{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 22

M AGTÁ R SIMÓ MÁRTON

bozgor – harmadik próbálkozás Részlet a szerzõ trilógiájának megjelenés elõtt álló harmadik kötetébõl

4.8. Ténleg nem csak monták oda fent Pesten hogy miket fognak csinálni az 1941-es esztendõ januárjába mingyár az elejin hosztak a falunak két pirostarka fajbikát igyenessen a gödöllõi kutató álomásról. A bika mellé kezdésnek pénzt is ajánlottak hogy legyen a mibõl el indúlni. Kidoboltattam hogy mijen elképzelés van. Nem mondhatom hogy egymást toszigálták vólna az emberek a jelenkezésben de ez utánn megkeresett münköt Küs Márton Dekás akit ügyes embernek üsmertünk mer hires jo szekerezésre való lovaji vóltak és a mi különlegesnek számittott méhészkedet és a mézet itt a falusiaknak vagy a cserepesköi fürdö vendégeknek eladogatta aból pénzelt. Három gyermeket neveltek s ahoz képest hogy kevés fõlgye vólt jobbacska modban élt mer õ nem az erejivel dólgozott hanem az eszit is elévette közbe és kitalált mindig valamit a mi a hejbelieknek meg sem fordult a fejibe vagy ha gondóltak is reja butaságból lenézték azt a ki ijesmivel foglakozott. Tejszövetkezetet alakittottunk zajlot a rendes fel vásárlás. Cseppent valami kicsi pénz örökké kinek harminc Pengö kinek ötven de ojan gazda is vólt töb a java a kik csak tejböll 200 P összeget vitek haza minden hónapba. Azok a kiknek öt hat hét vagy annál is több gyermekük vólt mind Pap Jánosék ahol az aszszony minden esztendõben fel vólt csinálva akoriban én nem tudom hogy éltek de Lina ténleg feszt álapotos vólt igy akarták ejsze met a petit akármejik ember ki tudja huzni az asszonyból ha érzi hogy megcseppen de János igy akarta ejsze hogy legyen szaporittás ott ded vólr a bõcsõbe örökké s ebbe az idõbe kilencnél tartotak vagy Szekeres Kálmánék a tizenegyel õköt is csak példaként emlittem mer még lehettek vagy negyvenen ebbe a hejzetbe mondom a hat hét gyermek ojan gyakori vólt mind most az egy vaj a kettõ szoval komoj segéjeket kaptak. Látcott az embereken az uj rencer a gyermekek fel vótak õtöztetve rendes gunyába bakkancsuk cipejük s minden vígan jártak az iskolába és immá abba reménkedhettünk hogy pár esztendö alatt ha a Jó Isten megsegitt münköt fel tudunk emekedni aból a nyomoruságbol amejikbe a rományok belétoszittottak. Vetömagot buzát árpát töröbuzát is kaptunk az Emge heji szervezetin keresztül igényelni kelett a szükséges mennyiséget mindenkinek anyit attak 22

amenyi arányoson járt a fõggye után térittés mentesen. Szóval Küs Marci elválata tuttam hogy alkalmas lessz jó szüvel eggyeztem belé erre kapott kösségi fõdet két holdat a bika kertet is használatba s a fedeztetési pénz felit megtarthatta. Elég szépen halatt az életünk elé felé csak egy nem igen tetcett hogy a fiatalság föleg a lejányok és a küsseb legények a kik még csak tizenöt tizenhat évesek vóltak mindha mind meg bolondóltak vólna meg se áltak Kolozsvárig vagy neki mingyár a nagy üsmeretlen utnak s mentek fel Pestre. Anak idejibe mü is elpájáztunk ugye ez szentigaz de inkáb csak szerezni sosztán haza vettük meg a szükségeseket pénz gyüttöttünk hogy kezgyük az életet s ha a háboru bé nem vág ide ugye egésszen másfajta világ lesz nállunk. Nem lehetet tudni akkor hogy ezeknek mi van a fejökbe. Ezer ötcáznál nagyob volt a lélekszám de tudva levõ vólt hogy ennyi itt meg tudna élni ha rendesen dólgozna a földdel s az álatokkal há még a decka az egyéb faáru és a gyümõcs annyi mindenünk vólt hogy csak egy kicsi ész és pénz teheccség kelett hezza hogy elébb mozdiccsuk a sorsunkot. A mikor tehettem és olvastam valamibe vagy hallottam egy uj lehetöségrõ hogy tanfojamok indúlnak a székej falusi fitaloknak mindig abba jártam hogy minél több csórót és leánykát összeszeggyek nemcsak Somjóra kültem én Hodmezö Vásárhejre Köszegre Sopronba is fijatalokot igaz hogy kicsi haszonnal mer ojan is vót sokszé hogy amejik nagyob vólt s ügyesebb szegödött el oda mingyár az idegenbe valaki szólgájának. Vót vajeggy azér a ki hazajött s nemcsak monta hanem csinálni kezdte a mit látott igy lett uj szabó mester és gyertyaöntõ a faluba s egy legén a tyuk tenyésztéshez fogott tojóálományt vásárolt és nem sokára meglet az eredménye mer maga is tollasodni kezdett a hogy mongyák ugye látcott rajta a jobb mód csakhogy osztán az lett vele hogy béhivták katonának s a dolognak esze veszett met az akire rejabizta már nem tutta ojan hezzaértéssel fojtatni. A termés is elég jónak igérkezett a mezõn gyümõlcs minden lett vólna szépenn de mingyár augusztus közepin a hogy a búza aratást bé fejeztük ahajt a Nagy Boldog Aszony utáni napon ugy elkezdett esni hogy két hétig nem hagyta abba mindha cseberböl öntenék ugy duvatt leazon. Mivel a falu ugye inkáb oldalos hejen fek-

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2007/3  

A TARTALOMBÓL: Quo vadis...? – Kerekasztal-beszélgetés az élő népművészetről; Benkő András képriportja: Pünkösd Hollókőn, 2007-ben; K. Tóth...

folkMAGazin 2007/3  

A TARTALOMBÓL: Quo vadis...? – Kerekasztal-beszélgetés az élő népművészetről; Benkő András képriportja: Pünkösd Hollókőn, 2007-ben; K. Tóth...

Advertisement