a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 7

Széki gróf Teleki Sándor Kolozsvár, 1821. – Nagybánya,1892. Tíz éves koráig falun, az erdélyi Nagysármáson nevelkedett; 1830-ban szülei beadták a kolozsvári piaristák konviktusába, ahol öt évet töltött. 1835-ben Táncsics Mihály lett a nevelője. Iskoláit végezve Marosvásárhelyre ment a királyi táblához jurátusnak, ahol az ügyvédi vizsgát is letette. Innét azután családi szokás szerint német egyetemekre ment Berlinbe, Halléba, Jénába és Breslauba [Wrocļaw]. Baráti viszonyba lépett az akkor már ünnepelt Liszt Ferenccel, akinek társaságában Oroszországba, majd onnan Párizsba utazott. Hazatérése után Kővár-vidék [történeti táj a Szamos erdélyi kijáratánál] megválasztotta egyik követének. 1846 –1847-ben – a „vad gróf ” vendégeként – három alkalommal is megfordult koltói birtokán a kor híres költője, Petőfi Sándor. Ezek közül a látogatások közül a legemlékezetesebb az 1847. szeptember 9. – október 19. közötti időszak, amikor az ifjú író hitvesével, Szendrey Júliával itt töltötte a mézesheteket, miközben 28 új verssel gazdagította a magyar lírát. A költemények zöme a híres somfa alatti kőasztalon íródott. 1848-ban Kővár-vidék főkapitánya lett; a rajongó ifjú azonban beállt közhonvédnak a 10. honvédzászlóaljba, ezzel ment le Becskerekre a szerbek ellen harcolni, ahonnan Kossuth Lajos felhívta Pestre, majd annak kérésére újra Erdélybe ment, mint kővári főkapitány és kormánybiztos, ahol Bem tábornok előbb őrnaggyá, majd ezredessé nevezte ki, majd az erdélyi hadsereg felügyelőségét bízta rá. Több csatában is részt vett. A legenda szerint Kissajónál negyedmagával háromszáz fegyveres románon törte magát keresztül. Jelen volt a világosi fegyverletételnél, ahonnan az aradi várba börtönözték be, onnan azonban sikerült megszöknie. Az Arad, Békés és Csongrád vármegyei tanyákon bujkált és mint Knicsanin szerb tábornok kocsisa jutott Belgrádba, s onnét Konstantinápolyba. Ezalatt itthon a császári haditörvényszék fej- és jószágvesztésre ítélte s „in effigie” [jelképesen] föl is akasztatta. A török fővárosból Franciaországba ment, de III. Napóleon államcsínye után onnét is kiűzték. Londonba, majd Jersey szigetére távozott, ahol megismerkedett és barátságba került Victor Hugo-val. Innen Hugo híres nyilatkozata miatt távoznia kellett a nagy költővel és a többi száműzött társával, és Guernsey szigetén települtek meg. A krími hadjárat után ismét Törökországba, onnan Svájcba költözött. 1856-ban, más források szerint 1857ben Londonban házasságra lépett Jane Frances Bickersteth-tel (1836-1870), Lord Langdale egyetlen leányával, aki Spanyolországból

„úti képeket” írt a Hölgyfutárba. A házasság 1858-ban válással végződött. Nizzában megismerkedett Giuseppe Garibaldival. Az 1860-as hadjáratban azután Szicíliában, Calabriában és Nápolyban harcolt Garibaldi oldalán, ezalatt az egyik legkedveltebb tábornokká válva. Tizennyolc évi száműzetés után került vissza Magyarországra, és a Ferenc József koronázása alkalmából meg-

hirdetett amnesztia folytán korábban elkobzott vagyonát is visszanyerte. Ezután többnyire koltói birtokán és Nagybányán, időnként Kolozsvárt, Debrecenben és Budapesten élt. Gazdálkodott és írogatott. A Kisfaludy Társaság és a Petőfi Társaság is tagjává választotta, a Történelmi Társulatnak alapító tagja volt. [Kóka Rozália összeállítása]

7

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/4  

A TARTALOMBÓL: Varga Sándor: Egy fesztivál margójára; Gerlemadár szerelmével – Enyedi Ágnes CD-je; Az aradi vértanúk – Teleki Sándor visszae...

folkMAGazin 2009/4  

A TARTALOMBÓL: Varga Sándor: Egy fesztivál margójára; Gerlemadár szerelmével – Enyedi Ágnes CD-je; Az aradi vértanúk – Teleki Sándor visszae...

Advertisement