Page 31

Szabadi Mihály Csokonai-díjas Csokonai Vitéz Mihály Alkotói-díjban részesült Szabadi Mihály koreográfus, táncgyűjtő, a szekszárdi Bartina Együttes alapítója, a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Szabadi Mihály ma is aktívan dolgozik, napjainkban a Sióagárdi Hagyományőrző Együttes vezető koreográfusa. Az alkotói díjat a nem hivatásos művészeti területen hosszabb ideje kimagasló művészeti munkát végző alkotóknak, művészpedagógusoknak, művészeti együttesek vezetőinek adományozzák. Az elismeréseket Hiller István oktatási és kulturális miniszter január 22-én, az Iparművészeti Múzeumban adta át.

S

zabadi Mihály népművelő, koreográfus, etnográfus. Tolna megyében, Sióagárdon született 1937. április 4-én. Pedagógiai főiskolát végzett Pécsett, kutatási területe a hagyományos paraszti kultúra, elsősorban a folklór tanulmányozása. 1962-től „külsősként” dolgozik az MTA Zenetudományi Intézet Táncosztályának. Elsősorban Sárköz, a Duna-menti települések és a bukovinai székelyek táncéletének, táncainak gyűjtésével és lejegyzésével foglalkozik. Sárköz táncéletének összefoglaló kiadványa több alkalommal is megjelent, és a tájegység iránt érdeklődők legalapvetőbb forrása. A Bartina Néptáncegyüttes alapítója és 22 évig vezetője. Irányításával vált az együttes mozgalmunk egyik legjelentősebb művészeti és közösségi műhelyévé. Koreográfusként számos gyermek és felnőtt fesztiválunk díjazottja, legjelentősebb művei a Tol-

nai szvit, a Szőlőtaposó és a Kisugrós. A Bartina néptáncműhelyben országunk kiemelkedő koreográfusai is szívesen dolgoztak, dolgoznak – többek között Foltin Jolán, Tóth Ferenc és Farkas Zoltán alkotott ismert és díjnyertes műveket az együttesnek. 1991-től a Babits Mihály Művelődési Központ vezetője, igazgatói tevékenységében kiemelt figyelmet élvez a hagyományőrzés. A megyei gyűjtések, a szaktanácsadói rendszer és a helyi bemutatófórumok, szakmai képzések megteremtése hozzájárultak ahhoz, hogy Tolna megye népművészetben gazdag településein a helyi hagyományok továbbéljenek. Szabadi Mihály a „Páva vetélkedő” Tolna megyei programjának, a „Sárközi lakodalom”-nak és a Dunamenti Folklórfesztiválnak szakmai vezetője és szervezője. Jelenleg is rendkívül aktív koreográfusi, mozgalomszervezői tevékenységet folytat.

fotó: Kanyó Béla

Szülőfalujában, Sióagárdon újjáalakította a népi együttest, és szakmailag felügyeli tevékenységét. Falunapok, közösségi ünnepségek főszervezője. A Muharay Elemér Népművészeti Szövetség elnökségi tagja, a hagyományőrzés országos bemutatóinak, szakmai fórumainak megszervezésében és irányításában nélkülözhetetlen, gyermek- és hagyományőrző fesztiválok állandó zsűritagja. Sokoldalú oktató, koreográfusi, közösségi tevékenységért javasoltuk, hogy a 70 éves Szabadi Mihály munkásságát Csokonai-díjjal ismerjék el. Héra Éva

75 éves a szanyi Bokréta Néptánc Együttes www.szany.hu/Bokreta

A

szanyiak 1931. augusztus 20-án szerepeltek először a budapesti Gyöngyösbokréta ünnepségen. Történelmük szorosan összekapcsolódott a magyar néptáncmozgalom és a hazai közművelődés történetével. Az alapító, Kokas Kálmán kántortanító már a megalakuláskor komoly szakmai elvek szerint irányította az együttes munkáját, amely a kezdetektől fogva egyedülálló hazai és nemzetközi sikereket könyvelhet el. Felléptek többek között a bécsi Konzert Haus (1933) színpadán, 1935-ben a brüszszeli világkiállításon, Londonban (1936), Kassán (1943) és Sopronban (1946). Az 1950-es évek megviselték az együttest és tagságát. Többen kuláklistára kerültek, szeretett tanítójukat elbocsátották. 1961-

ben kezdett el dolgozni az általános iskolában az együttes jelenlegi vezetője, Töreki Imre, aki újjászervezte a csoportot. A szanyiak az 1970-es évektől ismét a hagyományőrzés élvonalába tartoznak, tevékenységüket a mai napig kiváló minősítések, sikeres hazai és külföldi bemutatkozások jellemzik. Legnagyobb érdemük azonban, hogy a jelenleg 960 családot számláló 2417 lakosú nagyközség állandó közösségét képezik. Szanyban nincs olyan család, amelynek egy vagy több tagja ne táncolt volna valaha az együttesben. A hazai és külföldi útjaik, „világlátásuk”, tapasztalataik az egész közösséget gazdagítják, alakítják. Az idei évben a szanyi Bokréta Néptánc Együttes elnyerte a Csokonai Vitéz Mihály Közösségi-díjat. (Héra Éva)

31

Profile for folkMAGazin

folkMAGazin 2007/1  

A TARTALOMBÓL: Jánosi Zoltán: Az ország mélyi Himnusz; Záhonyi András: Karácsony a Gajdos együttessel; K. Tóth László: Asszonymulatság; Vasv...

folkMAGazin 2007/1  

A TARTALOMBÓL: Jánosi Zoltán: Az ország mélyi Himnusz; Záhonyi András: Karácsony a Gajdos együttessel; K. Tóth László: Asszonymulatság; Vasv...

Advertisement