__MAIN_TEXT__

Page 42

magyar néptáncélet rvidéken A Bécsi Magyar Kultúregyesület tavaly novemberi gálaestjén a sárközi lakodalmi szokásokat elevenítették fel. Az esküvői vendégek – a meghívott tánccsoportok – között ott volt az Őriszigeti Magyar Néptáncegyüttes is, melynek felsőőri próbáját a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület székházában januárban magam is meglátogathattam. Gerlecz László koreográfus vezetésével éppen magyarbődi táncokat gyakoroltak. Remek énekhanggal áldotta meg az Úristen a lányokat – így semmilyen nehézséget sem okozott a tercelés. A karikázó és a csárdás után – felüdülésképpen – Pozsony-környéki polgári táncokat jártak, melybe a kezdőbbek (fiatalok és idősebbek) is könnyen bekapcsolódhattak. A bécsi „Találkozások Háza” című műsorban az őriszigetiek a bécsi Délibáb Tánccsoporttal együtt sárközi leánykarikázót mutattak be. A decsi viseletbe öltözött menyasszonyt és vőlegényt az összegyűlt 70 táncos kuglóffal, borral, pálinkával köszöntötte. Az őriszigeti tánccsoport tagjainak „specialitása”, hogy fellépéseik után a vendégeket is megtáncoltatják. Őrvidéken nemcsak egy magyar néptáncos közösség tevékenykedik. Az alsóőri Virgonc Néptánccsoport tagjai látogatásunk idején éppen jobbágytelki táncokat próbáltak. A táncegyüttes tagja, Seper Mariann rendszeresen tart játékos néptáncfoglalkozásokat a kicsinyeknek is. A képességfejlesztés közben az ügyességi játékok mellett magyar énekeket és néptáncot is tanulnak. Az alkalomhoz illő szokásokkal is megismerkedhetnek – nagyszombaton például a tojásírást gyakorolhatták az őrvidéki iskolások. Így támasztanak arrafelé kedvet a magyar hagyományok ápolására – s közben biztosítják az utánpótlást az őrvidéki néptáncegyüttesek számára is. A magyar nyelv pontos elsajátításában pedig a felsőőri magyarórák nyújtanak segítséget a 3-8 éves gyermekeknek.

X. Kárpát-medencei Verbunkverseny Zalaegerszeg Megyei Jogú Város anyagi támogatásával 1998-ban versenysorozatot hirdettünk meg, amelynek célja, hogy több éves sorozaton keresztül mi, mai táncos fiatalok a Kárpát-medence jellegzetes, szép férfi táncával, a „verbunkkal” kössünk mélyebb ismeretséget. Ez az adott táncok ismerete mellett az adatközlővel való személyes ismerkedést is jelent. A sorozatban eddig az alábbi hagyományőrzők táncai szerepeltek: 1998-ban Zerkula János (Gyimesközéplok), 1999-ben Székely János (Marossárpatak), 2000-ben Berki Ferenc (Méra), 2001-ben Fülöp Ferenc (Decs), 2002-ben Blága Károly (Gyimesközéplok), 2003-ban Csombor Endre (Makkfalva), 2004ben Bíró Ágoston (Csíkszentdomokos), 2005-ben Murguly Lajos (Nagyecsed), 2006-ban Keresztúri Sándor (Vajdaszentivány). I. forduló: Kötelező tánc A táncos mutasson be verbunktáncot Szabó István és/vagy Zsoldos István verbunkjából. A kötelező tánc tartalmazhat más verbunktáncos táncából vett elemeket, de a bemutatott tánc a két megjelölt adatközlő táncával kezdődjék és döntő hányadában az ő táncaikból építkezzék. A bemutatott táncfolyamat időtartama minimum 1,5 perc, maximum 2 perc. II. forduló: Szabadon választott tánc A táncos feladata, hogy két perces időtartamig rögtönzött táncot mutasson be bármely másik széki, szépkenyerűszentmártoni vagy ördöngösfüzesi adatközlő verbunkjából.

42

A Nyelvek Európai Napján, szeptember 26-án a felsőőri általános iskola (Volksschule) 4. osztályosai 17 nyelven köszöntötték a közönséget. A pezsgő magyar kultúréletnek köszönhetően a német és angol nyelvű dalok mellett a magyar énekek szövegét is jól értették a közönség soraiban ülő, környéken élő gyermekek. Az őrvidéki kultúrával kapcsolatban érdemes még megemlíteni az UMIZ-t (az alsóőri Magyar Média- és Információs Központot), a Doborjánban (Liszt Ferenc szülőfalujában) októberben átadott Liszt Koncertházat, a Nádasdy-huszárok Hagyományőrző Egyesületét, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Helytörténész Csoportját, a Felsőőri Református Ifjúsági Olvasókört, az Őrségi Fantáziát (a magyar zenészekből álló komolyzenei együttest), a Pedagógus Fórum szakmai továbbképzéseit, a rendszeresen megrendezett magyar bált, a versmondó- és szónokversenyeket, valamint nem utolsó sorban a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumot, mely a középfokú anyanyelvi képzést biztosítja a térségben. Rossz hír viszont, hogy az őriszigeti kétnyelvű óvoda a gyereklétszám elapadása miatt idén bezár. (Záhonyi András) A szükséges segédanyagok a Zalai Táncegyüttes adattárában rendelkezésre állnak, s a benevezett versenyző kérésére átmásolhatók. Filmek kérdésében Rácz Petra (Zalai Táncegyüttes, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21., tel.: 92/596-482, 70/285-9582) segít. A zsűri öt tagból áll, köztük a hazai szakembereken kívül helyet foglal Keresztúri Sándor is. Értékelési szempontok: a tánc hitelessége, stílusa; a szabadtánc építkezésének színvonala; a táncos megjelenése, magatartása, viselete. A verseny időpontja: 2007. május 12., 10.00 -16.00 Helyszíne: Gönczi Ferenc ÁMK, Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. A zsűri az alábbi pénzdíjakról dönt: I. díj – 70.000,- Ft; II. díj – 50.000,- Ft; III. díj – 30.000,- Ft (A zsűri feladata ezen kívül a felajánlott díjak odaítélése is.) A verseny ideje alatt fesztivál zajlik városunkban, ahol külföldi együttesek mellett több hagyományőrző együttes is részt vesz. A versenyre jelentkezőknek díjtalanul biztosítjuk a szombat éjszakai szállást, valamint a szombati reggelit és ebédet. A jelentkezés megkönnyítésére a Zalai Táncegyüttes weboldalán (www.zalaite.hu) a „Jelentkezési lap” almenü alá elhelyeztünk egy jelentkezési űrlapot, de ezen kívül a fenti telefonszámon vagy személyesen is lehet jelentkezni a verseny megkezdésének pillanatáig. A díjtalan szállás és étkezés igénybevételére csak a május 1-ig regisztrált versenyzőknek van lehetőségük. Jó felkészülést kíván: Zalai Táncegyüttes Egyesület

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2007/2  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: A pávazene mindenkié...; K. Tóth László: Pávaének; Kóka Rozália: Emlékszilánkok Kodály Zoltánról; Sándor Ildikó...

folkMAGazin 2007/2  

A TARTALOMBÓL: Henics Tamás: A pávazene mindenkié...; K. Tóth László: Pávaének; Kóka Rozália: Emlékszilánkok Kodály Zoltánról; Sándor Ildikó...

Advertisement