__MAIN_TEXT__

Page 18

M AGTÁ R

MESICS GYÖRGY „MESÓ”

BÁNAT

KÉTELY

fehér csendben ág roppan három sárkányt legyõztem világfának tetejére hét lelkem fellógattam ott száradnak

ahogy elnyugszik a vihar csitul a kiömlés végsõ határain túlról makacsul özönlõ sietség fulladás és értelem marad a kín vegytiszta kín zord romok odvában szétrobbanó fájdalom-fáklya a szenvedés nyomor csömör züllés ingoványain lidérc sikolyát hallgatni kéken izzó hajnalon nem kivehetõ csak kiszakítható szétválaszt szétmállaszt összefog egyben tart ha megszûnt megszûntünk ó fájó dalom te bomlott ringyó melyik oldalon állsz

vörös róka ha jönne hét lelkem kiváltaná mind a hetet kilenc szárnnyal díszítené fél embernek gyenge lába víg lenne múló idõt hosszú idõt feledne

KERESZTÚT választottál az egyetlent a teljességet mindent

megfordultak a napok vagy megint csak egy kócos hajnal szaladt el milyen üresek ezek a falak mondta a magány és felöltözött azután belém rúgott egy utolsó elõttit vad gondjaim mint esti késelés rései rajtam éreztem a pengét könyörtelen és egyértelmû jel oldalamban kettévágta energiáim gubancos fonalát de megint hirtelen lett nyárszagú a halántékom vörösen fluoreszkáló zongorák közé lépve süllyedtem a kegyes nyugalom törõdött hullámaiba szennyvízesések alatt láttam meg a téli város finom mértani vonalainak szépségét kövess engem így szólt a próféta és ejtõernyõjével a szakadékba ugrott hol a megértés hová köhögték félre a sors visszerei szótlanságát ki fogadja be

(magányt)

MAGÁNY betegen vakon magamtól félek egyedül lakom bánaton élek isten segíts könnyeimben fuldoklom vonat alatt a testem nyomorék reggelek sikítanak a kerekek között hetek óta romokban a világ az ember bolyong és saját vackába piszkít

18

GRAFIKA: S ZEREDI C SABA (ÉGÕ NYÚL AKCIÓCSOPORT)

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/5  

A TARTALOMBÓL: Darmos István: Nem mese az, gyermek!; Mohácsy Albert: A néphagyomány hírei az MR1 Kossuth Rádióban; Bárány Dániel – Korzensz...

folkMAGazin 2009/5  

A TARTALOMBÓL: Darmos István: Nem mese az, gyermek!; Mohácsy Albert: A néphagyomány hírei az MR1 Kossuth Rádióban; Bárány Dániel – Korzensz...

Advertisement