__MAIN_TEXT__

Page 11

Csűrdöngölő Az András Alapítvány 2009. május 29-én immár tizenhatodik alkalommal rendezte meg Csíkszeredán a Csűrdöngölőt, Hargita megye gyermek és ifjúsági néptánctalálkozóját. Társszervező volt az idei évben is a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes és Hargita Megye Tanácsa. A város önkormányzata egy gyönyörű színpadot épített a fiataloknak, hogy méltóképpen ünnepelhessenek, a folyamatos oktatást pedig a magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatja. „Szükség van ilyen jellegű seregszemlékre. A fiatalok számára ezek a találkozások az egész évben tanultak bemutatását teszik lehetővé. Évről évre gyarapodnak a falvakból, városokból érkező résztvevők tudásban és létszámban is. Ezek a fiatalok szabadidejükben tanulhatják néptánc és népzenei anyanyelvünket szülőföldünkön. Büszkén elmondhatjuk, hogy a megyénkben van a legtöbb néptánccsoport, akiket lehetetlen lenne egyszerre meghívni, így pár éve a pünkösdi ünnepünk előtt szervezett találkozónkra a kisebbeket hívjuk elsősorban, ősszel pedig az ifjúsági csoportoké a színpad” – nyilatkozta Miklós Katalin, a Csűrdöngölő programfelelőse. A Csűrdöngölőre hónapok óta készültek, próbáltak a gyerekek, hogy a közös tánc előtt a Szabadság téren színpadra állva megmutathassák a világnak, hogy Székelyföldön a fiatalok megőrzik hagyományainkat. Hargita megye 26 településéről 42 csoport vett részt a Kárpát-medence egyik legnagyobb néptánctalálkozóján, amely 1100 szereplőt jelentett. Rendkívül fontos a következő generáció kinevelése, és az a tudat, hogy értékeinket biztonságban tudhassuk, ezért a Hargita Együt-

tes hivatásos táncosai közül sokan szabadidejükben a környező falvakban, városokban tanítják a gyerekeket táncolni, énekelni, megszerettetve velük néphagyományunk értékeit. A csoportok egyre színvonalasabb előadásait látva meggyőződhetünk arról, hogy nagy jelentőséggel bírnak a térség kulturális életében. A Csűrdöngölő színpadán kívül láthatjuk őket falunapokon, bálokban, iskolai rendezvényeken egyaránt. A csoportok tagjai nem csak a táncban jeleskednek, a rendkívül jó közösségi munka eredményeként a település életét felpezsdítve más feladatokat is eredményesen felvállalnak. A találkozón résztvevő legkisebbek még alig háromévesek, akikről sugárzik a boldogság, a játékosság, és látszik, szívből örülnek annak, hogy szerepelhetnek. A téren a helyi közönség tapsviharral köszönte meg a színvonalas produkciókat. A vásárban mesteremberek tanították kézműves foglalkozásra az érdeklődőket, a Szakszervezetek Művelődési Házát pedig nyüzsgő gyereksereg lepte el. Nagy volt a sürgés-forgás, a szervezők étellel és itallal várták a jó étvágyú táncos ifjúságot. A fellépésre várakozók imádkoztak, megbeszéléseket tartottak, azok, akik már túl voltak a produkción, jóllakottan táncra perdültek. A nap fénypontja a már említett közös tánc volt. Hihetetlen élményt és látványt nyújt, amikor közel 1300 népviseletbe öltözött gyerek és felnőtt önfeledt, vidám tánccal tölti be a „tapsteret”. Az egészen kicsi gyermekpárok ugyanúgy ropták, mint a nagyok, pedig ki sem látszottak közülük. Az öröm mindenkinek kiült az arcára. A gyermekek, a tinédzserek és a felnőttek, a tanítványok és oktatóik együtt táncoltak, élvezték munkájuk gyümölcsét, ünnepelték pünkösd szent ünnepét. Balázs Réka Blanka

„Dúdoltam én...” Kiss Ferenc: Vándorjelek 2009. szeptember 20., 19 óra Hagyományok Háza Kiss Ferenc zenész, zeneszerző, szövegíró, népzenegyűjtő és kiadó. Húsz éven át muzsikált a Vízöntő együttesben, a legendás Kolinda alapító tagja volt, az Etnofon Népzenei Kiadó művészeti vezetője. Mint zeneszerző, a világzene magyar vonulatában markáns irányzatot képvisel. A Kárpát-medencében élő népek, de leginkább a magyarság archaikus folklórjából merítve, egy sajátos kompozíciós rendszert és egy csak rá jellemző, szintetizáló stílust alakított ki. A korszerű elektronika használata mellett jelentős szerepet kapnak műveiben az akusztikus népi hangszerek, a tradicionális játék- és díszítéstechnikák, előadásmódok. A hagyományos szövegek írott környezetbe ágyazásával is kísérletezik, így a régi formák új gondolatfolyosókat nyitnak meg a befogadóban. Szoros kapcsolatban áll a társművészetekkel. Számos mozifilmhez, animációhoz, színházi előadáshoz és kortárs táncszínházi koreográfiához komponált zenét. Muzsikusként több neves formációval és szólistával dolgozott. Saját művei előadására néhány évvel ezelőtt megalapította az Etnofon Zenei Társulást, melyben a műfaj rangos előadóit tömörítette. A műsorban velük s a Magyar Állami Népi Együttes muzsikusaival közösen szólaltat meg néhányat legsikeresebb feldolgozásaiból.

11

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/4  

A TARTALOMBÓL: Varga Sándor: Egy fesztivál margójára; Gerlemadár szerelmével – Enyedi Ágnes CD-je; Az aradi vértanúk – Teleki Sándor visszae...

folkMAGazin 2009/4  

A TARTALOMBÓL: Varga Sándor: Egy fesztivál margójára; Gerlemadár szerelmével – Enyedi Ágnes CD-je; Az aradi vértanúk – Teleki Sándor visszae...

Advertisement