a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 8

ÉLET-képek Moldvából Nagy tisztesség ért a múlt nyáron. Csángó keresztfiam, Bogdán Tibor felkért, hogy 2007 augusztusában legyek a fővédnöke az általa és barátai által szervezett V. Magyarfalusi Napoknak. Örömmel mondtam igent, és boldog izgalommal készülődtem az utazásra. 1969 nyarán néprajzi gyűjtőként jártam először Magyarfaluban, s egy évre rá utoljára. kkoriban még Ungurinak vagy a román nevén Arininak bácsival. Ők annak idején minden akadályt elhárítottak – a miliemlegették ezt a falut. Mivel a szomszédos román faluval, cisták kitüntető figyelmét, pap szörnyű gyanakvását, a falubeliek Gaiceanával egy közösségbe tartozik, Gajcsánának is nevezik. A elképesztő kíváncsiságát és félelmét –, csak hogy a feladatomat, a keresztgyermekem akkor még csak parányi ígéret volt az édesanyja Néprajzi Atlasz számára való adatgyűjtést elvégezhessem. Soha el szíve alatt. Az ottani szokás szerint, amikor észrevettem, hogy a nem múló hálával gondolok rájuk, amíg élek. Sajnálattal állapítotmenyecske áldott állapotban van, „elkértem a komaságot”, hogy tam meg, hogy ugyanolyan szegény vagyok, mint négy évtizeddel én lehessek születendő gyermekének a keresztanyja. Nagyon meg- ezelőtt. Nem áraszthatom el moldvai barátaimat ajándékok solepődött, de szívesen beleegyezett. Nem tarthattam keresztvíz alá kaságával, a rendezvényt se támogathatom százezer forintokkal, a „bubacskát”, már hat hónapos volt, amikor először láthattam. ahogy az egy igazi fővédnöktől illenék. Azzal vigasztalódtam, hogy Ezután sok esztendőn át csak az arra járók hoztak felőlük egy-egy helyette viszem irántuk érzett el nem múló szeretetemet. hírecskét. Azt, hogy a keresztfiamnak testvérkéje született, hogy az A brassói pályaudvaron egy mikrobusz várt rám. A vezetője, édesapja tragikus baleset áldozata lett, s hogy szeretett nagyanyja, Facsaros Krisztián, pusztinai csángó fiú dübörgő technozenével és Rózsi néni is elhagyta ezt a planétát. szatmári lakodalmas rockkal kedveskedett nekem. A kiváló aszfalA Klárától és édesanyjától 1969-70-ben gyűjtött történetek tozott utakon oly merészen vette a kanyarokat, hogy többször elállt zömét már megjelentettem egyik kötetemben. A nekem legked- a lélegzetem. Egyszer csak elfogytak alólunk a jó utak. Kiégett rétevesebbeket meséltem előadóestjeimen, televízióban, rádióban, s ken, hepehupás földutakon vágtunk át. Itt-ott, a távolban egy-egy bátran mondhatom, mára, „virtuálisan” a fél Magyarország meg- óriásszúnyog-forma olajszivattyú bólogatott rendíthetetlenül. Átismerte sorsukat, s meg is szerette őket. hajtattunk a Tázló folyó kiszáradt medre felett, s már Pusztinában Tibor kész fiatalember volt már, amikor újra találkoztunk, is voltunk. A poros utcákon sovány, támolygó tehenek hatalmas 1991-ben, II. János Pál pápa magyarországi látogatásakor. Ötszáz szénásszekereket vonszoltak. Mindenfelé serényen gyalogló, hatalmoldvai csángóval hajóztunk Esztergom felé, a hajón megszólított, mas batyukat, kenyereket, fákat cipelő asszonyokkal, gyerekekkel hogy ő a keresztfiam. Tanulni jött Magyarországra Küzdelmes esz- találkoztunk. Valamennyien magyarul köszöntek ránk. Krisztián tendők után végre révbe ért. Jó sorsa összehozta a Máltai Szeretet- is elintézett hamarjában egy kis anyagmozgatást. Bontásból maszolgálat lelkével, Kozma Imre atyával, aki a Csángó Koordinációs radt ablakokat szállított egy házhoz. Meglátogatta beteg nagyapját, iroda vezetésével bízta meg. Azóta életét szép kicsi családjának, s a majd felvettük a pusztinai tanító úr népes családját egy zsák tyúkcsángó közösség ügyeinek szenteli. kal, két cserép muskátlival, ők is Magyarfaluba tartottak, lakodaNagy-nagy kíváncsisággal, őszinte örömmel indultam útnak au- lomba, s újra nekilendültünk a messzeségnek. Mindenki magyarul gusztus első napjaiban. A hosszú vonatozás alatt ezerszer elképzel- beszélt, csak a négyévesforma unoka nyafogott szakadatlanul rotem a találkozást egykori házigazdáimmal, Tyinka nénivel és István mánul a helyi korszellemnek megfelelően.

A

Gyurka István és felesége, Tyinka 2007-ben ...

8

... és 1969-ben

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2007/6  

A TARTALOMBÓL: Panek Kati: „Örömnapot adott nekünk az egek jósága...”; Orza Cãlin: Őrkőiek Budapesten; Andrásfalvy Bertalan, Paksa Katalin:...

folkMAGazin 2007/6  

A TARTALOMBÓL: Panek Kati: „Örömnapot adott nekünk az egek jósága...”; Orza Cãlin: Őrkőiek Budapesten; Andrásfalvy Bertalan, Paksa Katalin:...

Advertisement