__MAIN_TEXT__

Page 9

III. Bertóké Napok Halászi, 2009. augusztus 28–30. Két évvel ezelőtt Palenik József koreográfus-táncoktató és lelkes társai fejében megszületett az ötlet, hogy a Rábaköz, Szigetköz, Csallóköz és Felső-Mátyusföld népművészeti életében megteremtsék a Bertóké verbunk, a vidék sajátosságaként ismert tánc fórumát. A harmadik alkalomra már letisztult és stabilizálódott a program, amelynek középpontjában a Neuberger Ferenc Országos Verbunkverseny és a Legénycéh-találkozó állt.

N

euberger Ferenc a múlt század második felében Halászi kiemelkedően jó verbunktáncosa volt. A falu megbecsült embere, aki a mulatságokon, a lakodalmakon nem szégyellte eltáncolni kedvelt táncait. Martin György és Pesovár Ernő az 1950-es években többször is rögzítette táncait: a gyetyásverbunkot, a Bertóké verbunkot, a csárdást és a többit. A táncok azóta több publikációban megjelentek, iskolai tananyagok részei, valamint számtalan e témából, tájegységből készült koreográfia alapját is képezik. A filmre rögzített táncok az évek folyamán aztán bekerültek a magyar hagyományos tánckultúra kincsestárába. Ennek folytatása ez a dicséretet érdemlő, hiánypótló, értékes fórum. Hasonlóan fontos a legénycéh-találkozó, a bemutatóval, legényavatással kapcsolt szakmai megbeszélés. Ez jelenleg aránylag szűk területet felölelő vélemény- és tapasztalatcserét jelent, de magában hordja a nemzeti, sőt nemzetközi jelleggel bíró szakmai konferencia és bemutató lehetőségét is. A legényavatási ünnepség hagyománya ezen a vidéken több településen is él, illetve

még nagyon sok faluban élénken emlékeznek rá. A találkozó jelentősen segíti, segítheti a szokás újraélesztését. A rendezvény péntek délutántól vasárnap délig tart. Péntek a csoportok gyülekezésével, felvonulásával, polgármesteri ünnepi megnyitóval, baráti, egytálételes közös vacsorával telik el. Ez utóbbihoz az ételt a falu hagyományőrző csoportjának asszonyai készítik, akik ebben az évben különösen kitettek magukért. A vendégséghez kiváló helynek bizonyult a Neuberger-örökségből megmaradt két parasztudvar, amelyeket egybenyitottak. Ezek a muzeális értékű épületek a templom mellett, a falu közepén találhatók. Ha tovább folytatják a hely kiépítését, nagy értékévé, turistalátványosságává válhat a falunak. A szombat napközbeni része a szorgos próbákkal és a legénycéhek tanácskozásával telt el. A táncosok zsűri és közönség előtti versenybemutatójára a Babos Major nagy pajtatermében került sor, mert odakényszerítette az esős időjárás. A kilenc bátor versenyző mindegyike két tánccal, a halászi Bertóké verbunkkal és az általuk szaba-

don választottal mutatkozott be. Dicséretre méltóan felkészültek. Szabadon választott táncaikban szerény ízelítőt adtak a Kárpát-medence hagyományos férfitáncaiból, verbunkot, legényest, cigány- és pásztorbotolót, tapsos táncot táncoltak. Színvonalas előadásaikkal nehéz feladat elé állították a háromtagú zsűrit, melyet Felföldi László elnök, Quittner János és jómagam alkottunk. A közönség és a táncosok nagy megelégedésére és egyetértésére mindhárom díjat megosztva osztottuk ki: az első helyezett Szilágyi András és Nagy Andor, a második Bogár Szabó Mihály és Vörös Péter, a harmadik pedig Orbán József és Ferenczi Csaba lett. A további három versenyzőt – Palenyik Mihályt, Szitás Attilát és Szűcs Imrét – a zsűri külön elismerő oklevélben részesítette. A verseny után mutatták be a legényavatást, s mutatkozott be a vendégként meghívott Old Stars Břeclav folklórcsoport, majd a műsort táncház követte. A zsűri a táncház alatt külön teremben a táncosokkal éjjelbenyúlóan elemezte a bemutatott táncokat. Vasárnap tíz órától a falu gyönyörű katolikus templomában ünnepi mise zajlott. A tisztelendő úr szívhez szóló, a Bertóké Napokat is méltató prédikációt tartott, kihangsúlyozva a hagyományok fontosságát, nemzeti tudatformáló és fenntartó szerepét, valamint az emberiségre, a faluközösség erkölcsi tisztaságára gyakorolt hatását. A templomból kijövet a táncosok és a közönség lovas huszárok vezetésével átvonultak a szomszédos Babos Vendéglő melletti térre. Itt a valamikori templom előtti katonatoborzások, verbuválások mintájára bemutatkoztak a táncosok, a közönséget is táncba vonva. Ebből a nagy és látványos utcai mulatságból, akárcsak a szombat esti gálaműsorból, kivették részüket a morva együttes táncosai is. Nem volt nehéz bekapcsolódniuk, mert az ő verbunkjuk közeli rokonságot mutat a Felső-Duna menti magyar verbunkokkal. A III. Bertóké Napok a Lajtha Néptánc Egyesület, a Halászi Hagyományőrző Egyesület, valamint komoly társadalmi összefogás eredményeként valósulhatott meg. A főtámogatók – a Duna Takarékszövetkezet, Halászi Község Önkormányzata, a GyőrMoson-Sopron Megyei Közgyűlés, a Babos Major, a Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetség – mellett számos magánszemély és vállalkozás támogatta, s vette pártfogásába a rendezvényt, köztük a Neuberger család is. És ez így helyes. A Bertóké Napok népművészeti ünnep ugyanis a község jó hírnevét, hagyományai iránti tiszteletét, a Szigetköz jelentőségének hangsúlyozását szolgálja. Szöveg és kép: Takács András

9

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/5  

A TARTALOMBÓL: Darmos István: Nem mese az, gyermek!; Mohácsy Albert: A néphagyomány hírei az MR1 Kossuth Rádióban; Bárány Dániel – Korzensz...

folkMAGazin 2009/5  

A TARTALOMBÓL: Darmos István: Nem mese az, gyermek!; Mohácsy Albert: A néphagyomány hírei az MR1 Kossuth Rádióban; Bárány Dániel – Korzensz...

Advertisement