__MAIN_TEXT__

Page 24

M AGTÁ R EPLÉNYI ANNA – KARDEVÁN LAPIS GERGELY

„TÁJKÖLTÉSZET: KALOTASZEGI ELÉGIA” IRODALMI KERT MAGYARVALKÓN – II. AZ IRODALMI KERT GONDOLATA A magyarvalkói pavilon állapota leromlott, ácsszerkezete düledezik, lépcsõi korhadnak, ablakai szelelnek, a szú elrágta. A pavilon felújításának gondolata együtt érlelõdött bennünk Jékely költeményeivel és a Medárdus üzenetével, mígnem a kert, a táj és a költemények az irodalmi kert gondolatában váltak eggyé. A Pavilon jelenlegi tulajdonosa a Magyarvalkói Református Gyülekezet, melynek lelkésze Lukács Ferenc. Baráti kapcsolatunk 5-6 évre nyúlik vissza. 2004ben többnapos szilveszteri mulatságot szerveztünk a faluban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem diákjai és a Kertész Táncegylet segítségével. A kapcsolat tovább épült, és azóta a Piliscsabai Református Gyülekezet is testvérkapcsolatokat ápol a faluval. Saját forrásainkból, gyülekezeti segítségekkel, valamint NKA-s támogatással 2009-ben szeretnénk befejezni a pavilon felújítását, hiszen az épület teljes szerkezeti újjáépítésére van szükség. Egy nemzetközi „tájesztétikai” témával foglalkozó csereutat is tervezünk a helyszínre a nyár folyamán. Szeretnénk elmélyíteni kapcsolatunkat a Jékelyörökséget ápoló családtagokkal, és a Nagy Jenõ által említett pomológiai [gyümölcsismeret-tani] napló alapján egy részletes fajta- és állapotfelmérést is elvégezni Szani Zsolttal. Miután mára Magyarvalkó zarándokhellyé, szellemi célponttá vált, a kert elsõsorban a távolabbról érkezõk számára épül és a helyi faluközösség minden bizonnyal csak késõbb, rajtuk keresztül tudja e tájszemléletet esztétikai oldalról megközelíteni. Addig is a falu közösségének kell az ötletet és a mögötte rejlõ gondolatokat közérthetõ módon bemutatni, hogy a jövõben magukénak érezhessék a kertet. Mindazonáltal, mint a kert hagyományos funkciójában használóit, az elõkészítõ munkarészekbe (a templomkert faállományának és sírkertjének felmérésébe, a kerthasználati kérdésekbe) õket is be kell vonni.

Célunk a táj szellemének és költõi megjelenítéseinek (látványbeli, nyelvi és zenei élmények) ötvözése, amely a lélek, a felszabadult gondolatok és álmok számára kell épüljön. A látogató-befogadó számára nemcsak a ráismerés élményét, a tájba íródott verssorok és jelentések megértését szeretné nyújtani, de annak fölismerését, hogy szemlélõdve, olvasva, ritmikus sorokat dúdolva maga is a (belsõ) táj továbbalkotójává válik. Ezáltal a kert látogatójának is az új, a belsõ lelki megismerés élményét adja, ahogy ez Jékelyvel is történt ’33 nyarán. Egyszerre közvetíti a múlt üzenetét és a természet, a táj megélésének lehetõségét. Csak a lélek számára épített kert tud új gondolatokat szülni, a hely spiritualitására építve olyan élményforrást létrehozni, amely az életet erõsíti, a szellemet szilárdítja, õrzi a hagyományt és továbbviszi. Jékely alkotásainak bemutatása nem történhet csupán a hagyományos emlékszoba-múzeum keretén belül, mikor az ablak nyitva áll a Vlegyásza ormára, és a Malató akasztófadombjára is. Ott a kosbor, az almafa, a mályva! Így táj és költészet teljessége együtt mutatható be úgy, hogy a vendég olvasással, mozgással, intenzív érzékszervi élményszerzéssel, írással és rajzolással belsõvé téve saját tájélményeit és gondolatait viheti haza, miközben Valkó múltjának lapjait is megismeri. A kert koncepcióterve a képmellékletben látható. A pavilon felújítása és a kert felmérése után kerülhet sor a kert kialakítására. A templomhoz vezetõ útról leágazó ösvény mellett a valkói múlt alakjainak gondolatait kívánjuk megidézni, majd elérkezünk a pavilont körülvevõ kettõsen csavarodó sövénykerítésig, ahol egy kis kapun átlépve az édenkert egyik belsõ hortus conclusus-ába kerülünk. A pavilon elõtt „nehéz-illatú” mályvás, kosboros virágágy. A kert ülõalkalmatosságai három táj irányát, három tájkép karakterét jelölik meg: az almafák alatti köralakú középkori fonott sövény-

Képkollázs Jékely valkói pillanataiból (Péterfy Sarolt tulajdona)

24

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/2  

A TARTALOMBÓL: Szabó Zsolt: Az üveghegyen is túl; Egyszer volt, hogy is volt? – Kóka Rozália gyermekrovata; Záhonyi András: „Táncba fordulva...

folkMAGazin 2009/2  

A TARTALOMBÓL: Szabó Zsolt: Az üveghegyen is túl; Egyszer volt, hogy is volt? – Kóka Rozália gyermekrovata; Záhonyi András: „Táncba fordulva...

Advertisement