__MAIN_TEXT__

Page 7

Egyetemen a népzene N

égyszeres volt a túljelentkezés a Zeneakadémia első alkalommal meghirdetett népzenei tanszakára, amelyen ősztől 21-en kezdhetik meg tanulmányaikat. Sokféle jelentkező akadt, a középiskolából frissen kikerült diáktól a már profi, együttesben játszó és tanító kollégáig – mondja Eredics Gábor, a szak elindításának egyik kezdeményezője. A jelentkezők először írásban adtak számot tudásukról, majd ötvenen kaptak lehetőséget, hogy a szóbeli-gyakorlati felvételin is megmérettessenek. Vonós, pengetős, fúvós és énekes szakirányra jelentkezhettek, ennek megfelelően mutatták be hangszeres vagy énekes tudásukat, továbbá két zongoradarabbal is készülniük kellett a háromfordulós vizsgára. Szeptembertől nagyjából húszan tanulhatnak a Richter Pál vezette tanszakon: a legtöbben hegedűsként és énekesként, a többiek pedig nagybőgősként, cimbalmos-

ként, furulya- vagy épp tamburaművészként fogják a hároméves alapképzés (bachelor) oklevelét megkapni. Már folyik a szak masterfokozatának akkreditációja, így a hallgatók egy része három év múlva folytathatja egyetemi tanulmányait, s tanári diplomát szerezhet. Ez volt ugyanis a szak elindításának egyik legfőbb oka. Nevezetesen, hogy égető szükség van magasan képzett népzenetanárokra: országszerte az alapfokú művészetoktatás keretében nagyjából 80 intézményben egyre többen tanulnak népzenét, sőt már öt zenei szakközépiskolában is működnek zenei tanszakok. Tanárokat viszont eddig csak egyetlen helyen, a Nyíregyházi Főiskolán (korábbi nevén Bessenyei György Tanárképző Főiskolán) képeztek, de nem speciálisan hangszeres szakirányokon, s ráadásul egyetemi képesítést korábban sehol sem lehetett szerezni.

Tisztelt Kollégák! A Hagyományok Háza és a kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központ a XXI. Kecskeméti Népzenei Találkozó keretében 2007. szeptember 22-én és 23-án szakmai tanácskozást szervez

„Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciója és a mai magyar népzeneoktatás” címmel. Az összejövetel helyszíne az Erdei Ferenc Művelődési Központ. A tanácskozás aktualitását a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenei tanszakalapítása (szept. 18.), valamint a Kodály évad adják meg. A fórum célja néhány vitaindító előadás után (Eredics Gábor, Pávai István, Ittzés Mihály, Joób Árpád), felkért hozzászólók bevonásával kialakítani egy termékeny vitát az alábbi témákban: Szolfézs vagy hangszerismeret: utak a kottaolvasáshoz A népzene, mint kötelező tantárgy Az auditív zeneoktatási módszertan elmélete és gyakorlata A népdal szerepe a hangszeroktatásban A hagyományőrzés viszonya a népzene piaci hasznosításával Organikus zenepedagógiai eljárások a néphagyományban A tanácskozásra szeretettel várjuk mindazokat a szakembereket, aki a népzene oktatásával, a zeneoktatás módszertanával, a Kodály-módszer alkalmazásával elméletben vagy gyakorlatban foglalkoznak, valamint minden olyan érdeklődőt, akit foglalkoztatnak a népzene társadalmi szerepének kérdései. Üdvözlettel: Agócs Gergely a Hagyományok Háza tudományos munkatársa

Eredics Gábor szerint örvendetes tény, hogy határon túli jelentkezők is bejutottak a képzésre, hiszen a szomszédos országok magyarlakta területein, ha lehet, még a hazainál is nagyobb az igény a képzett zenészekre, tanárokra. – Mindezek mellett az is nagyon fontos, hogy erősítsük a népzene presztízsét, hiszen időnként mintha kissé mostohagyermek státusban lenne. Pedig ennek nem kellene így lennie. Úgy tűnik, a tanszak valóban betöltheti ezt a szerepet is, hiszen például a felvettek között található a nagy szakmai múlttal rendelkező prímások sorából Ökrös Csaba, aki Európa sok országában és az Egyesült Államokban is számos alkalommal lépett fel. A kivételes tehetségű fiatalok közül pedig felvették a Söndörgő együttes két tamburását, akik nemrég a szombathelyei Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál meghívottjai voltak, majd a londoni Queen Elisabeth Hallban léptek fel. Serfőző Melinda (Népszabadság, 2007. augusztus 10.)

Új élõ népzene 2008 Ismét meghirdetjük lemezpályázatunkat népzenei és énekegyüttesek, énekes és hangszeres szólisták részére. A pályázatra olyan műsorszámokkal lehet jelentkezni, amelyek eddig még CD-lemezen nem jelentek meg. A szakmai zsűri minden tagja a teljes anyagot meghallgatva teszi meg javaslatát. Szólistáktól legfeljebb hat-, együttesektől legfeljebb tízperces hangfelvételt várunk. Szerkesztési okokból kérjük, hogy egy blokk ne legyen hosszabb öt percnél! A zsűri tagjai arról döntenek, hogy mely műsorszámokat javasolják hangfelvételre; külön nem értékelnek, de a szavazati arányról minden pályázót tájékoztatunk. A zenei szerkesztő-rendező (Havasréti Pál) a stúdióban rögzített felvételekből – szakmai és szerkesztési szempontok alapján – állítja össze a CD anyagát. A stúdiófelvételre 2008 elején kerül sor; a hangfelvételre érkezők előzetes egyeztetés alapján útiköltség-hozzájárulást kapnak. A CD megjelenését 2008 tavaszára, a XXVII. Országos Táncháztalálkozóra tervezzük, ahol az Új élő népzene CD élő lemezbemutatóját is megtartjuk. A válogatásra felkerülő előadók bruttó 1.500,- Ft/perc tiszteletdíjban és tiszteletpéldányban részesülnek, a megjelenést követően. A pályázat határideje: 2007. október 31. A pályázathoz egy minden szükséges információt tartalmazó mellékletet kérünk csatolni. Ebben szerepeljen a pályázó neve, levelezési címe, telefonszáma (fax-száma, e-mail-címe). Kérjük feltüntetni az egyes műsorszámok címét, időtartamát, a tájegységi hivatkozásokat (esetleg a gyűjtők nevével), számonként a közreműködők nevét és hangszerét, valamint az elhangzó dalok szövegét. Hiányosan dokumentált és késedelmesen benyújtott pályázatokat nem tudunk figyelembe venni. postacím: Táncház Egyesület, 1255 Budapest, Pf. 153 cím: Budapest I. ker., Szilágyi Dezső tér 6. tel./fax: (36.1) 214-3521; e-mail: tanchaz@mail.datanet.hu

7

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2007/4  

A TARTALOMBÓL: Lukasik Zsófia: Hagyományőrzés Magyarlapádon; Eplényi Anna és Bánffy Farkas: Magyarlapádi „Pontok”; Mikulai Dóra képriportja:...

folkMAGazin 2007/4  

A TARTALOMBÓL: Lukasik Zsófia: Hagyományőrzés Magyarlapádon; Eplényi Anna és Bánffy Farkas: Magyarlapádi „Pontok”; Mikulai Dóra képriportja:...

Advertisement