Page 20

A Cinkotai Tájház „Keressétek a tiszta forrást, ha megtaláltátok, merítsetek belőle. Nézzetek bele tükrébe, kékebbnek látszik az ég, fényesebbnek a csillagok. Életetek további szakaszán vadvirágok és vadfüvek illata kísér majd a béke és a boldog élet felé” – Geibinger Béla (†) cinkotai népi fafaragó művész, 1988. októbere.

A Cinkotai Néprajzi Gyjtemény „Mi ez a Cinkota?” – kérdezte egyszer egy külföldi. „Ez egy városrész.” „De fordítsa le!” „Tudja, ez az, amit nem lehet...” Cinkotáról a „pesti” embernek alighanem a Nagyicce fogadó jut először eszébe. (Meglehet, hogy más nem is.) Mátyás király vadaskertje Pesttől haladva a Kerepesi út bal oldalán a mai Keleti pályaudvartól Sashalomig húzódott. A király gyakran megfordult itt, s egyes utalások szerint magában a cinkotai Nagyicce fogadóban is. A cinkotai kántorral való „találkozás” nyomán született a „nagyicce” fogalma, amiről aztán a vendéglőt elnevezték. A furfangos cinkotai kántor, papja helyett Mátyás elé menvén, elmés feleleteket adott a király kérdéseire. Mátyás király megkérdezte, mit szeretne a kántor jó feleleteiért jutalmul cserébe. A kántor kérése a cinkotai icce méretének megtoldása volt. Ennek köszönhető, hogy a cinkotai icce jóval nagyobb – kétszer akkora – lett. (De az ára is annyival többe került, az „ivónak” hasznot nem hozott.) Az épületet már lebontották, a fogadó emlékét őrzi a volt épülettel szemben lévő HÉV állomás „Nagyicce” felirata. „Cinkota 1950ig a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye gödöllői járásához tartozott. A kora Árpád-kori falut a XVIII. század első éveiben – a törökdúlás okozta elnéptelenedést követően – telepíti újra az akkori földbirtokos: Beniczky Tamás; a Túróc megyei Micsinyéről hozat evangélikus vallású szlovák anyanyelvű telepeseket, akikhez rövidesen jó néhány magyar is csatlakozik – talán a korábban

20

szétszéledt lakosság egy része, akik azonban elég hamar átveszik a telepesek vallását és nyelvét.” – írta Blatinczky Jenő 1983ban. A Beniczkyek után a későbbiekben a birtok hosszú időn át Batthyány tulajdon volt. (A kutatások a család történetéről ma is folynak.) Négy különböző arculatú község: Cinkota, Rákosszentmihály, Mátyásföld és Sashalom furcsa frigyéből született meg közvetlen a második világháború után Budapest XVI. kerülete. Az önálló településsé soha nem vált Árpádfölddel együtt ma „Öt falunak” nevezik e városrészt, az utóbbi években pedig Kertvárosként is emlegetik. Amióta megszülettem, a fővárosnak ez a szeglete az otthonom. A hely leginkább hagyományőrző településrésze Cinkota, ahol az oktatási intézmények sokat tesznek azért, hogy a hagyományőrzés mind a mai napig apáról fiúra öröklődjön. Az intézményekben évek óta nagy hangsúlyt helyeznek a múlt emlékeinek összegyűjtésére, megőrzésére. Már a Batthyány év önmagában is aktuálissá tette, s kicsi hazám szeretete is, hogy felkeressem a Batthyány Ilona Általános és Közösségi Iskolában a Cinkotai Néprajzi Gyűjteményt. Legnagyobb megdöbbenésemre azonban a komoly muzeális értékkel bíró gyűjteményt (és a település legismertebb lakójának, Batthyány Ilona grófnénak a hagyatékából származó relikviákat) az iskola légópincéjében találtam meg. Petőfi szavaival élve szó szerint, „odalenn” Cinkota „rejtett gyöngyét és gyémántját”. Az 1981-es vendégkönyvi bejegyzésében ezt olvastam róla: „Büszkén néztük

meg a kiállítást. Ilyen gazdag a mi kerületünk? Mennyi felnőtt és gyermek törődése, ügyszeretete hozhatta össze ezt az értéket, hangyaszorgalommal.” Az alagsori hat helyiségben elhelyezett közel ötszáz tárgy jelentős része, a cinkotai népviselet legszebb darabjai, berendezési tárgyak, használati eszközökön kívül régi fényképek, iratok, s egyéb személyes holmik mára – örömmel jelentem – a méltó helyükre kerültek. (Tervezett a Batthyány, s helytörténeti gyűjtemény elhelyezése is.) Ám ameddig az ideje ennek elérkezett, a megvalósulás útja nem volt éppen rögöktől mentes. A Tájház Legelőbb a XVI. kerületi lokálpatrióták öszszefogásával, akik akartak és tudtak is tenni ezért, a régóta esedékes falumúzeum megvalósítására tizenhárom alapító taggal létrejött a Cinkotai Tájházért Alapítvány. Az alapítványt Gyarmati Imre egykori iskolaigazgató emlékére ajánlották, aki a helybéliek adakozásának köszönhetően (több évtizede) létrehozta a gyűjteményt. A „Cinkota bemutatkozik” című rendezvényen Csupor István etnográfus, főmuzeológus, a Cinkotai Tájházért Alapítvány elnöke előremutató szavait hallgattam: „Cinkotán, ahogyan mondani szokás, a 24. órában sikerült megmenteni az utókornak a még fellelhető tárgyakat. A Georgina utcai iskola és a falubeliek összefogásának eredményeképpen sok ember munkájának köszönhetően megmaradhattak Cinkotán ezek a tárgyi emlékek. A több évtizedes gyűjtőmunkával megőrződött tárgyak ma a leendő tájház alapját képezik. A tárgyak méltó elhelyezése már a 80-as években felmerült, de valahol mindig elakadt. Lehet, most egy sokkal jobb lehetőséget kaptunk. A Szerb Antal Gimnázium és a Batthyány Ilona Általános Iskola tőszomszédságában áll az a ház, amely izgalmas hely a hagyományőrzés céljára. Egy élő házat rendezünk be, ahol a látogatók közvetlenül megismerik a tárgyakat. Kevés település mondhatja ezt el... Megmutatni a múltat a jövőnek, hogy mindenki tanuljon belőle. Úgy tudjuk a múltat őrizni, hogy az a jövőnek is szóljon...” 2008. őszén már a Cinkotai Tájház megnyitóünnepségén jártam. Csak ámultam és bámultam, mintha legalábbis a múlt század eleji időkbe, az 1910-es, 1920-as évek falusi miliőjébe léptem volna vissza. A korabeli berendezésekkel, hatalmas, hosszában futó udvarral, gazdasági épületekkel, istállóval, kerekes kúttal, csűrrel rendelkező, szépen rendbetett kis parasztházban megelevenedett nagyszüleim, dédszüleim kora. Még a szénaillatot, sőt, hiszen ez is hozzátartozott a falusi létezéshez, a nekem egyáltalán nem

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/2  

A TARTALOMBÓL: Szabó Zsolt: Az üveghegyen is túl; Egyszer volt, hogy is volt? – Kóka Rozália gyermekrovata; Záhonyi András: „Táncba fordulva...

folkMAGazin 2009/2  

A TARTALOMBÓL: Szabó Zsolt: Az üveghegyen is túl; Egyszer volt, hogy is volt? – Kóka Rozália gyermekrovata; Záhonyi András: „Táncba fordulva...

Advertisement