{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 13

A teveli „lakadalom” A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége 2008. június 20-21-én immár tizenegyedik alkalommal szervezte meg, ezúttal a völgységi Tevelen a Bukovinai Székely Találkozó és Lakodalmast. A rendezvény lebonyolítója a Teveli Fiatalok Egyesülete, fővédnöke pedig Dr. Andrásfalvy Bertalan volt.

K

ísérőrendezvények is tarkították az eseményt, a népművészeti kirakodóvásár (a székelységgel kapcsolatos kiadványok árusítása) mellett, a helyi iskolában megnyílt „Ifjúság, gyöngykoszorú”– Ifjúkor, szerelem és házasodás a bukovinai székelyek körében c. kiállítás, melyet Lőrincz Etel néprajzos nyitott meg. A bemutatott fényképanyag a Bukovinai székely néprajzi tábor több évi munkájának keresztmetszete. Egy másik fotó- és dokumentumkiállítás megnyitására is sor került ugyanakkor, 10 éves a Teveli Fiatalok Egyesülete címmel. Erre az alkalomra készült el Nagy Antalné Ferencz Regina Bukovinai székely ételek c. hagyományos recepteket tartalmazó könyve is. A két napos program rendezői nagyszerű munkát végeztek, közülük kiemelhetjük Csibi Krisztinát, a Teveli Fiatalok Egyesületének művészeti vezetőjét, aki a Völgységi Múzeum néprajzosa és Erős Pál teveli szervezőt. A lakodalmas műsor szombaton reggel kilenc órakor immár rekkenő hőségben kezdődött, egyidejűleg a Vőlegényes és a Hazai (menyasszonyos) háznál, a vendégek fogadásával. A hazait (így nevezték Bukovinában a menyasszonyt) Illés Tamara teveli főiskolai hallgató, a vőlegényt pedig Asztalos Zoltán teveli német szakos tanár alakította. Minthogy a szerepek kiterjedtsége miatt célszerűtlen minden aktív résztvevőt név szerint megemlíteni, s írásunk célja is más, ezért ezzel a lehetőséggel csak részben élünk. Tolna, Baranya, Bács-Kiskun megyéből, de még Délvidékről is érkeztek vendégek. A rendező jóvoltából közölhetjük az utcai felvonulás sorrendjét, így nagyjából pontos képet alkothatunk a vendégsereg összetételéről is. A Vőlegényes násznépe: Aparhanti Hagyományőrző Tánccsoport, Bátaszéki Székely Népdalkör, Zelke Néptáncegyüttes (Bonyhád), Kakasdi Saroglya Népdalkör, Palotabozsoki Magyar Dalkör, Sombereki Székely Népdalkör, Csátaljai Székely Népdalkör, Véméndi Székely Népdalkör, Izményi Székely Népi Együttes, Vaskúti Székelyek Baráti Köre, Garai Székelyek, Teveli utánpótlás csoport. A Hazai násznépe: Bonyhádi Székely Kör, Völgység Néptánc Egyesület (Bonyhád), Bonyhádvarasdi Székely Népdalkör, Kétyi Székely Népdalkör, Zombai Hagyományőrző Tánccsoport, Kisdorogi Székely

Nézd csak pajtás, mit mutatok, Be szép lejánt táncoltatok. Lóg a csicse, jár a fara, Elhullott a göndör haja, Trállá, lálá, lálá, lálá, lá! Népdalkör, Kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat, Lengyeli Székely Népdalkör, Tolna és Mözsi Székelyek tánccsoportja, Érdi Bukovinai Székely Népdalkör, Hidas Néptáncegyesület, Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület, Dévai Segesvári Miklós Pál Egylet, Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Egyesület, Hertelendyfalvi Tamási Áron Művelődési Egyesület. Gyakorlatilag a mintegy 1500 fős vendégsereggel a völgység minden faluja ott volt. Azonban a résztvevők sorát lehetetlen teljes pontossággal idézni. Folytatjuk tehát a leglényegesebbel, magával a lakodalommal. A vendégek gyülekezése után látványosan megkomponált Hazai felrakása (a menyaszszony öltöztetése) a helyi Művelődési Ház nyitott színpadán nagyszámú közönség jelenlétében jól követhetően, a szülők és hozzátartozók, valamint a Hazai vőfélyei és nyoszolyói háttéri szereplésével zajlott. Egyik fő erénye is a szakaszosan, stilizáltan és eléggé hangsúlyosan, a laikus számára is érthető módon előadott lakodalmi események sora volt: a rátermett szereplők minden mesterkéltséget, kimódoltságot nélkülözve adták magukat, láthatóan ők is élvezték a műsort. A vőlegény gazdáját megélő teveli Dimén Gáspár és a Hazai gazdáját alakító al-dunai, hertelendyfalvi Lőcsei Antal tökéletesen megformáltan ritka összhangban voltak. Valószínű, hogy nem csak a határozott rendezésnek köszönhetően, hanem rátermettségükből adódóan is. A Hazai ünnepélyes felrakása (menyaszszony öltöztetése) után, a vőlegényes háztól megérkeztek a kérők seregestül. A kikérés során régi szokás szerint elrejtették a menyasszonyt a vőlegény szeme elől. Helyette álmenyasszonyt ajánlottak fel. Egyikünk (Fehér Attila) aktív részese volt ennek a játéknak: az egyik csumát, bűvöst (illetve bankust) alakította.

Ezt követően a (régi szokás szerint lovakkal felvezetett) nászmenet elindulhatott a teveli katolikus templomba, melynek során rendhagyó mise mellett zajlott le a jelképes esketés. A templomból kivonulás során a vőlegény násznagya frissiben meg is táncoltatta a menyasszonyt, majd átadta őt a vőlegényének. A templom előtti táncot a „Hazai táncának” nevezik. Ekkor mindenki táncol és azt éneklik, hogy: Nézd csak pajtás, mit mutatok... A vőlegényes háztól pálinkát hozó perecnyerő lovasok kínálgatással vetettek véget a rövid mulatozásnak, majd a két gazda vezetésével a nászmenet megérkezett a vőlegényes házhoz, azaz a helyi iskola udvarán felállított hatalmas lakodalmi sátorhoz. Kezdetét vette az igazi lakodalom, melynek során a Bukovinában régen szokásos jeleneteknek lehettünk részesei. A mulatozás a menyasszony gúnyájának szekéren meghozatalával, és annak nyíltszíni felrakásával (a bukovinai vetett ágy felrakása), a későbbiek során az ugyancsak elmaradhatatlan menyasszony kontyolása mellett folytatódott. A kontyoláson a vőlegény nem lehetett jelen, mert hagyomány szerint ilyenkor újra megtréfálták, ugyanis csak azután engedték a menyasszonyhoz, amint letakarták két vénasszonnyal együtt. A vőlegény feladata volt kiválasztani az igazit. A vendégek szórakoztatása és a mulatozás tehát ilyen körülmények között zajlott tovább, a lakodalom befejeztéig. A tizenegy tagú, csupán erre a különleges alkalomra összeállított rezesbanda vezetője Ömböli Mihály volt, akinek irányításával a népszokásokhoz kötődő legjellemzőbb dallamokat a vendégzenészek is gyorsan elsajátították. (A mulatságban aztán a szélesebb körben elterjedt, nagyközönség számára is ismert „lagzis zenét” szolgáltatták.) A rendezvényről sok jót mondhatunk el. A régi lakodalmi szokásokat nagyszerűen életre keltették: igen nagy élményben volt részünk. Egymástól távolra szakadt bukovinai székely csoportok találkozhattak a rendezvényen, s ez csak emelte a rendezvény színvonalát: akik nem jöttek el, sajnálhatják. Végezetül idézhetjük Dr. Andrásfalvy Bertalannak a rendezvényen elhangzott gondolatát: „Nem mi tartottuk meg a hagyományainkat, hanem a hagyományok tartottak meg bennünket...” Fehér Attila (Hertelendyfalva) Péter László (Székelykeve)

13

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2008/4  

A TARTALOMBÓL: Strack Orsolya: 50 éves a Bartók Együttes; Borka Elly: Rendhagyó textil; Pávai István: Kodály Zoltán, a népzenekutató (IV.);...

folkMAGazin 2008/4  

A TARTALOMBÓL: Strack Orsolya: 50 éves a Bartók Együttes; Borka Elly: Rendhagyó textil; Pávai István: Kodály Zoltán, a népzenekutató (IV.);...

Advertisement