__MAIN_TEXT__

Page 20

M AGTÁ R

MARUZSENSZKI ANDOR

Elõszó

a nacionalizmus hitvitáiból

Isten már aludt, de egy részeg angyal kinyitotta a dimenziókaput.

bágyadt vagyok. minden derogál. mintha a túlparton álló zászlókra ráírták volna magyarrománcigányszerbruténtótsvábul hogy Kárpát-medence.

Az álmok meg átsurrantak rajta. Vesztükre, mert belefagytak a kénköves zajba.

Népdaltorzó Dió és mák Ti dió-, ti máklelkû Diotimák, csonthéjba zárt fekélyeim. Ti, akik Felsõ-Bácskában, a Bakonyban vagy valahol Pest alatt nyugosztok a volt ölelõdzés fekhelyein. Ti, akik szárazkenyér szívemen ropogtattatok. Kopogtattatok?

Ejj!nem szeretem az idõk járását. Azt, ahogy a kéreg lepereg a fáról, Ahogy a lemálló vakolat mögött a Vályogfal repedezni kezd. Azt, ahogy romos tanyák télen A hóban vagy nyáron a napsütésben. Mert minden megvagyon írva. Egyszer leülünk a körút aszfaltjára Az anyaföldet keresni.

Salutatio pessimus Dávid vétkével Lemásoltam Dávid vétkét: asszonyt raboltam s ittam édes-sós vérét. Most félek, hogy Isten megint a nagy-kéz törvénye szerint.

Így írtok ti? Kik vagytok ti? Zsíros elefántok (csont) toronyiránt. Kultikus menetben. Tocsog a szó, Ámbátor, ha javítható: Stabil a bérezés, az ágy vetetlen.

Nagyon nagy volt a vígságom, csak nõ kellet még. Ma öklöm véresre rágom, és felkiáltok: te, Dávid, a te bûnöd most rám ásít!

Ebben gyökerezik a változás. Egyed, fejlõdés, palotaforradalom. Jót s jól, hisz ebben áll Derékig duzzad a máj Reszel a zúza, tele a talom.

Én barom, nagyobbat estem: loptam, bitoroltam, de még csak nem is szerettem... Bár bûn az bûn, de ha titok, nem játszhatnék más Dávidot?

Olyan érzés, mint mikor a gép Hibás kódot kap és ELindítja a VISSZAszámlálást.

Vajdaságban születtem, otthonomnak a szélesebb értelemben vett Bácskát nevezem. Négy éve élek: tanulok, írok, muzsikálok Budapesten. 2000-ben verseskötetem jelent meg Kiskunhalason Jósda címmel. Felfogásom szerint a verset a pillanat szüli, őszinte csak az az írás, ami a pillanat akkor és mostjában fogan. (M.A.) 20

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2008/1  

A TARTALOMBÓL: Halmos Béla: A legnagyobb élmény: három hónap Ájban; Kiss Eszter Veronika: Tanszékfoglaló és felelősség; Serfőző Melinda: Éle...

folkMAGazin 2008/1  

A TARTALOMBÓL: Halmos Béla: A legnagyobb élmény: három hónap Ájban; Kiss Eszter Veronika: Tanszékfoglaló és felelősség; Serfőző Melinda: Éle...

Advertisement