__MAIN_TEXT__

Page 16

zai szerepének tisztázását. Tudományos publikációival példát mutatott a szakmának, vezetőként pedig nem csak irányította, segítette is munkatársai kutatásait. Nem hátrált meg a kényes feladatok elől sem. Diplomataként tárgyalt itthon a hatalom embereivel, s a legnehezebb években is egyengette közös programok kialakítását a szomszédos országok folkloristáival. Bemutatja a kiadvány a szigorú, de türelmes tanítót is, aki gazdag tapasztalatainak átadásával segítette a népdalgyűjtés-lejegyzésrendszerezés eredményesebbé tételét. Több kép és szöveg ismerteti a tudós munkamódszerét, az önmagával szemben is támasztott magas követelményeket s a másoktól is megkívánt igényességét. A könyv mintegy búcsúzóul a mester közvetlen munkatársának és utódjának, Vargyas Lajosnak a szavait idézi, aki a Kodályra jellemző tudósi tulajdonságok közül a „várni tudást” emeli ki, mert „sosem az első felvillanó lehetőségeket írta meg, mindig csak a kiérlelt és adatokkal bizonyítható végső eredményeket”. A kötet nem kíván szobrot emelni Kodálynak, de nem enged teret a ma divatos deheroizációs, demitizáló törekvéseknek sem. Akit

elénk állít, az az igazi Kodály, az emberséges ember, minden fölösleges szépítés nélkül. A vir iustus, ahogy egyik amerikai híve, Alexander Ringer professzor nevezte őt. Ezt tartom a szerkesztő legfőbb érdemének. 2007 őszén a kiállítás-megnyitón azt mondtam: az utódok vallomása is a kiállítás. Vállalása Kodály meggyőződésének, hogy a népdal feladata nem csupán a hagyományőrzés: hivatása van jövőnk építésében is. A most megjelent kötet megerősíti bizakodásomat, mert ebben a szellemben készült. Ezért azt kívánom, hogy ne csak a szakmabeliek olvassák – jusson el minden érdeklődőhöz. Eősze László (A népzenekutató Kodály Zoltán. Egy kiállítás képei és dokumentumai. Szerkesztette Pávai István. Hagyományok Háza, Budapest, 2008.) * A kötetek interneten megrendelhetők a Hagyományok Háza webáruházában (www.hagyomanyokhaza.hu), illetve megvásárolhatók a MesterPorta boltban hétköznap 10-18 óráig, Budapest, Corvin tér 7. Tel.: +36-1-2023859

Pihenj csak, Sandrík! A felvidéki magyar hangszeres népzene utolsó hagyományőrző mohikánjai lassan elfoglalják helyüket a nagy, égi zenekarban. 2008. november 23-án, vasárnap hajnalban az alsókálosai Molnár Géza „Sandrík” is beállt a felejthetetlen, hajdani gömöri cigányzenészek közé, s immár közöttük húzza a véget nem érő hallgatókat, juhásznótákat, csárdásokat, verbunkokat, meg a többi szép, régi muzsikát. Életében a Vály-völgyi magyarok báljain, lakodalmain, keresztelőin, „névestéin”, zenekarának élén tette a dolgát, majd amikor megjelentek a furcsa kinézetű, fiatal, tarisznyás népzenekutatók, az ő mikrofonjaiknak is ugyanolyan készséggel muzsikált. Sandrík írni-olvasni nem tanult meg. A hegedű húrjainak és dohánysárga ujjainak találkozásánál a zene mégis oly könnyedséggel, oly virtuozitással töltötte a szíveket, hogy azt bármelyik tanult, akadémiai művész megirigyelhette volna. Kivételes tehetségét sikerült megmutatnunk a budapesti Táncháztalálkozón, zenéjét sikerült rögzítenünk a Zenetudományi Intézet archívumai számára, de sajnos, ma már ez nem sokat jelent. Nem jelent

sem hírnevet, sem dicsőséget, sem megélhetést. Éppen ezért, élete utolsó éveiben – számos muzsikustársához hasonlóan – ő is Innsbruck, Bregenz vagy Genf utcáin gyűjtötte össze népes családja számára a járandóságot. Mily „nagyszerű” jelképe ez értékeink meg nem becsülésének, identitásunk szertefoszlásának...! Tavaly még fiatalos lendülettel muzsikált, terveztük a gömöri nép-

zene legszebb dallamait felvonultató, közös lemezünk felvételét. Még az idén is reménykedtünk, hogy az orvosok segítenek, s biztattuk, hogy fogunk még együtt muzsikálni. Sajnos, túl sok irányból támadt a halál. Pihenj csak Sandrík, a lemezt, ha élünk, felvesszük. És én már azt is tudom, melyik barátunk emlékének fogjuk ajánlani. Agócs Gergely

DVD-n a „Jönnek a huszárok” Tizedik kiadványunk jelent meg december elején. Az eddigi hat CD és egy válogatás CD mellett az Egyszer egy királyfi mesekönyv, az Én elmentem a vásárba DVD, s most a Jönnek a huszárok DVD. Az egyik leglátványosabb mesejátékunk került most filmre. A Békásmegyeri Közösségi Ház adott helyet a felvételnek, s az óbudai óvodások és kisiskolások adták a regimentet, valamint a falubeli lányok csapatát. A Blue Horizon Films készítette a felvételeket, valamint a filmet és az animációkat. A Csodaszarvas trilógia – Varázslás-Regölés-Vadászat, a gyerekek által nagyon kedvelt Hull a szilva a fáról mellett a Jönnek a huszárok mesejáték és a győzelmes csata utáni Mulatság találhatók a DVD-n. Kolompos együttes (www.kolompos.hu)

16

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2008/6  

A TARTALOMBÓL: Endrődi Péter: „...nem az a nap süt az égen...” –Regina levele; Ábrahám Judit: Fikó Regina emlékére; Mohácsy Albert: Árvák bo...

folkMAGazin 2008/6  

A TARTALOMBÓL: Endrődi Péter: „...nem az a nap süt az égen...” –Regina levele; Ábrahám Judit: Fikó Regina emlékére; Mohácsy Albert: Árvák bo...

Advertisement