezen elsősorban Miklós olyan kompozíciói, átiratai szerepelnek amelynek alapját Kálmán által javasolt népzenei források adják. A páros a magyar és román cimbalmozás „fellegvárainak” játékstílusa (Szatmár, Székelyföld), valamint olyan híres cimbalmosok, mint például a soproni Tendl Pál előadásmódjából kiindulva építették fel a produkciót. Egymásra találásuk azért is volt időszerű, mert bár eltérő szakmai pályán mozognak, mégis sok hasonlóság fedezhető fel karrierjükben. Balogh Kálmán az elmúlt több mint 20 év során számtalanszor muzsikált együtt a legjobb magyarországi népzenészekkel, miközben rendszeresen tett kirándulást a klasszikus-, a dzsessz- és rockzenében itthon és külföldön egyaránt. Lukács Miklós pályája során szintén többféle zenei műfajba belemerült. (FolkEurópa • FECD 045)

Rendhagyó prímástalálkozó Az elmúlt másfél év során az ország legjobb fesztiváljain és koncerttermeiben lépett fel átütő sikerrel a Rendhagyó Prímástalálkozó formáció. Az év végétől végre lemezen is meghallgatható lesz a koncertműsor, a FolkEurópa kiadónak köszönhetően. A Lakatos Róbert brácsaművész és hegedűs zenei vezetésével létrejött hazai szuperprodukció repertoárjának ihletője a világviszonylatban is egyedülállóan gazdag magyar népzene, azonban a műsor különlegessége mégsem ebben, hanem az előadók személyében keresendő. Lakatos Róbert mellett a hazai dzsessz világhírű fúvósa Dresch Mihály, a gitárvirtuóz Both Miklós, a cross over muzsikus Balogh Kálmán cimbalmos, a gyönyörű hangú Herczku Ágnes és Korpás Éva, valamint két élvonalbeli népi hegedűs, Pál István „Szalonna” és Vizeli Balázs a produkció „arcai”, prímásai. (A primus eredeti jelentése szerint elsőt, legelöl lévőt, a primarius „elsők közé tartozó, tekintélyes”-t, zenében pedig kifejezetten a vonósnégyes első hegedűsét jelenti). A lemez egy újabb örök darab azok számára, akik a hazai zenei élet legnagyobb egyéniségeinek különleges korongjaira vadásznak. (FolkEurópa • FECD 044)

13

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/6  

A TARTALOMBÓL: Nagymarosy András: Két arcképvázlat; Rimóczi Hajnalka – Beszprémy Katalin: Levélváltás a viseletpályázatról; K. Tóth László:...

folkMAGazin 2009/6  

A TARTALOMBÓL: Nagymarosy András: Két arcképvázlat; Rimóczi Hajnalka – Beszprémy Katalin: Levélváltás a viseletpályázatról; K. Tóth László:...

Advertisement