Page 8

Árvák boldogsága A 2008-as évet számomra egy régi vágyam teljesülése keretezte: január végén a fenti címmel mutatta be a százhalombattai Forrás a 2001-ben(!) megálmodott műsoromat; majd november végén ugyanezzel minősült hatodszor is kiválóra az együttes a Néptáncosok Országos Bemutató Színpadán. A műsor alapötletét anyai nagyhon, Erdélyben maradt testvéapám regényes, mondhatni kisrei is. Azért nem maradt egyesé hányatott élete szolgáltatta. dül, erről gyermekei, unokái, Ágoston Béla 1915-ben szüsőt dédunokái gondoskodtak. letett Mezőerkeden (Archiud, A bemutatót sajnos nem érhetBeszterce-Naszód megye, ma te meg, 2007 októberében, éleRománia), majd a kalotaszegi tének 93. évében hunyt el. Jegenyén nevelkedett. Szüleit A zenész-táncos szemmel is korán elvesztette, iskoláztatását érdekes életpálya, a ténylegenevelőszülei tették lehetővé. A sen bejárt útvonal szinte kínálközépiskolát Kolozsvárt végezta magát egy autentikus néptánte, majd a kézdivásárhelyi tanícon és népzenén alapuló tánctóképzőbe járt, ahol Domokos színházi produkcióhoz, terméPál Péter tanítványa volt. Nagyszetesen nem görcsösen ragaszanyámat, Mezei Margitot Nagyszebenkodva a történet minden mozzanatához. ben ismerte meg, tanító házaspárként a A közönségnek az eredeti táncokban és Székelyföld több falujában (Oroszhegy, a zenében való gyönyörködés lehetőséSzékelydobó, Homoródremete, Nyágét is meghagytuk, ezzel együtt hagyorádköszvényes) is laktak, míg a törtémányos katarzis-színházat szerettünk nelem közbe nem szólt. 1936-tól 1948volna létrehozni, olyan előadást, amiből ig ugyanis – kisebb megszakításokkal – egy darabkát hazavisz magával a néző. A egyenruhát hordott. Először a román kivisszajelzések alapján ez nagyjából sikerályi hadseregben volt – tanult ember lérült is, a „civil” nézők általában jól fovén – tiszthelyettes, majd adminisztrágadták a darabot, sokan számoltak be a ciós hiba folytán kétszer is katonaszökeműsort követő beszélgetéseken saját csavénynek minősítették, emiatt megjárta ládjuk hasonló történetéről. Caracalt is. Észak-Erdély visszacsatolása A „szakma” véleménye már vegyesebb után a magyar királyi hadseregben zászvolt, a minősítő verseny zsűrije, illetve lósként szolgált, végül 1945. május 14a néptáncos kollégák érthetően kritién(!) esett hadifogságba, ahonnan közel kusabb szemmel nézték a – bevallottan negyven hónap után szabadult. Közben nem nekik, hanem a laikusoknak szánt nagyanyám sem tétlenkedett, a család – produkciót. gyarapodása – hat gyermek megszülése Ezzel együtt szeretnék minden alkotóés nevelése – közben az orosz front elől nak, szereplőnek, technikai munkatársegészen a németországi Passauig nak köszönetet mondani, akik menekültek. Innen Győr érinebben a mélyen személyes intésével a szatmári Tunyogmadíttatású vállalkozásban segíttolcs – édesanyám legfiatalabbségemre voltak. Ők pedig a köként már itt született –, majd a vetkezők: a koreográfusok (LőTolna megyei Regöly követkerincz Hortenzia, Kovács Norzett; nagyapám 1948-ban itt tabert, Ónodi Béla), a narrátor lált újra rájuk. Később a közeGalkó Balázs színművész, a jelli Ozorára költöztek, ahol nagymeztervező Petri Kiss Borbála, a anyám 1978-ban bekövetkezett zenei kíséretet biztosító Gömbhaláláig éltek a két tanítói fizeszörp zenekar, „Horti” és „Cimtésből, majd nyugdíjból szerébi” mint főszereplő páros, a nyen, de igazi családi boldogForrás Kamara és a Nagyforrás ságban. Az utána következett Néptáncegyüttesek táncosai, a Mezei Margit és Ágoston Béla, Nagyszeben, 1935. idők – bár majd’ egy negyed technikai munkatársak (NeÁgoston Zoltán és ifj. Ágoston Béla, Székelydobó, 1941. század – már kevésbé mozgalmecsek Levente, Matisz Gábor, Magyar katonák – köztük nagyapám –, valószínűleg 1942 után masak, s legalábbis a műsor Varga Zoltán, Bajkó Tamás, Siszempontjából mellékesek: nagyapám beköltözött Tamásiba, az- mon László), valamint az együttes- és művészeti vezető Szigetvári tán fel Budapestre, nyolcvanöt évesen hagyta abba a napi rendsze- József. A Kedves Olvasót pedig arra biztatom, hogy keresse az előres munkát a Postás Művelődési Házban. Közben eltemette fele- adást a Forrás produkciói között. sége után anyósát, két gyermekét, új élettársát, s meghaltak az ottMohácsy Albert

8

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2008/6  

A TARTALOMBÓL: Endrődi Péter: „...nem az a nap süt az égen...” –Regina levele; Ábrahám Judit: Fikó Regina emlékére; Mohácsy Albert: Árvák bo...

folkMAGazin 2008/6  

A TARTALOMBÓL: Endrődi Péter: „...nem az a nap süt az égen...” –Regina levele; Ábrahám Judit: Fikó Regina emlékére; Mohácsy Albert: Árvák bo...

Advertisement