{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 26

A TÖRTÉNELEM SODRÁBAN

Napsugárkisasszony hazatér Október közepe van, szép napsütéses, de egyre hűvösebb reggelekre ébredünk. Ki így, ki úgy, a maga sorsa szerint készülődik lélekben az 56-os Forradalom és Szabadságharc 51. évfordulójára. Az 1956-ban a Móricz Zsigmond-körtérről elmenekült Kiss Edit, akit az édesapja csak Napsugárkisasszonynak szólított, mára hazatért.

A

nyolcvanas években New Jersey állyes ismeretség nélkül írt egy levelet báró lamban éltünk a családommal. 1986Heinrich Thyssen-Bornemisszának, hogy 87-ben történhetett, hogy megismerkedszeretné tudomására hozni, van egy nagytem a Magyar Emberi Jogok Alapítvány szerű fiatalember, Hámos László, aki egy (HHRF) vezetőjével, Hámos Lászlóval. kis csapattal kiváló munkát végez az erdéAkkoriban kizárólag az erdélyi magyarság lyi magyarság érdekében. A Bornemissza sanyarú sorsával foglalkozott. Az volt a célédesanya emlékére felszólítja, hogy támojuk, hogy ellenében a hihetetlen és hazug gassa őt! A válasz rövidesen meg is érkezett: román propagandának, ők a valós helya báró szívesen támogatná a HHRF munzetet tárják fel, s naprakész információval káját! szolgáljanak az amerikai döntéshozóknak. Báró Thyssen Bornemisszának volt egy Erre a legmegfelelőbb fórum az Amerikai páratlan festménygyűjteménye, amely feKongresszus volt. lülmúlta még az angol királynő gyűjteméAmerika sajnos évente megadta a legnanyét is. Ebből a báró egy csodálatos válogaBush elnökkel Budapesten (2006) gyobb kereskedelmi kedvezményt Ceautást, a német expresszionistákat, áthozott şescu Romániájának, de ugyanakkor a kedvezmény feltételeinek egy kiállításra, Washington legelőkelőbb múzeumába. A kiállításbetartását évente felülvizsgálta egy Kongresszusi Bizottság. Így sal egy időben – 1989. november 16-án – szerveztünk egy nagy jóvolt lehetősége a HHRF-nek és Hámos Lászlónak, hogy jól do- tékonysági díszvacsorát. Hámos László kérésére a férjemmel együtt kumentált adatokat, az elkobzott egyházi vagyonok felsorolását, a elvállaltuk a főszervezői szerepet. Szekeres Zsolt, Hámos László, borzasztó megpróbáltatásokat, a feljelentett magyarországi vagy Latkóczy Emese, de Thyssen-Bornemissza úr is sokat segített. Egy amerikai magyar látogatók elleni atrocitásokat, Ceauşescu kény- tíz személyes asztalt tízezer dollárért adtunk el. Megvettek harminc uralmát, a kegyetlen falurombolást, az értelmiségiek meghurcol- asztalt, s még ezen felül adományokat is kaptunk. Én az amerikai tatásait hitelesen dokumentálva a képviselők elé tárja. Eljött az magyarokat bíztattam, a férjem a nagy amerikai cégeket, Thyssena pillanat, amikor az Amerikai Kongresszus nem volt hajlandó Bornemissza báró pedig minden dúsgazdag, képekért rajongó vagy megadni a legnagyobb kedvezményt Romániának. Ez 1988-ban galériával rendelkező barátját rábeszélte az est támogatására. Hatalmas ismeretségi körre tettem szert rövid idő alatt. Minden történt, s akkor Ceauşescu azt mondta, hogy neki az úgysem kell, tartsa meg Amerika a legnagyobb kedvezményüket, ahogy akar- nap megadtam magamnak a leckét, hogy addig telefonálok embereknek amíg legalább 2-3 jegyet eladok. Ezáltal ismertem meg ják! Aztán hamarosan jött a HHRF-től egy felhívás, hogy szerveznek sok olyan amerikai magyar embert – legalábbis telefonon –, akivel egy tiltakozó megmozdulást New Yorkban, és sok emberre számí- később jó barátságba és munkakapcsolatba kerültem. Végülis nagy, a várakozásainkat jóval felülmúló bevétele volt az tanak. Tiltakozzunk a romániai törvénytelenségek, főleg az ördögi falurombolás ellen! Emlékszem, Andrea lányom tizennyolcéves estnek. Több mint háromszázezer dollár adomány gyűlt össze ezen volt, mindig kész volt bemenni a városba vásárolni vagy színház- a díszvacsorán, ami annak is köszönhető volt, hogy a gazdasági élet ba menni. Most megmondtam neki, hogy másért megyünk New akkor igen jól ment Amerikában. Ezzel biztosítottuk a HHRF Yorkba, mégpedig a romániai falurombolás ellen fogunk tüntetni. fennmaradását, további működését. Számomra egy felejthetetlen Leültünk, megfestettük a plakátokat, pont úgy, ahogyan nekünk és izgalmas időszak volt! A férjem munkája miatt 1989-ben New Jersey államból CleveHámos László meghagyta. New Jerseyben fölszálltunk a vonatra. Mindenki jól végignézett landba költöztünk. Ez nagyon fontos volt az én jövőbeli terveim rajtunk. Hová mennek ezek a nők, gondolhatták, ezekkel a harcias szempontjából. Tudniillik én minden városban, ahol laktunk, nagy plakátokkal? Mi viszont nem törődtünk senkivel, bevonul- jótékonysági munkát végeztem. Minél több tapasztalatra tettem tunk a román konzulátus elé tiltakozni. Szép számban összejöt- szert, annál magasabb színvonalon zajlott a tevékenységem. Iskotünk, skandáltuk a Ceauşescu-ellenes jelszavakat. Láttuk, hogy va- lák, múzeumok, zenekarok igazgató tanácsaiba választottak be, laki filmezett bennünket a magasból, de azzal se foglalkoztunk. És ahol előbb-utóbb vezető szerepet vállaltam. Mintha csak egy örötulajdonképpen, ezzel kezdődött az én „politikai pályafutásom”. kös autodidakta tréninget folytattam volna az előző években, hogy Andrea lányom is a mai napig úgy emlékszik vissza, hogy ekkor mindazt, amit megtanulok, egyszer majd a kellő helyen fel tudjam használni. született meg az ő komoly elkötelezettsége a magyar ügyek iránt. Hát ez a pillanat 1989-ben el is érkezett! Jó volt a csillagok ál1989-ben rájöttünk, hogy a Magyar Emberi Jogok Alapítványnak hatalmas feladatai vannak, de ahhoz, hogy eredményesebben lása: abban az időben megbukott Magyarországon a kommunizdolgozhasson, meg kell teremteni egy komoly anyagi hátteret a mus! Romániában megtörtént az úgynevezett forradalom – igaz, szervezet számára. Sokat gondolkodtunk, hogy mit lehetne tenni, ma már tudjuk, hogy nem volt igazi forradalom, de mégis nagy miként juthatnánk a szükséges anyagi forráshoz. Hamarosan adó- változások következtek be. Akkoriban ismertük meg Tőkés László dott egy nagyon érdekes lehetőség. Volt egy igen respektált idős nevét. Értesültünk a küzdelmeiről, bátor tetteiről, és hamarosan úr, Teleki Béla bácsi, a híres Teleki család egyik sarja. Ő szemé- világhíressé lett.

26

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2007/5  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Az élet ment el; Varga Sándor: Felföldi László 60 éves; Mohácsy Albert: Prímásverseny 2007; Sándor Ildikó:...

folkMAGazin 2007/5  

A TARTALOMBÓL: Széki Soós János: Az élet ment el; Varga Sándor: Felföldi László 60 éves; Mohácsy Albert: Prímásverseny 2007; Sándor Ildikó:...

Advertisement