Page 13

alakja? Hogy – mint egy Hárún Ár-Rasid – különböző figurákba beöltözve elvegyült a nép közé, és kipróbálta, hogy milyen lehet Magyarországon egy egyszerű embernek az élete. Vagy az, hogy ha szükségesnek látta, igazságot szolgáltatott a különböző helyzetekben, s így fegyelmezte meg a hatalmaskodó főurakat, bírókat és kiskirályokat, akik sanyargatták a népet. Az biztos, hogy nagyon sok mesének irodalmi alapja van, amelyek egy része már Mátyás életében megszületett. Nagyon sok olyan történetet tudnék mondani, amelyeknek biztosan megtalálhatóak az irodalmi gyökerei, de olyan gyönyörűen fölvirágozta a népnyelv, hogy remekül elbújik az eredeti, polgárosult vagy világi változata. Mindenképpen sokat nyert azáltal, hogy ilyen mezei virágokkal díszítették föl. Visszatérve még Mátyás alakjára. A népre az is nagy hatással volt, hogy sikeres uralkodónk volt. Talán vele éltük meg az utolsó olyan magyar királyt, aki Európában tekintélyt élvezett. Úgy mellesleg védte a töröktől Európát és az európai kultúrát. Sikeres hadjáratokban megállította a törököket, ugyanakkor a német oldalról is megvédte Magyarországot és a magyar népet. Ezek a történelmi sikerek nem tűntek el nyomtalanul a nép lelkéből. Az emberi szellem minden ékességével feldíszítették Mátyást, a magyar népmeséknek ő lett a legkitüntetettebb szereplője. Éppen a te könyvedben is lehetett látni, hogy milyen irdatlan mennyiségű mese született róla. A negyedét sem ismertem addig annak, amit te csokorba szedtél. Fontos, hogy újra meg újra olvassák a gyerekek. Nagyszerűek ezek a történetek, minden népmesei elemmel rendelkeznek. Mindig győz az igazság, mindig van egy olyan tanulsága a történeteknek, amelyek a gyermeki lélek épülését szolgálják. Sokkal jobban, mint a kritika nélkül beözönlő, szörnyű rajzfilmek és ízléstelen könyvek.

Ami még feltétlenül kapcsolódik Mátyás személyéhez, hogy fölvirágoztatta, behozta a reneszánsz kultúrát ebbe a régióba. A középkori Magyarországba hirtelenjében berobbanva, egy olyan európai szellemiséget hozott hozzánk, ami akkor itt teljesen újdonság volt. Elindult nálunk is egy könyv-kultusz. A király személyes példával járt elő. A Corvinák nem csupán szép kiállítású műalkotások, remekművek, hanem a belső tartalmuk is felbecsülhetetlen érték. Az antik kultúrát, ami a reneszánsz eszményképe volt, azon frissiben házhoz szállították azok a tudós emberek, akikkel körülvette magát Mátyás, mint igazi reneszánsz fejedelem. Rendkívül nagy súlyt helyezett a kultúrára! Utazásaim során tapasztaltam, hogy a görögök vagy a kelták leszármazottai, a skótok, a walesiek, minden náció féltékenyen őrzi ezeket, a saját történelmét megidéző történeteket. Minden nép a maga nemzeti örökségeként tartja őket számon. Nekünk Mátyásban kulminált a történelmünk. A magyar nép a sikertörténetét koronázta meg Mátyással. Hunyadi Mátyás példás uralkodása folyamán körülbelül azt a népi eszményt személyesítette meg, amit egy igazi uralkodóról elképzelt a nép. Olyan eszményi uralkodó volt, amilyen tényleg csak a mesékben van. – Mint grafikusművész, festő, sokszor megformáltad Mátyás alakját. Melyek voltak ezek a munkáid? Milyen érzülettel dolgoztál ezeken a műveken? – Az első könyv, amit illusztráltam, s máig is ez az egyik kedvencem, Arany László Egyszer volt Budán kutyavásár című kis könyve volt. Körülbelül a hetvenes évek közepén jelenhetett meg, a Móra Kiadó adta ki. Nyomdatechnikailag is igényesre sikerült, egy nagyobb és egy kisebb formátumban is napvilágot látott. Akkoriban hatalmas példányszámban jelentek meg a könyvek. No, hát az egy szép könyv lett! Akkor, először volt módomban azt az örö-

13

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2009/1  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Múlt, jelen és... – Néptáncosok Országos Bemutató Színpada; Farkas Sára: Miféle értékrendet közvetít?; Paluch Nor...

folkMAGazin 2009/1  

A TARTALOMBÓL: Ónodi Béla: Múlt, jelen és... – Néptáncosok Országos Bemutató Színpada; Farkas Sára: Miféle értékrendet közvetít?; Paluch Nor...

Advertisement