Page 19

szállásomra hozassak, hogy énekeket vegyek fel tőlük. Biskrában ezek szerepeltek mint női énekeseim. Tolgában az asszonyok szabadon, el nem fátyolozva járnak, itt minden nehézség nélkül szereztem női énekeseket. Sidi-Okbában és El-Kantarában lemondtam róluk, mert közben kiderült, hogy a férfiak is tudják az »asszonyi« énekeket.” (Bartók B.: A Biskra-vidéki arabok népzenéje, 1917) „Jövő nyáron (júliusban) megint oda megyek és pedig a kabylokhoz. Ez egy berber néptörzs a hegyes tengerpart környékén. Már vásároltam is kabyl nyelvtant!” (Bartók levele Ion Bîrleának, Rákoskeresztúr, 1913. okt.) Kairói kongresszus „... tegnap a forgódervisek táncát néztük meg hivatalosan ... A komisszió tegnap délutáni ülésén először vonultak fel aszszonyok. Gyerekestől szopós pereputtyostul. Ördögűzés folyt, tömjénezéssel, őrült dobolással, vaduló tánccal és igazi paraszténekléssel. De az uraknak nem tetszett! Sokallották a lármát. Igaz, hogy a dobszótól néha nem hallatszott a melódia, dehát utóvégre nagy lárma kell hogy az ördögöt megijesszük. A melódiák meg szépek voltak, az asszonyok nagy meggyőződéssel énekeltek. Ritka ember az, aki ilyesmibe bele tud helyezkedni, aki ezeket az embereket meg tudja érteni. A komisszió urai nem ebből a fajtából valók.” (Bartók levele Bartókné Pásztory Dittának, 1932. márc.) „Eddig iraki, marokkói, szíriai, egyiptomi, tunis-i és tlemcen-i muzsikusokat hallgattunk meg. Nagy disputák folynak, de még nem verekedtünk.” (Bartók levele Béla fiának, Kairó, 1932. március 18.)

Fényképek a törökországi gyűjtőútról (1936)

Látogatás a piramisokhoz (1932. március)

Törökországban „2 ankarai konzervatóriumi tanár is elkísért, hogy lássa, hogyan is történik a gyűjtés. Most még pihenés van, 4-től aztán valamilyen faluból berendelt emberekkel kezdődik a munka. – Tegnap volt Ankarában az a bizonyos koncert a követségen, sokat beszélgettem a közoktatásügyi miniszterrel – úgy látszik komolyan akarnak valami rendes dolgot csinálni a népdalgyűjtés terén. ” (Bartók levele Bartókné Pásztory Dittának, Seyhan, 1936. nov. 19.)

„Gyűjtőutam egyik célja annak kiderítése volt, vajon él-e még a kisázsiai törökségnél olyan népzene, amely a régi magyar népzenével kapcsolatba hozható... erre vonatkozólag fényes eredménnyel járt már ez a rövidke gyűjtőút is. A gyűjtött anyagnak majdnem fele összefüggésbe hozható a mi régi népzenénkkel; negyedrészének a kapcsolata vele nagyon szoros; egy tizede pedig éppenséggel nem más, mint régi magyar dallamoknak török variánsai. Vagyis újból szaporodott jó néhány adattal azoknak a bizonyítékoknak a száma, amelyeknek alapján megállapíthatjuk, hogy a régi magyar népzene honfoglalás előtti korból származó török zenei kultúra maradványa...” (Bartók B.: Adana-vidéki török népzene, 1937)

19

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2007/4  

A TARTALOMBÓL: Lukasik Zsófia: Hagyományőrzés Magyarlapádon; Eplényi Anna és Bánffy Farkas: Magyarlapádi „Pontok”; Mikulai Dóra képriportja:...

folkMAGazin 2007/4  

A TARTALOMBÓL: Lukasik Zsófia: Hagyományőrzés Magyarlapádon; Eplényi Anna és Bánffy Farkas: Magyarlapádi „Pontok”; Mikulai Dóra képriportja:...

Advertisement