a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 34

A Nemzeti Pohár A

z 1913-as Kossuch-féle üvegkatalógusban „national-pocale” néven szerepel. (Kossuch János, mint a Monarchia legnagyobb üveggyárainak tulajdonosa német nyelvű katalógusokat adott ki, esetenként főcímeiben többnyelvűt.) Tasnádiné Marik Klára művészettörténész pár éve hunyt el, száznégy éves korában. Tőle tanultam többek között a „nemzeti pohárról” (ő nevezte így): az Osztrák-Magyar Monarchiában, a hadügyben nem volt nemzetiségi kérdés, nagyon vigyáztak, ott nem lehettek ellentétek. A nemzeti csapattestek (cseh dragonyosok, magyar huszárok) mellett, azonban a kantinban is megvolt a „nemzeti jelleg”: a dragonyosok hosszú pohárból itták a sörüket, míg a magyar huszárok a bort ebből a majdnem kettős talpú, jellegzetes pohárból. (Érdekes még, amit a passzív ellenállásról mesélt a pohár kapcsán: a főúri arisztokrá-

Kossuch János termék-katalógusából a 108. ábra

ciának kötelező báli megjelenésén az urak, úrhölgyek nem voltak hajlandóak – már az ellenállóbbak – együtt inni az osztrákokkal, ezért fehér kesztyűs kezeikkel letakarták a poharaikat.) Ez a pohár leginkább a magyar parasztüvegek1 közül ismeretes. „A magyar üvegesipar sohasem volt a kormányok kedvence”, írja Sághelyi Lajos. A Habsburg uralkodók folytonosan elnyomták a magyar ipart, kereskedelmet, vámrendszerükben az üvegre 30%-ot számítottak, ha kivitelről, és 3-at, ha behozatalról volt szó, utóbb azt a 3%-os nehézséget meg is szüntették.2 Ezért nem alakult ki gyáripar, az erdei, uradalmi huták a XIX. sz. végéig működtek, helyi, környékbeli, vagyis paraszti igényeket is kiszolgálva. A parasztüveg az ezerhatszázas évek végén jelenik meg nálunk, amikor ez az anyag már nem annyira drága, hogy csak a leggazdagabbak használhatják.

A nemzeti pohár (Veres László könyvéből)

Talpas pohár 1862, zempléni huta (Veres L.)

Pattantyús Gergely Születtem 1972. augusztus 24-én Pécsett. 1990-ben érettségiztem a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában, üveg szakon. Tanáraim Buczkó György és Tasnádiné Marik Klára voltak. 1995-ben diplomáztam az Iparművészeti Főiskolán üveg és kerámia szakon. Itt tanáraim Bohus Zoltán, Horváth Márton és Csekovszky Árpád voltak. Diplomamunkámban konzulensem Cserba László, opponensem dr. Kéri Elemér volt. 1997-ben szereztem mesterdiplomát. Mesterem Makovecz Benjámin, opponensem Ekler Dezső volt. 2004: Dublin Iparművészeti Főiskola üvegszakán tanulmányi ösztöndíj; 2001-2004: DLA képzés az Iparművészeti Egyetemen. 1997-2000 a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola üvegtervező szakán tanítottam. 1998 óta az Iparművészeti Egyetemen óraadóként mintázást és formatant tanítok. 1996-ban Polyák Jánossal megalapítottuk a Fénybányát, az Első Magyar Délibábösszeszerelő Üzemet és Bárdudvarnokon időnként üveges symposiont tart társaságunk. Fontosabb csoportos kiállításaim: 1993, Veszprém – Egyetem (Reguly Antal Alapítvány) iparművészeti főiskolásokkal; 1994, Szombathely – kortárs üvegkiállítás; 1994, Pécs – Parti Galéria; 1994, München – FISE (Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület) kiállítás; 1995, Budapest – Tölgyfa Galéria, diplomakiállítás; „Bárka” Vigadó Galéria, Cserba Lászlóval közösen; Iparművészeti Múzeum, „Paradoxon-üvegművészet” kortárs magyar üvegművészet; 1996, Kaposvár – VI. Bárdudvarnoki Symposion kiállítása; 1996, Budapest – FISE Galéria; 2001, Budapest – Budavári Palota, millenniumi kiállítás; 2001, Gödöllő – Kastélylovarda, „Élmény és eszmény”; 2002, Budapest – Iparművészeti Múzeum, „Az üveg jelentése”; 1996-2006, Bárdudvarnoki Symposionok kiállításai; 1996-2006 – a Magyar Üvegművészeti Társaság itthoni és külhoni kiállításai; 2006-2007 – Iparművészeti Múzeum, „Craft and Design” Önálló kiállítások: 1994, Budapest – Marcibányi Téri Művelődési Központ, „A szellembe zárt palack” ; 1995, Budapest – Tam Tam Galéria, „Hungarian Mancow” ; 1999, Budapest – St.Art Galéria, „Sajnálom…”; 2000, Kaposvár – Vaszary Képtár, „Rippl-Rónai üvege”; 2008, Pécs – Parti Galéria, „Corvin Mátyás üvegei”

34

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/4  

A TARTALOMBÓL: Varga Sándor: Egy fesztivál margójára; Gerlemadár szerelmével – Enyedi Ágnes CD-je; Az aradi vértanúk – Teleki Sándor visszae...

folkMAGazin 2009/4  

A TARTALOMBÓL: Varga Sándor: Egy fesztivál margójára; Gerlemadár szerelmével – Enyedi Ágnes CD-je; Az aradi vértanúk – Teleki Sándor visszae...

Advertisement