__MAIN_TEXT__

Page 27

Édesanyánk, Borbély Jolán igazolványképe a II. világháború után

...és a szoboszlói Petrányi fényképész műtermében, 1927-ben

dozó lett mind. Az én korosztályom kénytelen volt elmenekülni az iparba, erre-arra. Aki tanulni akart, annak meg kellett tagadnia a kulák vagy a magasabb rangú tisztviselő szüleit. Szegény nagyanyám azt mondogatta a hátunk mögött: – Másokat megtagadtak a saját gyerekeik, minket az árvák nem hagytak el! A kollégium! A Mindszenty-per idején a kollégium ablakában gyertyát gyújtottunk. Még sztrájkoltunk is. Meg is kaptuk a magunkét! Két év alatt fokozatosan felszámolták a kollégiumot. Százötvenen voltunk kezdetben, és – ha hiszed, ha nem! – a végén öszszesen ketten maradtunk. A többit mind „kinyírták”. Az egyetemen is, később is sokszor a fejünkhöz vágták: – Ja, a Saroltások! Fokozatosan, ahogy durvult a Rákosi-korszak, egyre durvább és durvább módszereket használtak velünk szemben is. Mondvacsinált ügyekkel sorban „kinyírták” a diákokat. Miután a Sarolta Leánykollégiumot feloszlatták, a Podmaniczky utcába, koedukált kollégiumba kerültem, ott is folytatódott az üldözés. A barátnőmet, aki doroszlói volt, azért „nyírták ki”, mert egy képzőművészeti főiskolás udvarolt neki. „Mert, hát itt is vannak elvtársak!” Akkor már nekem is volt udvarlóm, a későbbi férjem, Éri István. Voltak kötelező mozilátogatások. Egy alkalommal én a moziból idő előtt „leléptem”, így Kovács Éva barátnőm mellé odaült Hrabec elvtárs, a kollégium párttitkára. Ő egy gyári munkás volt, aki valahonnan Kazincbarcika mellől jött. Hrabec elvtárs a mozi sötét leple alatt Évike combját megmarkolta, Évike pedig jól a kezére sózott. A következő napi kollégiumi ülésen Évát felállították, megvádolták azzal, hogy a moziban tiszteletlenül viselkedett Hrabec elv-

társsal, megütötte, és ezzel a pártot sértette meg! Kovács Évát azon nyomban kirúgták a kollégiumból. Ez így volt! Amikor később moziban ment az Angi Vera című film, a testvérem egyetemista fia meg az én érettségiző fiam megnézték a filmet és azt kérdezték: – Mami, hát létezhetett ilyen? Azt mondtam nekik: – Gyerekek, ez habos torta ahhoz képest, amilyen az a világ volt! Minden rosszat, félelmet, nélkülözést átéltem abban az időben. Természetesen, mint jó kádert, az egyetemen engem is be akartak szervezni besúgónak, ami nem sikerült nekik. Mire a Sarolta-kollégiumban már csak ketten maradtunk, és miután a doroszlói barátnőmet a koedukált kollégiumból eltávolították, én idegösszeroppanást kaptam. A nagybátyám akkor Nagykállóban volt tiszti főorvos. Elmentem hozzá, ő elküldött az elmegyógyintézetbe kivizsgálásra. Az ideggyógyászok megállapították, hogy idegösszeroppanásom van. Nem mertem otthon megmondani, hogy mi bajom van, hanem visszajöttem Pestre. Akkor a doroszlói barátnőmmel albérletbe költöztünk. Gyógyszer nem volt, hanem azt mondták, hogy pihenjek. Hát pihentem is, mert nem bírtam járni, csak támolyogtam az utcán. Csak úgy tudtam menni, ha valaki vezetett. A református egyház szeretetkonyhájáról hordtak nekem ebédet. Mikor már tudtam közlekedni, újra bejártam az egyetemre. Akár hiszed, akár nem, kettőnknek volt egy pár téli cipője. Egyik nap ő ment benne az iskolába, a másik nap én, mert hál’ Istennek, egyforma lábunk volt. Miután nem engedtek át a néprajz szakra, abbahagytam az egyetemet és férjhez mentem Éri Istvánhoz. Ő az évfolyamtársam volt, történelem szakos tanárjelölt, Óbudán lakott, a Lajos utcában, a nagynénjénél. Én pedig a Zsigmond téren laktam a kollégiumban. Mindennap ugyanazon a villamoson utaztunk, egymás mellett, hang nélkül, szótlanul. Akkor még nem volt szokás, hogy csak úgy leszólítsa egyik fiatal a másikat. Na, a végén mégiscsak kiderült, – hát hogyne derült volna ki! – hogy ugyanarra az egyetemre járunk. A férjem nagyon nyomorúságos körülmények között élt, mert az apja meghalt a háborúban, az anyja meg tbc-vel feküdt a Korányi-szanatóriumban. Az öreg nagynénje is nagyon pénztelen volt. Ugye akkor mindenki nagyon pénztelen volt, ma már el se tudják képzelni, hogy milyen szegények voltunk. Kialakult egy őszinte szerelem kettőnk között,

27

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/4  

A TARTALOMBÓL: Varga Sándor: Egy fesztivál margójára; Gerlemadár szerelmével – Enyedi Ágnes CD-je; Az aradi vértanúk – Teleki Sándor visszae...

folkMAGazin 2009/4  

A TARTALOMBÓL: Varga Sándor: Egy fesztivál margójára; Gerlemadár szerelmével – Enyedi Ágnes CD-je; Az aradi vértanúk – Teleki Sándor visszae...

Advertisement