__MAIN_TEXT__

Page 13

Búcsú Nagy Alberttől

Ő

serő... munka... kitartás... művészet... alázat... közösség... tánc! Szavak, melyek eszembe jutnak, ha Berci bácsira gondolok. De biztos vagyok benne, hogy ezek a szavak nem csak nekem jutnak eszembe vele kapcsolatban, hanem több száz tanítványa révedezik el most azon, mit is kapott Nagy Alberttől. Erőt sugárzó egyéniség volt a mi mesterünk, aki képes volt egyetlen szóval vagy mozdulattal egy egész táncpróbára erőt adni. Nála nem lehetett félgőzzel dolgozni! Minden pillanatban vezérelt minket vehemenciája, munkabírása, mely példaértékű volt és egy életre meghatározta viszonyunkat a próbatermi munkához. Évtizedeket és sokszor nehéz időket átívelő kitartása, elveivel határolt útja egy olyan táncegyüttes létezését biztosította, mely a mai napig meghatározó bázisa a néptáncmozgalomnak. Büszkék vagyunk, hogy itt nála ismerkedhettünk meg a népművészet e nemes ágával, a néptánccal, melyen keresztül ajtót nyitott nekünk az egyetemes művészeti értékek felé. Itt tanultunk színpadi alázatot, melyből a színház tisztelete és szeretete ered számunkra, és alapja művészi hitvallásunknak. Mindezeken keresztül kovácsolt belőlünk olyan kis közösségeket, melyekből létrejött egy nagy család, amit úgy hívnak, Szeged Táncegyüttes. Mi, a tanítványai, elmondhatjuk, hogy tartozunk valahová, egy

olyan szellemi műhely részei voltunk és vagyunk, ami nem biztos, hogy idáig virágzott volna nélküle. Sokaknak – és nekem is – itt, ebben a pillanatban világosodnak meg mindazon értékek, amelyek Berci bácsit jellemezték. Szakmai jelenléte egybefonódik a táncházmozgalom születésével, Martin György és Timár Sándor szellemisége inspirálta mindennapjait. Az ő lényük határozta meg széleskörű gyűjtőmunkáját, a népművészet ápolását, melynek köszönhetően életre szóló barátság fűzte híres adatközlőkhöz. Kardos Istvánhoz, Nyisztor Györgyhöz különleges spirituális viszony kötötte, mely ránk is nagy hatást gyakorolt. Csodáltuk szervezői tehetségét, melyen keresztül kiváló kapcsolatokat tudott létrehozni és ápolni a népművészet, a néptánc érdekében itthon és külföldön egyaránt. Berci bácsi folyamatos kommunikációban volt a tánc világával. Különös, sajátos együttlélegzés volt ez, maga és tanítványai kreativitásán keresztül a szakmával. Jelensége számtalan növendékét motiválta oktatásra, alkotásra, sokan vannak, akik hoszszú, eredményes amatőr és hivatásos táncos múltat és jelent köszönhetnek tevékenységének. A néptáncmozgalom, a tanítványai nevében búcsúzom a kiváló táncmestertől, koreográfustól, gyűjtőtől, fesztiválszervezőtől, együttesvezetőtől: Nagy Alberttől. Isten veled, Berci Bácsi! Juhász Zsolt (Elhangzott 2009. június 19-én a szegedi Belvárosi temetőben, életének 68. évében elhunyt Nagy Albert búcsúztatásán.)

„Táncház–Népzene” 2010 A Hagyományok Háza Népművészeti Műhelye kilencedszer ír ki lemezpályázatot hivatásos és műkedvelő népzenei együttesek, hangszeres és énekes szólisták, illetve énekegyüttesek részére. A felhívás célja, hogy a népzenei mozgalom különféle előadóinak színvonalas produkciói egy igényes válogatás keretében CD-lemezen megjelenhessenek. Pályázni hagyományhű népzenei felvétellel lehet. A beküldött pályázati anyag időtartama együtteseknél legfeljebb összesen 15 perc, szólistáknál legfeljebb összesen 10 perc (maximum 3-3 műsorszám!) legyen. Egy-egy műsorszám időtartama lehetőleg ne haladja meg az 5 (öt) percet. A pályázatban csak olyan összeállítások szerepelhetnek, amelyeket az előadók korábban CD-n még nem jelentettek meg, illetve párhuzamosan futó pályázatra (pl. Új élő népzene) a tárgyévben nem adtak be. A beérkező pályázatokat a szakmai zsűri két fordulóban bírálja el. Döntésük alapján általában tizennyolc-húsz produkció kap bemutatkozási lehetőséget. A lemezsorozat szerkesztője – szerkesztési okok miatt, korlátozott számban – olyan előadókat is felkérhet a kiadványon közreműködésre, akik a pályázaton nem szerepeltek. A válogatásnál előnyben részesítjük a magyar népzenével induló jelentkezőket. A pávakörök, a citerazenekari mozgalom együttesei, a hagyományőrző előadók, továbbá a népies műzenét játszó zenekarok és a hivatásos zeneszerzők tevékenysége pályázatunk körén kívül esik, így felvételeiket nem áll módunkban fogadni. Kérjük, hogy a zenei anyag mellett egy kísérőlevélben tüntessék fel a műsorszámok címét, földrajzi eredetét (tájegység, falu), időtartamát, az előadók nevét. Feltétlenül adják meg továbbá postai, e-mail és telefonos elérhetőségüket! Minden pályázót értesítünk szereplése eredményéről, sőt az illetékes zsűritagok személyre szólóan is megfogalmazzák észrevételeiket, amennyiben erre igény merül fel. (Ezt segítendő a pályázati anyagokat megőrizzük.) A nyertesek útiköltség-térítésben részesülnek és tiszteletpéldányt kapnak a hanghordozókból. Beérkezési határidő: 2009. november 2. A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Mohácsy Albert, Hagyományok Háza Népművészeti Műhely, 1011 Budapest, Corvin tér 8. Tel.: 225 - 6086

13

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/4  

A TARTALOMBÓL: Varga Sándor: Egy fesztivál margójára; Gerlemadár szerelmével – Enyedi Ágnes CD-je; Az aradi vértanúk – Teleki Sándor visszae...

folkMAGazin 2009/4  

A TARTALOMBÓL: Varga Sándor: Egy fesztivál margójára; Gerlemadár szerelmével – Enyedi Ágnes CD-je; Az aradi vértanúk – Teleki Sándor visszae...

Advertisement