__MAIN_TEXT__

Page 32

A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN

„Mindig éreztem egy kezet, amely segített” – II. rész

S

zeretett nevelőanyámtól örököltem egy házat, mégpedig a híres A felvételim nagyon jól sikerült. Igaz, hogy korábban tíz évig tadabasi kuriák egyikét, amelybe a háború után három családot nultam zongorázni, énekelni, tehát felvettek ének-zene szakra. költöztettek be. Mivel ez ’54-ben volt, nem lehetett őket kitenni, Ezután négy keserves esztendő következett. A családom, a tanehéz volt az értékesítése. Amikor azután ez nagy nehezen sikerült, nítás, konzultációkra Győrbe jártunk, a vizsgák Pécsett voltak. potom áron tudtuk eladni, s belőle Neszmélyen egy romos házat Amikor a gyerekek már elaludtak, én akkor kezdhettem tanulni. felújítani. A nevelőapám a férjemet nem szenvedhette, ezért albér- Pokrócba csavarva, éjjeleken át ültem a könyveim fölött a hideg letbe kellett az építkezés befejezéséig költöznünk. Egy nagyon ked- konyhában. Hála Istennek, egyszer se kellett vizsgát ismételnem, ves, szeretetreméltó parasztcsalád fogadott be bennünket. de nagyon-nagyon nehéz volt az út a diplomáig. Hazaköltöztünk, ott lakott az anyósom is. Vele már a kezdetekAz iskolában, ahol tanítottam, nagy zűrök voltak. Az igazgató től nem volt jó a viszonyunk. Nagyon sokat szenvedtem miatta meg a felesége zsarnokként uralkodtak a tantestületen. Sorban elis, de azért is, mert a nevelőanyám halála óta senkim nem volt menekültek azok a pedagógusok, akiknek diplomájuk volt, csak a Magyarországon. Senkim! nyugdíj előtt állók, a régi, középfokú képAz ungvári családomat szerteszét szórta zőben végzett tanítók, meg a képesítés néla háború. Egy időre teljesen elszakadtunk küliek maradtak. Én is el akartam menni. egymástól. Csak leveleket tudtunk váltani. Dorogon akkor nyílt meg a zeneiskola. Az Hogy miken mentek keresztül szegények a a szakfelügyelő, aki engem átirányított az háború alatt, az elmondhatatlan. Hihetetének-zene szakra, hívott, hogy menjek oda len, milyen szegénység és nyomor szakadt tanítani. Vállaltam is, de amikor bejelentetrájuk! A kórházba jártak be, és a hulladéktem az iskolában a távozási szándékomat, ból összeszedték a krumplihéjat, hogy ne berendeltek Tatára, a járási tanácshoz. Hat haljanak éhen. Édesanyám, két nővérem és órán keresztül győzködtek, hogy ne menjek két féltestvérem Ungváron maradtak. Édesel, vállaljam el az igazgatói posztot. Minapám a háború alatt elszakadt a családtól, dent megígértek, csak maradjak, hiszen a pozsonyi bátyám elvitte magához, hogy bajban voltak, mert el kellett küldeniük a kevesebb legyen otthon a száj. Szlovákiáházaspárt, annyi visszaélés terhelte őket. ban viszonylag jobb körülmények voltak. Akkor, abban a pillanatban rajtam kívül Ezt a féltestvéremet nagyon szerettem. Ő egyetlenegy diplomás se volt a tantestületzoológus volt, a szlovák akadémia orvosi ben. Nem engedtek haza, amíg meg nem részlegénél dolgozott. A másik két testvéígértem, hogy egy évre elvállalom az igazrem Észak-Morvaországba került. Én itt! gatóságot. Hat év lett belőle. Született még egy aranyos kislányom, de Olyan rossz emlékeim maradtak életema házasságom rettenetesen rossz volt. Aminek ebből az időszakából, hogy rémálmaElső tanári tablóképem, 1965 kor kétéves lett a kisebbik gyermekem, el imban még ma is előjönnek. kellett mennem dolgozni. Lábatlanban, az eternitgyárban dolgozNeszmély bortermelő falu. Akkoriban rengeteg volt az alkohotam fizikai munkásként, három műszakban. Utána a cementgyár- lista. A tanácsülések minden alkalommal úgy végződtek, hogy a ba kértek át, de ott már a pénzügyi osztályra kerültem és az nagyon tanácstagok bevonultak a kocsmába. Nekem egy éven át, időről jó munkahely volt. időre be kellett számolnom a testület előtt az iskola dolgairól. Neszmélyen nem volt egész évben óvoda vagy napközi, csak Egyetlen egyszer se voltam hajlandó bemenni a kocsmába. Aznyáron, a mezőgazdasági munkák idején. Örökös gondom volt a után már nem engem hívtak, hanem a semmirekellő, alkoholisgyermekeim felügyeletének megoldása. ta párttitkár munkatársamat. Már tizenhat éve tanított képesítés Adódott egy munkalehetőség számomra a falunkban. Felvettek nélkül. Rettegés volt miatta az életem. A tatai gimnáziumból is képesítés nélküli pedagógusnak. Abban az időben nagy pedagó- kirúgtak egy züllött, részeges alakot, azt is odahelyezték hozzám. gushiány volt az egész országban. Örömmel elvállaltam, hogy több Előfordult, hogy óra helyett kivitte a gyerekeket egy szakadékhoz, időt tölthessek a gyermekeimmel. Egy évi tanítás után jelentkez- és ott hagyta őket. Máskor a Trabantjával elvitt két gyereket kocsitem a Pécsi Tanárképző Főiskolára, levelező tagozatra, magyar-tör- kázni, és nekiment egy villanyoszlopnak. Összetörték magukat, de ténelem szakra. szerencsére nem történt haláleset. Ennek az eseménynek se lett jogi Ekkor érdekes dolog történt. Én többek között ének-zenét is következménye. A tanácselnök úgy osztogatta a jutalmat, hogy testanítottam, mert rajtam kívül más kottaolvasó ember nem volt a sék, ennyi meg ennyi a jutalmad, írd alá, és visszaadsz ennyit meg tantestületben. Miután már elküldtem a jelentkezésemet a főisko- ennyit! lára, egyik énekórámat meglátogatta a megyei szakfelügyelő. Bár A sok rossz mellett a tanítványaimmal csodálatos éveket töltötmindent ösztönösen tettem, az órám nagyon jól sikerült. Utána tem el. Vezettem egy honismereti szakkört. Állandóan gyűjtöttük megkérdezte látogatóm, hogy mik a további terveim. Mondtam a faluban a hagyományokat, kiállításokat rendeztünk, pályázatoneki, hogy már jelentkeztem magyar-történelem szakra. Erre azt kat készítettünk. Rengeteg oklevelet, díjat nyertünk. Mi mindig mondta, hogy addig el nem megy, amíg nem írok meg egy módo- ott voltunk az ország első három helyezettje között. sítási kérelmet. Kérjem azt, hogy a második szakom ének legyen. Egy alkalommal a gyerekekkel összegyűjtöttük a borászati szakMeg is írtam a levelet. A főiskola elfogadta, azzal a kitétellel, hogy szavakat. Országosan első helyezettek lettünk. A Mezőgazdasági majd a felvételi eredményem dönti el, melyik szakot végezhetem. Múzeumban kiállították a diplomamunkámat, máig sem tudom,

32

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2008/3  

A TARTALOMBÓL: Endrődi Péter: Holdfényben lapocka táncol; Csonka-Takács Eszter képriportja: Zerkula János (1927–2008); K.Tóth László: „Orosz...

folkMAGazin 2008/3  

A TARTALOMBÓL: Endrődi Péter: Holdfényben lapocka táncol; Csonka-Takács Eszter képriportja: Zerkula János (1927–2008); K.Tóth László: „Orosz...

Advertisement